10 minut czytania

Organizację miejsca pracy, często nazywaną praktykami 5S, wiele firm postrzega jako narzędzie wspomagające przestrzeganie porządku i zasad BHP. Głównym celem tego narzędzia jest przede wszystkim zorganizowanie miejsca pracy w sposób funkcjonalny.

Podziel się tym artykułem na

System 5S w pigułce

ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY METODĄ 5S

Innymi słowy, znacznie ważniejsze od sprawdzenia, czy ludzie zwracają przedmioty na ich miejsce jest stwierdzenie, czy są to najlepsze miejsca do przechowywania tych przedmiotów. Udoskonalenie organizacji miejsca pracy będzie mieć bardzo pozytywny wpływ na produktywność, pozwoli na zauważenie brakujących lub uszkodzonych części maszyny, psujących się narzędzi i wybrakowanych komponentów, na szybkie wykrycie problemów i skuteczne ich usunięcie, a tym samym utrzymanie wydajnego i uporządkowanego miejsca pracy.

METODA 5S – KORZYŚCI

Dzięki wdrożeniu praktyk 5S możliwe jest skuteczne podniesienie wydajności pracy oraz poprawa jakości wytwarzanych produktów. Poprzez zmniejszenie ilości zapasów ograniczamy niepotrzebne koszty, a zmiana myślenia pracowników powoduje, że firma zyskuje lepszy wizerunek wśród klientów. Ale, aby faktycznie odczuć te korzyści należy skupić się na kilku podstawowych aspektach, które poza sprzątaniem wywierają bardzo duży wpływ na efekt końcowy. Są to kolejne kroki podejmowane w ramach metody 5S:

1S – SELEKCJA, czyli podjęcie decyzji.

2S – SYSTEMATYKA, czyli współpraca przełożonego z pracownikami polegająca najpierw na dokonaniu wyborów przez pracowników, a potem zapewnienie im tego, czego potrzebują.

3S – SPRZĄTANIE, czyli  codzienne, cykliczne czynności przeglądu i konserwacji maszyn i urządzeń, a co za tym idzie wykrycie źródła powstawania zanieczyszczeń, awarii.

4S – STANDARYZACJA, czyli  listy kontrolne, instrukcje w formie wizualizacji. Najwięcej informacji „wpada” nam właśnie przez oko. Ważne, aby pamiętać, że każda zmiana standardu musi nieść za sobą aktualizację dokumentacji. Dopiero wtedy zapewnimy sobie utrzymanie nowych standardów organizacji pracy.

5S – SAMODYSCYPLINA, czyli wprowadzenie cyklicznych audytów, udoskonalenie obszaru, rozwijanie oraz dbanie, aby pracowało nam się jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej!

 

 

Jakie wartości zyskujemy: 

  1. Bezpieczne i ergonomiczne środowisko pracy.
  2. Ochronę danych firmowych przed niepowołanymi osobami.
  3. Wolną przestrzeń – po wyrzuceniu wszystkich zbędnych przedmiotów i stert dokumentów.
  4. Pewność, że zawsze znajdziemy to, czego szukamy.
  5. Optymalne zarządzanie m.in. materiałami biurowymi.
  6. Zdrowsze nogi – nie nachodzimy się tyle, żeby znaleźć potrzebne przybory.

 

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: