10 minut czytania

Ostatnim etapem implementacji systemu 5S jest ?samodyscyplina?. Pilnowanie "piątego kroku 5S" to nie tylko audity. Poznaj inne sposoby udoskonalania systemu.

Podziel się tym artykułem na

Samodyscyplina – jak utrzymać i doskonalić system 5S poza systemem auditów

Czym jest samodyscyplina?

„Samodyscyplina” przede wszystkim powinna polegać na wyrobieniu pewnych nawyków i przyzwyczajeń, które usprawnią pracę i sprawią, że będzie ona zgodna z przyjętymi odgórnie standardami. Najczęściej utożsamiana jest z systemem auditów wewnętrznych, których celem jest sprawdzanie stopnia stosowania się do tych reguł.

Jednak samodyscyplina w 5S to nie tylko audity! To przede wszystkim ciągłe doskonalenie obszarów.

Istnieje kilka narzędzi, które są wykorzystywane podczas doskonalenia obszarów. Są nimi: listy, kontrolne, systemy sugestii pracowniczych, szkolenia z metody 5S, tablice 5S, promowanie 5S, systemy motywacyjne, przejścia po hali (gemba) oraz benchmarking wewnętrzny.

Listy kontrole

Listy kontrolne, czyli tzw. autoaudity 5S, podczas których pracownik kontroluje obszar, w którym pracuje. Autoaudity najczęściej przyjmują formę check-listy, w której powinny znaleźć się pytania, takie jak:

– Czy w obszarze nie stwierdzono zagrożeń BHP?

– Czy w obszarze nie ma elementów zbędnych?

– Czy wszystko znajduje się na swoim miejscu?

– Czy obszar jest czysty i wykonano czynności opisane w instrukcji 5S?

Programy Kaizen

System sugestii pracowniczych (inaczej program Kaizen), dzięki któremu każdy będzie mógł podzielić się swoimi pomysłami na temat możliwości doskonalenia obecnych standardów. Bo kto będzie miał najlepszą wiedzę o trudnościach występujących w danym obszarze, jak nie osoba, która jest jego użytkownikiem?

Szkolenia 5S

Szkolenia 5S, które pomogą zbudować większą świadomość pracowników. Systemem szkoleń 5S powinni być objęci wszyscy pracownicy bez wyjątku. Nawet ci działający w obszarach, które w danym momencie nie są objęte systemem 5S. Pomoże to w lepszym zrozumieniu metody oraz potrzeby jej implementacji. Oczywiście nie można zapominać o szkoleniu z metody 5S dla nowych pracowników, którego głównym celem będzie zapoznanie ze standardami 5S obowiązującymi w firmie.

Tablice 5S

Tablice 5S, powinny zawierać:

– podstawowe informacje nt. metody 5S (co to i po co?),

– informacje o aktualnym etapie wdrożenia systemu na danym obszarze,

– wyniki auditów 5S,

– plan działań po-auditowych,

– listy kontrolne,

– layout danego obszaru,

– zdjęcia obrazujące obszar przed i po działaniach 5S.

Warto pamiętać, że powinny się znajdować we wszystkich obszarach objętych systemowym wdrożeniem 5S.

Propagowanie 5S

Promowanie 5S poprzez opracowanie plakatów, ulotek, czy broszur informujących o najważniejszych korzyściach z wdrożenia metody 5S i potrzebie doskonalenia standardów w organizacji.

Systemy motywacyjne 5S

Systemy motywacyjne 5S, które połączą wyniki auditów 5S z systemem motywacyjnym (najlepiej pozapłacowym). Chodzi tu głównie o nagradzanie pracowników pracujących w obszarach, w których standardy są utrzymywane na wysokim poziomie implementacji 5S. Mogą to być nagrody rzeczowe lub też organizacja niewielkiej imprezy integracyjnej dla tych osób.

„Przejścia 5S”

?Przejścia 5S? tak zwane ?5S walk? to dodatkowe, cykliczne wizyty w różnych obszarach zakładu angażujące osoby z wyższego szczebla zarządzania (np. dyrekcja zakładu) w proces doskonalenia 5S. Wizyty takie mogą mieć charakter promujący zaangażowanie pracowników w proces budowy systemu 5S w poszczególnych krokach wdrażania metody, bądź też pomóc osobom odpowiedzialnym za wdrożenie 5S w podjęciu trudnych decyzji dotyczących dalszego doskonalenia stref (np. remont ścian). Pomoże to również podnieść wagę i istotę wdrażania 5S w firmie.

Benchmarking wewnętrzny

Wzajemne wizyty pracowników różnych obszarów zakładu w celu poznania dobrych praktyk zastosowanych przy wdrażaniu 5S. Np. pracownicy produkcji mogą odwiedzić inny obszar zakładu podczas cyklicznego auditu i aktywnie w nim uczestniczyć zgłaszając przy tym swoje propozycje usprawnień. Pomoże to wykorzystać potencjał tych osób, które poprzez świeże spojrzenie mogą wskazać wiele miejsc z potencjałem do doskonalenia.

 

Jak widać, jest wiele możliwości doskonalenia i rozwoju systemu 5S w naszych firmach poza standardowymi audytami, które odbierane są jako zwyczajne kontrole.

 

Chcesz doskonalić swój system 5S? Zaufaj doświadczeniu naszych ekspertów i weź udział w ogólnopolskim programie Liga Mistrzów 5S!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN