Samodyscyplina – jak utrzymać i doskonalić system 5S poza systemem auditów
10 minut czytania

Jak wiecie z naszych poprzednich publikacji, ostatnim etapem implementacji Systemu 5S jest „Samodyscyplina”. Pilnowanie tego elementu 5S to nie tylko audity. Dzisiaj przedstawimy Wam inne sposoby udoskonalania go. Gorąco zachęcamy do lektury!

Podziel się tym artykułem na

Samodyscyplina – jak utrzymać i doskonalić system 5S poza systemem auditów

Samodyscyplina” przede wszystkim powinna polegać na wyrobieniu pewnych nawyków i przyzwyczajeń, które usprawnią pracę i sprawią, że będzie ona zgodna z przyjętymi odgórnie standardami. Najczęściej utożsamiana jest z systemem auditów wewnętrznych, których celem jest sprawdzanie stopnia stosowania się do tych reguł.

Jednak Samodyscyplina w 5S to nie tylko audity! To przede wszystkim ciągłe doskonalenie obszarów poprzez:

 • LISTY KONTROLNE, czyli tzw. autoaudity 5S, podczas których pracownik kontroluje obszar, w którym pracuje. Autoaudity najczęściej przyjmują formę check-listy, w której powinny znaleźć się pytania:
  • Czy w obszarze nie stwierdzono zagrożeń BHP?
  • Czy w obszarze nie ma elementów zbędnych?
  • Czy wszystko znajduje się na swoim miejscu?
  • Czy obszar jest czysty i wykonano czynności opisane w instrukcji 5S?

 

 • SYSTEM SUGESTII PRACOWNICZYCH, dzięki któremu każdy będzie mógł podzielić się swoimi pomysłami nt. możliwości doskonalenia obecnych standardów – bo kto będzie miał najlepszą wiedzę o trudnościach występujących w danym obszarze, jak nie osoba, która jest jego użytkownikiem?

 

 • SZKOLENIA 5S, które pomogą zbudować większą świadomość pracowników. Systemem szkoleń 5S powinni być objęci wszyscy pracownicy bez wyjątku. Nawet ci działający w obszarach, które w danym momencie nie są objęte systemem 5S. Pomoże to w lepszym zrozumieniu metody oraz potrzeby jej implementacji. Oczywiście nie można zapominać o szkoleniu z metody 5S dla nowych pracowników, którego głównym celem będzie zapoznanie ze standardami 5S obowiązującymi w firmie.

 

 • TABLICE 5S, powinny zawierać:
  • podstawowe informacje nt. metody 5S (co to i po co?),
  • informacje o aktualnym etapie wdrożenia systemu na danym obszarze,
  • wyniki auditów 5S,
  • plan działań po-auditowych,
  • listy kontrolne,
  • layout danego obszaru,
  • zdjęcia obrazujące obszar przed i po działaniach 5S.

Warto pamiętać, że powinny się znajdować we wszystkich obszarach objętych systemowym wdrożeniem 5S.

 

 • PROMOWANIE 5S poprzez opracowanie plakatów, ulotek, czy broszur informujących o najważniejszych korzyściach z wdrożenia metody 5S i potrzebie doskonalenia standardów.

 

 • SYSTEM MOTYWACYJNY 5S, który połączy wyniki auditów 5S z systemem motywacyjnym (najlepiej pozapłacowym) – chodzi tu głównie o nagradzanie pracowników pracujących w obszarach, w których standardy są utrzymywane na wysokim poziomie implementacji 5S. Mogą to być nagrody rzeczowe lub też organizacja niewielkiej imprezy integracyjnej dla tych osób.

 

 • „PRZEJŚCIA 5S” („5S walk”) – dodatkowe, cykliczne wizyty w różnych obszarach zakładu angażujące osoby z wyższego szczebla zarządzania (np. Dyrekcja zakładu) w proces doskonalenia 5S. Wizyty takie mogą mieć charakter promujący zaangażowanie pracowników w proces budowy systemu 5S w poszczególnych krokach wdrażania metody, bądź też pomóc osobom odpowiedzialnym za wdrożenie 5S w podjęciu trudnych decyzji dotyczących dalszego doskonalenia stref (np. remont ścian). Pomoże to również podnieść wagę i istotę wdrażania 5S w firmie.

 

 • BENCHMARKING WEWNĘTRZNY – wzajemne wizyty pracowników różnych obszarów zakładu w celu poznania dobrych praktyk zastosowanych przy wdrażaniu 5S. Np. pracownicy produkcji mogą odwiedzić inny obszar zakładu podczas cyklicznego auditu i aktywnie w nim uczestniczyć zgłaszając przy tym swoje propozycje usprawnień. Pomoże to wykorzystać potencjał tych osób, które poprzez świeże spojrzenie mogą wskazać wiele miejsc z potencjałem do doskonalenia.

 

Jak widać, jest wiele możliwości doskonalenia i rozwoju systemu 5S w naszych firmach poza standardowymi audytami, które odbierane są jako zwyczajne kontrole.

Podziel się tym artykułem na

  Skontaktuj się z nami: