Dedykowane projekty zarządzania dla firm

Każdy projekt realizowany przez LUQAM jest precyzyjnie dopasowywany do indywidualnych potrzeb i wymagań danego Klienta. Nie ma dwóch takich samych firm, takich samych kultur organizacyjnych czy systemów zarządzania. Nawet niewielkie różnice mogą sprawić, że pozornie podobne projekty przeznaczone dla różnych firm będą znacząco się od siebie różniły.

Nasze projekty są szyte na

miarę danej organizacji

Najczęstszą sytuacją w dedykowanym projekcie jest potrzeba działania w wybranym, wąskim obszarze operacyjnym, np. w obszarze wybranego narzędzia, problemu lub wyzwania, przy określonych wartościach brzegowych. Wówczas konieczne jest przygotowanie indywidualnego planu działania, skoncentrowanego na szybkiej reakcji na potrzebę Klienta.

Obszary działalności:

Projekty dedykowane realizowane są w całym spektrum zarządzania strategicznego i operacyjnego firmy. Przykładowe obszary:

– Produkcja (planowanie, realizacja produkcji, optymalizacja, narzędzia, problem solving)
– Realizacja usługi (mapowanie, modelowanie, optymalizacja, problem solving)
– HR (systemy wynagrodzeń, efektywność pracy, komunikacja, przywództwo, kompetencje miękkie)
? Zakupy (audit dostawcy, narzędzia)
? Projekty (planowanie, realizacja, jakość w projekcie, analiza ryzyka)
? Logistyka (system pull, logistyka wewnętrzna)
? Jakość (systemy, narzędzia)

Możliwości

Wspólnym mianownikiem projektów dedykowanych, niezależnie od tego dla jakiej firmy są realizowane jest maksymalne skupienie się na potrzebach Klienta. Kilkanaście lat doświadczenia i kilkudziesięciu specjalistów umożliwia nam także realizację multidyscyplinarnych, wielowątkowych projektów, w których Klient potrzebuje doświadczonego, godnego zaufania partnera, który razem z nim przejdzie drogę do zaprojektowanego uprzednio stanu docelowego.

Zdarza się, że czasami ciężko jest ubrać potrzebę w słowa. Warto wtedy skonsultować się z kimś, kto postara się przełożyć cel Klienta na ramy potencjalnego projektu, który mógłby zostać zrealizowany, by ten cel osiągnąć.

Nasze projekty są szyte na

miarę danej organizacji

Najczęstszą sytuacją w dedykowanym projekcie jest potrzeba działania w wybranym, wąskim obszarze operacyjnym, np. w obszarze wybranego narzędzia, problemu lub wyzwania, przy określonych wartościach brzegowych. Wówczas konieczne jest przygotowanie indywidualnego planu działania, skoncentrowanego na szybkiej reakcji na potrzebę Klienta.

Obszary działalności:

Projekty dedykowane realizowane są w całym spektrum zarządzania strategicznego i operacyjnego firmy. Przykładowe obszary:

– Produkcja (planowanie, realizacja produkcji, optymalizacja, narzędzia, problem solving)
– Realizacja usługi (mapowanie, modelowanie, optymalizacja, problem solving)
– HR (systemy wynagrodzeń, efektywność pracy, komunikacja, przywództwo, kompetencje miękkie)
? Zakupy (audit dostawcy, narzędzia)
? Projekty (planowanie, realizacja, jakość w projekcie, analiza ryzyka)
? Logistyka (system pull, logistyka wewnętrzna)
? Jakość (systemy, narzędzia)

Możliwości

Wspólnym mianownikiem projektów dedykowanych, niezależnie od tego dla jakiej firmy są realizowane jest maksymalne skupienie się na potrzebach Klienta. Kilkanaście lat doświadczenia i kilkudziesięciu specjalistów umożliwia nam także realizację multidyscyplinarnych, wielowątkowych projektów, w których Klient potrzebuje doświadczonego, godnego zaufania partnera, który razem z nim przejdzie drogę do zaprojektowanego uprzednio stanu docelowego.

Zdarza się, że czasami ciężko jest ubrać potrzebę w słowa. Warto wtedy skonsultować się z kimś, kto postara się przełożyć cel Klienta na ramy potencjalnego projektu, który mógłby zostać zrealizowany, by ten cel osiągnąć.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN