Digital Factory
Zbudujemy Twoją Cyfrową Fabrykę

Projekt wdrożeniowy Digital Factory (Cyfrowej Fabryki) pozwala na rozwój organizacji w kierunku Przemysłu 4.0. Celem projektu jest zarówno doskonalenie fundamentów działalności firmy produkcyjnej, jak również rozpoczęcie lub wzmocnienie potencjału procesu transformacji cyfrowej.

Digital Factory - doskonałe rozwiązania dla Przemysłu 4.0

Twój biznes zintegrowany w trzech przestrzeniach: standardy działania, rozwiązania cyfrowe wspierające te standardy oraz dedykowane rozwiązania AI zapewniające przewagę konkurencyjną.  Dzięki adaptacji nowych technologii i wpasowaniu ich w procesy firmy zbudujemy Twoją Cyfrową Fabrykę.

Jesteśmy przekonani, że kluczem do sukcesu w erze Przemysłu 4.0 jest nie tylko inwestycja w nowoczesne technologie, ale także umiejętne wykorzystanie ich potencjału. Dlatego nasze podejście opiera się nie tylko na implementacji konkretnych rozwiązań technologicznych, ale także na edukacji pracowników i budowaniu ich kompetencji. W ramach naszego projektu prowadzimy warsztaty wdrożeniowe, konsultacje oraz szkolenia, aby zapewnić, że personel firmy będzie posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności do efektywnego zarządzania nowo wdrożonym systemem Digital Factory.

Dzięki naszemu podejściu opartemu na jakości, efektywności oraz standaryzacji, jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom kompleksowe rozwiązania, które nie tylko przynoszą natychmiastowe korzyści, ale również stanowią solidną podstawę do dalszego rozwoju i przyszłych innowacji.

Badanie stopnia implementacji rozwiązań z zakresu Industry 4.0

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami najnowszego ogólnopolskiego badania dotyczącego poziomu wdrażania rozwiązań z zakresu Industry 4.0 w przedsiębiorstwach. Nasze badanie obejmowało różnorodne sektory przemysłu oraz rozmiary firm, aby dostarczyć kompleksowego obrazu stanu obecnego i trendów w zakresie cyfrowej transformacji.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Pobierz raport i poznaj wyniki badania!

Koncepcja Digital Factory LUQAM

Na czym polega projekt?

Wdrożenie polega na wypracowaniu optymalnych pod kątem jakości i efektywności rozwiązań oraz ich standaryzacji. Realizowane są warsztaty wdrożeniowe – na wybranych maszynach, stanowiskach pracy i liniach produkcyjnych oraz konsultacje w wybranych obszarach systemu operacyjnego. Kształceni są także kompetentni pracownicy, którzy po zakończeniu projektu posiadać będą niezbędną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do nadzorowania nowo wdrożonego systemu Digital Factory.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

W ramach wdrożenia Digital Factory wykorzystywane jest dedykowane środowisko IT:

Digital Twin

Możliwość tworzenia modelu rzeczywistego procesu lub systemu pozwala na przeprowadzanie różnego rodzaju symulacji wirtualnych bez konieczności ingerencji w rzeczywistość produkcyjną. Z punktu widzenia doskonalenia systemu produkcyjnego najciekawsze są symulacje typu „what if”, dzięki którym widzimy w jaki sposób zmieni się proces / obszar / system produkcyjny po wprowadzeniu hipotetycznych zmian organizacyjnych lub technologicznych. Jeśli dodatkowo odwzorujemy wygląd maszyn i produktów, model może to służyć jako materiał prezentacyjny dla klientów.

Narzędzia IT

Środowisko Digital Factory umożliwia przejście z systemu tradycyjnego – papierowego na dedykowane rozwiązania IT umożliwiające:

 • Skrócenie czasu i zapewnienie spójnej struktury dokonywanych analiz: Flow analyser, Audyt 5S,
 • Zapewnienie nadzoru i szybkiego reagowania nad poszczególnymi obszarami działania organizacji: System KPI, Matryce kompetencji,
 • Stworzenie pracownikom możliwości zaangażowanie się w procesy doskonalenia: Kaizen,
 • Zarządzanie strukturą: Struktura organizacyjna.

TiMES

Wdrożenie funkcjonalnego i dostosowanego do potrzeb organizacji systemu MES jest fundamentem na drodze do zwiększenia efektywności procesów produkcyjnych. Nowoczesny, niezwykle intuicyjny i łatwy w obsłudze system TiMES pozwala lepiej zarządzać systemem produkcji dzięki monitorowaniu pracy maszyn, opomiarowaniu kluczowych procesów, identyfikacji wąskich gardeł, dostępie do danych w czasie rzeczywistym i automatycznym generowaniu wskaźników.

Opexity

Platforma vidoeszkoleniowa umożliwiająca podnoszenie kompetencji pracowników w obszarze zarządzania operacyjnego i Industry 4.0 na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, w  dowolnym miejscu i czasie.

Uczenie maszynowe i algorytmy AI

Przełomowym elementem Digital Factory jest możliwość zastosowania uczenia maszynowego i algorytmów Sztucznej Inteligencji.
AI stosuje się m.in. w obszarze:

 • Predykcyjnego Utrzymania Ruchu,
 • Prognozy sprzedaży,
 • Kontroli jakości.

Analiza stanu obecnego

Audyt wstępny jest niezbędnym elementem ustalenia zakresu działań w projekcie. Pozwala także na zaprojektowanie konkretnych celów i  planu wdrożenia – zarówno w obszarze hali produkcyjnej, jak i narzędzi cyfrowych.

Koordynacja procesu zmian

W trakcie całego okresu transformacji Eksperci LUQAM są w stałym kontakcie z Klientem i koordynują postępy działań, a także szkolą kadrę kierowniczą i inżynierską oraz angażują operatorów w proces zmian. 

Dzięki naszemu wsparciu, Klient może być pewny, że proces zmian przebiega efektywnie i przynosi pożądane rezultaty.

Dlaczego warto?

Digital Factory to projekt łączący w sobie inżynierię cyfrową ze środowiskiem produkcyjnym, tworzący nowoczesny, dostosowujący się do zmian ekosystem organizacyjny. Koncepcja projektu bazuje na  mocnych podwalinach organizacji produkcji oraz dających skokowe, pozytywne zmiany rozwiązaniach technicznych i informatycznych. Synergia zdroworozsądkowego podejścia do produkcji (poprzez zastosowanie metod i narzędzi optymalizacji) ze światem cyfrowym, pozwala na wdrażanie i doskonalenie obu tych światów jednocześnie – bez konieczności oczekiwania na odpowiedni moment rozpoczęcia transformacji cyfrowej. Jednoczesna praca nad efektywnymi standardami oraz wdrażaniem projektów związanych np. z uczeniem maszynowym, symulacjami, czy cyberbezpieczeństwem jako narzędziami Przemysłu 4.0 pozwala na redukcję kosztów, stworzenie nowoczesnej kultury organizacyjnej, tworzenie przewagi konkurencyjnej i wejście na drogę rozwiązań Industry 4.0

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN