Automatyczne opomiarowanie maszyn

Bezinwazyjny system monitorowania pracy maszyny umożliwia realizację pomiarów związanych z wykrywaniem stanów maszyny – praca/postój – i cyklów jej pracy. Realizacja już kilkudniowego badania poprzez instalację inteligentnych sensorów na maszynach umożliwia spojrzenie na system produkcyjny przez pryzmat zbieranych w czasie rzeczywistym danych. Dane te analizowane są przez Zespół Klienta i konsultantów Luqam. Wyciągnięte wnioski umożliwiają wdrożenie odpowiednich działań optymalizacyjnych (samodzielnie przez Klienta lub ze wsparciem Luqam). System monitorowania pracy maszyn służy lepszemu wykorzystaniu parku maszynowego, usuwaniu wąskich gardeł i pozytywnie wpływa na wydajność procesu produkcyjnego.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

System monitorowania rzeczywistej pracy maszyny

Bezinwazyjność

Szybka i bezinwazyjna instalacja sensorów na maszynach

Monitorowanie i raportowanie

Raportowanie, monitorowanie i opisywanie przyczyn postojów maszyn w czasie rzeczywistym

Zestawienia i statystyki

Automatyczne zestawienia i statystyki dotyczące pracy konkretnych maszyn

Wsparcie

Wsparcie Ekspertów w doborze metod i narzędzi optymalizacyjnych

Jak działamy? Poznaj etapy wdrażania systemu opomiarowania maszyn

1

Instalacja

Instalujemy urządzenie na wybranej maszynie lub zespole maszyn.

2

Integracja

Integrujemy system opomiarowania bez ingerencji w maszynę.

3

Konfiguracja

Konfigurujemy panele na maszynach dla operatorów.

4

Szkolenie

Szkolimy operatorów i kadrę kierowniczą z obsługi systemu. Budujemy świadomość pracowników w zakresie zbierania danych i ich późniejszego wykorzystania w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.

5

Wsparcie merytoryczne

Wskazujemy potencjały do poprawy wskaźników produkcyjnych i proponujemy rozwiązania, które wpływają na zwiększenie dostępności maszyn.

Automatyczne opomiarowanie maszyn pozwala na:

Opomiarowanie ?starego? parku maszynowego

Bez ryzykownych ingerencji w maszyny i rozbudowy infrastruktury IT można w szybki sposób odmienić „życie” starych maszyn i zebrać dane służące analizie systemu produkcyjnego.

Stworzenie systemu zbierania informacji

Automatyczne opomiarowanie maszyn przesyła w czasie rzeczywistym dane z sensorów zamontowanych na maszynach i przesyła je do chmury obliczeniowej. Dane te mogą być wyświetlane w panelu przy stanowiskach operatorów, na tablicach ze wskaźnikami oraz w panelach dla kierowników, którzy mogą generować automatyczne raporty dotyczące pracy maszyny.

Identyfikację wąskich gardeł

Analiza danych zbieranych przez system i uzupełnianie odpowiednich informacji przez operatorów umożliwia znalezienie wąskich gardeł w procesach.

Dobór odpowiednich działań optymalizacyjnych

Dzięki rzeczywistym danym maszyny można dobrać adekwatne działania optymalizacyjne, które realnie wpłyną na poprawę wskaźników produkcyjnych.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach.

System zbierania danych

Montaż nowoczesnych sensorów pozwala na stworzenie automatycznego systemu zbierania danych na temat pracy danej maszyny. Rzeczywiste dane pozwalają zaś na analizę dostępności maszyny i zidentyfikowanie wąskich gardeł w procesie.

Przestoje maszyn i ich przyczyny

Uprzednio zdefiniowane przyczyny przestojów operatorzy w intuicyjny sposób uzupełniają w panelach zamontowanych przy maszynach. Dane te trafiają bezpośrednio do systemu zbierania i przetwarzania informacji, a następnie są wyświetlana w dedykowanych miejscach – na przykład na telewizorach, które zmieniają się a w tablice Andon. Pracownicy obsługujący aplikacje mogą w czasie rzeczywistym monitorowania przestoje maszyn i analizować przyczyny ich występowania.

Analiza dostępności maszyn

Odpowiednia konfiguracja urządzenia umożliwia precyzyjne pomiary dotyczące oceny efektywności wykorzystania danej maszyny lub urządzenia. Dzięki pozyskaniu informacji o dostępności, wydajności oraz jakości danego procesu możliwe jest dokładne obliczenie wskaźnika OEE. Wskaźnik OEE jest podstawowym miernikiem pozwalającym na ocenę funkcjonowania systemu Total Productive Maintenance, od którego zależy sprawność całego parku maszynowego w organizacji.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN