Analiza efektywności pracy - Firma konsultingowa Luqam

Pomiary efektywności pracy pracowników

Efektywność pracy to istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa, mający duży wpływ na osiągnięcie przez firmę jej kluczowego celu, jakim jest wypracowanie zysku. Ocena efektywności pracy umożliwia wykrycie problemów, a zbadanie dysfunkcji pozwala na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz poprawę jakości ich pracy.

Badanie efektywności pracy może być jednak dosyć kłopotliwą kwestią dla pracodawcy. Źle zorganizowane może być postrzegane jako próba zbytniej ingerencji w strefę komfortu pracownika. Dlatego też badanie takie powinno być prowadzone przez zewnętrznych ekspertów, doświadczonych w używaniu sprawdzonych narzędzi badawczych.

Chronometraż

Celem chronometrażu jest ustalenie optymalnego czasu wykonywania danej czynności w konkretnych warunkach i przez pracowników o określonych kompetencjach. Pomiary mogą dotyczyć zarówno działań wykonywanych cyklicznie, jak i niecyklicznych. Chronometraż stosuje się przede wszystkim w określaniu normowanego czasu pracy.

Fotografia dnia pracy

Fotografia dnia pracy jest wykonywana głównie w celu analizy efektywności pracowników, ale może być także wykorzystania do zbadania kompetencji pracowników oraz efektywności przepływu informacji.

Badania migawkowe

Efektywność (wydajność) pracy pracowników jako stosunek czasu przeznaczonego na ich pracę, wynikającego z założeń organizacyjnych, do czasu rzeczywiście zużytego w określonych warunkach może być mierzona z wykorzystaniem badań migawkowych. Projekt analizy i poprawy efektywności pracy opiera się na metodologii opracowanej przez LUQAM, sprawdzającej się zarówno w pracy biurowej, jak i na hali produkcyjnej.

 

W ramach badań migawkowych mierzone są 3 kluczowe parametry:

• obciążenie zadaniami kluczowymi – tj. zadaniami, których realizacja definiuje sens istnienia danego stanowiska pracy (np. rozpatrywanie wniosków i wydawanie pozwoleń, obsługa maszyny itp.),

• obciążenie zadaniami dodatkowymi – tj. zadaniami, które są ogólne i dotyczą większości pracowników (np. spotkania miesięczne) lub są realizowane poza głównym nurtem zadań (np. szkolenie nowego pracownika),

• obciążenie zadaniami produktywnymi – tj. zadaniami przynoszącymi wartość dodaną organizacji (są to zadania kluczowe, zadania dodatkowe oraz inne uznane za produktywne).

Elementem komplementarnym do badań migawkowych może być audit stanowiskowy polegający na badaniu dokumentów odniesienia definiujących cel i zakres pracy na danym stanowisku (opisy stanowiska pracy, karty pracy, wyciągi z umów, matryce kompetencji i umiejętności itp.) i porównywaniu ich ze stanem zastanym. Audit uzupełnia komentarz dotyczący przepływu informacji oraz delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień. Wszystkie te działania pozwalają na ocenę efektywności pracowników.

 

Badania migawkowe w połączeniu z muda hunting pozwalają na podstawie próbki statystycznej odpowiedzieć na następujące pytania:

Ile czasu zajmują pracownikom standardowe czynności?

• Czy pracownicy zajmują się czynnościami przypisanymi do ich stanowiska pracy?

• Czy w pracy występują nieplanowane przerwy?

• Czy pracownicy zajmują się jedynie zadaniami związanymi z pracą zawodową?

• Co wpływa na odrywanie pracowników od najważniejszych zadań?

Uzyskane dane interpretowane są pod kątem statystycznym i optymalizacyjnym, a wyciągnięte z nich wnioski umożliwiają skokową poprawę efektywności pracy. Raport zawiera również propozycje rozwiązań dotyczących organizacji miejsca pracy.

Symulator

W projektach przemysłowych, w przypadku konieczności wyliczenia optymalnej liczebności pracowników lub chęci optymalizacji/ konieczności redukcji zatrudnienia sprawdza się użycie symulatora.

Możliwości symulatora pozwalają bardzo dokładnie liczyć wiele wskaźników produkcyjnych i finansowych i na bieżąco pokazują jak dana zmiana może wpłynąć np. na uprzednio wyliczony Techniczny Koszt Wytworzenia, czas cyklu, WIP, produktywność, obciążenie pracą danego pracownika itp.

Niewątpliwą zaletą symulatora jest fakt, że bazuje na zaawansowanych algorytmach pozwalających na policzenie danych, których liczenie w sposób ręczny byłoby niemal niemożliwe, a także to, że raz stworzona symulacja może służyć do kolejnych testów gdy tylko przyjdzie taka potrzeba. Mało tego, symulacja sama „podpowie”, które rozwiązanie jest w danym momencie optymalne, co w połączeniu z doświadczeniem konsultantów i architektów symulacji realizujących projekt daje możliwość podjęcia decyzji na podstawie liczb, danych i faktów, z dodatkowym elementem wsparcia merytorycznego udzielanego przez osoby na co dzień realizujące projekty oszczędnościowe.

Przykładowa symulacja

obciążenia pracą

 

Badanie efektywności pracy może być jednak dosyć kłopotliwą kwestią dla pracodawcy. Źle zorganizowane może być postrzegane jako próba zbytniej ingerencji w strefę komfortu pracownika. Dlatego też badanie takie powinno być prowadzone przez zewnętrznych ekspertów, doświadczonych w używaniu sprawdzonych narzędzi badawczych.

Chronometraż

Celem chronometrażu jest ustalenie optymalnego czasu wykonywania danej czynności w konkretnych warunkach i przez pracowników o określonych kompetencjach. Pomiary mogą dotyczyć zarówno działań wykonywanych cyklicznie, jak i niecyklicznych. Chronometraż stosuje się przede wszystkim w określaniu normowanego czasu pracy.

Fotografia dnia pracy

Fotografia dnia pracy jest wykonywana głównie w celu analizy efektywności pracowników, ale może być także wykorzystania do zbadania kompetencji pracowników oraz efektywności przepływu informacji.

Badania migawkowe

Efektywność (wydajność) pracy pracowników jako stosunek czasu przeznaczonego na ich pracę, wynikającego z założeń organizacyjnych, do czasu rzeczywiście zużytego w określonych warunkach może być mierzona z wykorzystaniem badań migawkowych. Projekt analizy i poprawy efektywności pracy opiera się na metodologii opracowanej przez LUQAM, sprawdzającej się zarówno w pracy biurowej, jak i na hali produkcyjnej.

 

W ramach badań migawkowych mierzone są 3 kluczowe parametry:

• obciążenie zadaniami kluczowymi – tj. zadaniami, których realizacja definiuje sens istnienia danego stanowiska pracy (np. rozpatrywanie wniosków i wydawanie pozwoleń, obsługa maszyny itp.),

• obciążenie zadaniami dodatkowymi – tj. zadaniami, które są ogólne i dotyczą większości pracowników (np. spotkania miesięczne) lub są realizowane poza głównym nurtem zadań (np. szkolenie nowego pracownika),

• obciążenie zadaniami produktywnymi – tj. zadaniami przynoszącymi wartość dodaną organizacji (są to zadania kluczowe, zadania dodatkowe oraz inne uznane za produktywne).

Elementem komplementarnym do badań migawkowych może być audit stanowiskowy polegający na badaniu dokumentów odniesienia definiujących cel i zakres pracy na danym stanowisku (opisy stanowiska pracy, karty pracy, wyciągi z umów, matryce kompetencji i umiejętności itp.) i porównywaniu ich ze stanem zastanym. Audit uzupełnia komentarz dotyczący przepływu informacji oraz delegowania zadań, odpowiedzialności i uprawnień. Wszystkie te działania pozwalają na ocenę efektywności pracowników.

 

Badania migawkowe w połączeniu z muda hunting pozwalają na podstawie próbki statystycznej odpowiedzieć na następujące pytania:

Ile czasu zajmują pracownikom standardowe czynności?

• Czy pracownicy zajmują się czynnościami przypisanymi do ich stanowiska pracy?

• Czy w pracy występują nieplanowane przerwy?

• Czy pracownicy zajmują się jedynie zadaniami związanymi z pracą zawodową?

• Co wpływa na odrywanie pracowników od najważniejszych zadań?

Uzyskane dane interpretowane są pod kątem statystycznym i optymalizacyjnym, a wyciągnięte z nich wnioski umożliwiają skokową poprawę efektywności pracy. Raport zawiera również propozycje rozwiązań dotyczących organizacji miejsca pracy.

Symulator

W projektach przemysłowych, w przypadku konieczności wyliczenia optymalnej liczebności pracowników lub chęci optymalizacji/ konieczności redukcji zatrudnienia sprawdza się użycie symulatora.

Możliwości symulatora pozwalają bardzo dokładnie liczyć wiele wskaźników produkcyjnych i finansowych i na bieżąco pokazują jak dana zmiana może wpłynąć np. na uprzednio wyliczony Techniczny Koszt Wytworzenia, czas cyklu, WIP, produktywność, obciążenie pracą danego pracownika itp.

Niewątpliwą zaletą symulatora jest fakt, że bazuje na zaawansowanych algorytmach pozwalających na policzenie danych, których liczenie w sposób ręczny byłoby niemal niemożliwe, a także to, że raz stworzona symulacja może służyć do kolejnych testów gdy tylko przyjdzie taka potrzeba. Mało tego, symulacja sama „podpowie”, które rozwiązanie jest w danym momencie optymalne, co w połączeniu z doświadczeniem konsultantów i architektów symulacji realizujących projekt daje możliwość podjęcia decyzji na podstawie liczb, danych i faktów, z dodatkowym elementem wsparcia merytorycznego udzielanego przez osoby na co dzień realizujące projekty oszczędnościowe.

Przykładowa symulacja

obciążenia pracą

 

    Skontaktuj się z nami: