Projektowanie layoutów

Proces projektowania layoutu hali produkcyjnej to kluczowy element tworzenia przestrzeni produkcyjnej. Przy projektach optymalizacyjnych celem projektu może być jak najkrótszy przepływ, zwiększenie mocy produkcyjnych, czy odzyskanie powierzchni produkcyjnej i magazynowej.

Zakres realizacji

LUQAM realizuje projekty tworzenia layoutu:

• „od zera” dla nowej / rozbudowywanej hali produkcyjnej
• przy przenoszeniu produkcji do nowej lokalizacji
• przy optymalizacji realizowanej w obecnej lokalizacji

Schemat projektowania

Ustawienie maszyn na hali produkcyjnej, które często nazywane jest layoutem, to w projektach LUQAM wynik wzięcia pod uwagę 2 kluczowych obszarów, tj. przepływu materiałów i informacji oraz wizji zarządzania produkcją. Udany projekt zakładu produkcyjnego musi bazować na danych, które należy wziąć pod uwagę projektując optymalny layout.

Symulacje layoutu

w środowisku 3D

Oprócz klasycznych projektów tworzenia layoutów realizujemy także projekty symulacji layoutu w środowisku symulatora 3D. Modelowanie pozwala na dokładne (matematyczne i wizualne) odwzorowanie layoutu hali, efektem czego będzie stworzony model, na którym będzie można testować scenariusze i hipotezy optymalizacyjne. Model służy temu, by jeszcze przed rozpoczęciem produkcji stworzyć layout, który nie będzie wymagał poprawek związanych z nieuwzględnionymi parametrami, czy błędami. Dzięki niemu definiujemy anomalie i wąskie gardła, które mogłyby stać się problemem w przyszłości. Następnie możemy przystąpić dyo budowania sytuacji przyszłej, wiedząc jak na cały nasz system produkcyjny wpłyną na przykład na:

mniejsze modyfikacje, takie jak np. dokupienie wózka widłowego, rezygnacja z jednego magazyniera dowożącego półprodukty kosztem dowożenia ich przez operatorów, dokupienie maszyny, przestawienie maszyny, zmniejszenie supermarketu, zmiana lokalizacji pól odkładczych
• duże modyfikacje, takie jak np. optymalny układ planu produkcyjnego, zastąpienie obecnego systemu produkcji systemem one-piece-flow, redukcja liczby operatorów, całkowita przebudowa systemu logistyki wewnętrznej czy duża przebudowa lokalizacji maszyn i urządzeń.

Dzięki symulacji można przetestować wiele alternatywnych scenariuszy i rozwiązań, bez ingerencji w rzeczywisty system. Dzięki takim alternatywnym scenariuszom możliwe jest uzyskanie setek potencjalnych rozwiązań, z których wybieramy optymalne rozwiązanie danego problemu decyzyjnego w bardzo krótkim czasie.

Jeśli zaś zdecydujemy się na wierne odwzorowanie wyglądu maszyn i produktów, layout 3D może to służyć jako świetny materiał prezentacyjny dla klientów.

Należy pamiętać, że w tego typu projektach jeszcze ważniejsze od profesjonalnego software’u jest doświadczenie oraz wiedza operacyjna i optymalizacyjna ekspertów realizujących projekt. Połączenie możliwości symulatora oraz podejścia związanego ze szczupłym wytwarzaniem, a więc połączenie modelu matematycznego z najlepszymi praktykami zarządzania produkcją jest kluczem do stworzenia layoutu, który stanie się wizytówką firmy.

Projektowanie layoutu

i optymalizacja przepływu

w środowisku symulatora

Profesjonalny layout

fabryki pozwala firmie:

• Świadomie wybrać najlepsze rozwiązanie projektowe

• Uzyskać czytelny i przystępny projekt fabryki

• Kalkulować oszczędności na etapie projektowania layoutu

• Redukować koszty poprzez eliminacje błędów już w fazie projektowania

• Stworzyć fundament pod standardy Lean Manufacturing

Zakres realizacji

LUQAM realizuje projekty tworzenia layoutu:

• „od zera” dla nowej / rozbudowywanej hali produkcyjnej
• przy przenoszeniu produkcji do nowej lokalizacji
• przy optymalizacji realizowanej w obecnej lokalizacji

Schemat projektowania

Ustawienie maszyn na hali produkcyjnej, które często nazywane jest layoutem, to w projektach LUQAM wynik wzięcia pod uwagę 2 kluczowych obszarów, tj. przepływu materiałów i informacji oraz wizji zarządzania produkcją. Udany projekt zakładu produkcyjnego musi bazować na danych, które należy wziąć pod uwagę projektując optymalny layout.

Symulacje layoutu

w środowisku 3D

Oprócz klasycznych projektów tworzenia layoutów realizujemy także projekty symulacji layoutu w środowisku symulatora 3D. Modelowanie pozwala na dokładne (matematyczne i wizualne) odwzorowanie layoutu hali, efektem czego będzie stworzony model, na którym będzie można testować scenariusze i hipotezy optymalizacyjne. Model służy temu, by jeszcze przed rozpoczęciem produkcji stworzyć layout, który nie będzie wymagał poprawek związanych z nieuwzględnionymi parametrami, czy błędami. Dzięki niemu definiujemy anomalie i wąskie gardła, które mogłyby stać się problemem w przyszłości. Następnie możemy przystąpić dyo budowania sytuacji przyszłej, wiedząc jak na cały nasz system produkcyjny wpłyną na przykład na:

mniejsze modyfikacje, takie jak np. dokupienie wózka widłowego, rezygnacja z jednego magazyniera dowożącego półprodukty kosztem dowożenia ich przez operatorów, dokupienie maszyny, przestawienie maszyny, zmniejszenie supermarketu, zmiana lokalizacji pól odkładczych
• duże modyfikacje, takie jak np. optymalny układ planu produkcyjnego, zastąpienie obecnego systemu produkcji systemem one-piece-flow, redukcja liczby operatorów, całkowita przebudowa systemu logistyki wewnętrznej czy duża przebudowa lokalizacji maszyn i urządzeń.

Dzięki symulacji można przetestować wiele alternatywnych scenariuszy i rozwiązań, bez ingerencji w rzeczywisty system. Dzięki takim alternatywnym scenariuszom możliwe jest uzyskanie setek potencjalnych rozwiązań, z których wybieramy optymalne rozwiązanie danego problemu decyzyjnego w bardzo krótkim czasie.

Jeśli zaś zdecydujemy się na wierne odwzorowanie wyglądu maszyn i produktów, layout 3D może to służyć jako świetny materiał prezentacyjny dla klientów.

Należy pamiętać, że w tego typu projektach jeszcze ważniejsze od profesjonalnego software’u jest doświadczenie oraz wiedza operacyjna i optymalizacyjna ekspertów realizujących projekt. Połączenie możliwości symulatora oraz podejścia związanego ze szczupłym wytwarzaniem, a więc połączenie modelu matematycznego z najlepszymi praktykami zarządzania produkcją jest kluczem do stworzenia layoutu, który stanie się wizytówką firmy.

Projektowanie layoutu

i optymalizacja przepływu

w środowisku symulatora

Profesjonalny layout

fabryki pozwala firmie:

• Świadomie wybrać najlepsze rozwiązanie projektowe

• Uzyskać czytelny i przystępny projekt fabryki

• Kalkulować oszczędności na etapie projektowania layoutu

• Redukować koszty poprzez eliminacje błędów już w fazie projektowania

• Stworzyć fundament pod standardy Lean Manufacturing

    Skontaktuj się z nami: