Pracujemy dla globalnych korporacji,

Dużych Polskich firm, a także dla firm z sektora MŚP.

Prowadzimy kompleksowe transformacje operacyjne firm, wykorzystując doświadczenie, skuteczną metodologię oraz narzędzia Industry 4.0. Tworzymy i optymalizujemy systemy i rozwiązania zapewniające realizacje celów strategicznych naszych Klientów w całym łańcuchu dodawania wartości.

Nasza misja

Misja LUQAM dokładnie oddaje ducha i pasję zespołu, który nieustannie poszukuje nowych rozwiązań. Od kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku, bierzemy aktywny udział w życiu i rozwoju wielu organizacji, a także tworzymy wartości niezależnie od sytuacji rynkowej. To wszystko jest możliwe dzięki uczciwości w ocenie wykonalności zadań oraz kompetencjom i pasji zespołu, co przekłada się na zaufanie i rekomendacje ze strony naszych Partnerów i Klientów.

| Łukasz Ekiert – Prezes Zarządu

Filary naszej działalności

Projekty

Realizujemy projekty rozwojowe, umożliwiające tworzenie skutecznych i efektywnych rozwiązań w obszarze zarządzania operacyjnego, budowania dedykowanych systemów zarządzania i kultury organizacyjnej. Pomagamy rozwiązywać problemy, rozumiane jako różnica pomiędzy stanem obecnym, a stanem pożądanym niezależnie od wielkości, sposobu działania i  sektora biznesowego Klienta. Działamy m.in. w obszarze:

– produkcji (planowanie, realizacja produkcji, optymalizacja, narzędzia, problem solving),
– realizacja usługi (mapowanie, modelowanie, optymalizacja, problem solving),
– HR (systemy wynagrodzeń, efektywność pracy, komunikacja, przywództwo, kompetencje miękkie),
– zakupów (audit dostawcy, narzędzia),
– projektów (planowanie, realizacja, jakość w projekcie, analiza ryzyka),
– logistyki (system pull, logistyka wewnętrzna),
– jakości (systemy, narzędzia).

 

Szkolenia

Realizujemy szkolenia, bo chcemy dzielić się praktyczną wiedzą, którą nasi konsultanci zdobyli w ramach pracy zawodowej oraz realizowanych w LUQAM projektów. Nie są to więc szkolenia teoretyczne, ale poparte realnym doświadczeniem. Tematyka naszych szkoleń, które prowadzimy w trybie otwartym (w naszym biurze w Krakowie) oraz zamkniętym (w siedzibie i dla pracowników Klienta) koncentruje się w obszarze zarządzania operacyjnego, optymalizacji, Lean Management, Six Sigma, narzędzi i systemów zarządzania. Realizujemy zarówno kilkugodzinne szkolenia świadomościowe (np. przeszkolenie operatorów z zakresu standaryzacji pracy, czy wymagań normy ISO), jak i kilkunastodniowe programy certyfikowane (np. Six Sigma – poziom Black Belt czy Akademia Zakupowca), zarówno na poziomie ogólnym, jak i dostosowanym do specyfiki danej branży (np. przemysł spożywczy, przemysł automotive, bankowość, ochrona zdrowia). We współpracy z Klientami tworzymy dedykowane programy szkoleń, które najlepiej odpowiadają ich wymaganiom.

Zobacz ofertę

Studia podyplomowe

Realizujemy specjalistyczne i całkowicie ukierunkowane na praktykę studia podyplomowe z zakresu optymalizacji i zarządzania produkcją, Lean w usługach, zakupów i jakości (łącznie 9 kierunków studiów podyplomowych), które prowadzone są na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Nasze studia wyróżniają się autorskim programem, zastosowaniem gier symulacyjnych i warsztatów oraz częściowo zdalną formułą realizacji zajęć. Nasze kierunki wyróżniane są Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”.

Zobacz ofertę

Nasz Zespół

Uważamy, że efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa to nie tylko wykresy i liczby. Każdą organizację (w tym LUQAM), postrzegamy przez pryzmat człowieka.

W LUQAM zgromadziliśmy doświadczonych ekspertów, którzy dzięki połączeniu wiedzy na temat wdrażanych przez nas rozwiązań, doświadczeniu zdobytemu przy realizacji licznych projektów oraz predyspozycjom związanym z efektywną komunikacją są w stanie realizować działania w sposób profesjonalny, terminowy i stawiający jako priorytet wartość dodaną dla Klienta. Nasz zespół to osoby, dla których codzienne problemy nie stanowią powodu do narzekań, lecz wyzwanie, z którym warto się zmierzyć.

 

Zasady naszej współpracy

DUCHA NASZEGO ZESPOŁU NAJLEPIEJ ODDAJĄ ZASADY WSPÓŁPRACY, KTÓRE RAZEM STWORZYLIŚMY:

Pracę innych traktujemy z należytym szacunkiem ponieważ każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska jest ważny i wnosi wartość dodaną.
– Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i wzajemnie pomagamy sobie w ich wdrażaniu.
– Wspólnie wypracowujemy rozwiązania i wspólnie za nie odpowiadamy.
– Słuchamy siebie nawzajem – każdy ma szansę przedstawić problem, projekt, rozwiązanie ze swojego punktu widzenia.
– Do nowych wyzwań podchodzimy z pasją i radością poznawania.
– Podejmujemy decyzje na podstawie faktów, nie bojąc się jednocześnie przecierać nowych ścieżek i burzyć utartych schematów.
– Naszą dewizą jest inspirowanie i motywowanie pracowników firm, z którymi współpracujemy.
– Jesteśmy wizjonerami i nie wstydzimy się marzyć.

Nasza misja

Misja LUQAM dokładnie oddaje ducha i pasję zespołu, który nieustannie poszukuje nowych rozwiązań. Od kilkunastu lat jesteśmy obecni na rynku, bierzemy aktywny udział w życiu i rozwoju wielu organizacji, a także tworzymy wartości niezależnie od sytuacji rynkowej. To wszystko jest możliwe dzięki uczciwości w ocenie wykonalności zadań oraz kompetencjom i pasji zespołu, co przekłada się na zaufanie i rekomendacje ze strony naszych Partnerów i Klientów.

| Łukasz Ekiert – Prezes Zarządu

Filary naszej działalności

Projekty

Realizujemy projekty rozwojowe, umożliwiające tworzenie skutecznych i efektywnych rozwiązań w obszarze zarządzania operacyjnego, budowania dedykowanych systemów zarządzania i kultury organizacyjnej. Pomagamy rozwiązywać problemy, rozumiane jako różnica pomiędzy stanem obecnym, a stanem pożądanym niezależnie od wielkości, sposobu działania i  sektora biznesowego Klienta. Działamy m.in. w obszarze:

– produkcji (planowanie, realizacja produkcji, optymalizacja, narzędzia, problem solving),
– realizacja usługi (mapowanie, modelowanie, optymalizacja, problem solving),
– HR (systemy wynagrodzeń, efektywność pracy, komunikacja, przywództwo, kompetencje miękkie),
– zakupów (audit dostawcy, narzędzia),
– projektów (planowanie, realizacja, jakość w projekcie, analiza ryzyka),
– logistyki (system pull, logistyka wewnętrzna),
– jakości (systemy, narzędzia).

 

Szkolenia

Realizujemy szkolenia, bo chcemy dzielić się praktyczną wiedzą, którą nasi konsultanci zdobyli w ramach pracy zawodowej oraz realizowanych w LUQAM projektów. Nie są to więc szkolenia teoretyczne, ale poparte realnym doświadczeniem. Tematyka naszych szkoleń, które prowadzimy w trybie otwartym (w naszym biurze w Krakowie) oraz zamkniętym (w siedzibie i dla pracowników Klienta) koncentruje się w obszarze zarządzania operacyjnego, optymalizacji, Lean Management, Six Sigma, narzędzi i systemów zarządzania. Realizujemy zarówno kilkugodzinne szkolenia świadomościowe (np. przeszkolenie operatorów z zakresu standaryzacji pracy, czy wymagań normy ISO), jak i kilkunastodniowe programy certyfikowane (np. Six Sigma – poziom Black Belt czy Akademia Zakupowca), zarówno na poziomie ogólnym, jak i dostosowanym do specyfiki danej branży (np. przemysł spożywczy, przemysł automotive, bankowość, ochrona zdrowia). We współpracy z Klientami tworzymy dedykowane programy szkoleń, które najlepiej odpowiadają ich wymaganiom.

Zobacz ofertę

Studia podyplomowe

Realizujemy specjalistyczne i całkowicie ukierunkowane na praktykę studia podyplomowe z zakresu optymalizacji i zarządzania produkcją, Lean w usługach, zakupów i jakości (łącznie 9 kierunków studiów podyplomowych), które prowadzone są na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Nasze studia wyróżniają się autorskim programem, zastosowaniem gier symulacyjnych i warsztatów oraz częściowo zdalną formułą realizacji zajęć. Nasze kierunki wyróżniane są Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością”.

Zobacz ofertę

Nasz Zespół

Uważamy, że efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa to nie tylko wykresy i liczby. Każdą organizację (w tym LUQAM), postrzegamy przez pryzmat człowieka.

W LUQAM zgromadziliśmy doświadczonych ekspertów, którzy dzięki połączeniu wiedzy na temat wdrażanych przez nas rozwiązań, doświadczeniu zdobytemu przy realizacji licznych projektów oraz predyspozycjom związanym z efektywną komunikacją są w stanie realizować działania w sposób profesjonalny, terminowy i stawiający jako priorytet wartość dodaną dla Klienta. Nasz zespół to osoby, dla których codzienne problemy nie stanowią powodu do narzekań, lecz wyzwanie, z którym warto się zmierzyć.

 

Zasady naszej współpracy

DUCHA NASZEGO ZESPOŁU NAJLEPIEJ ODDAJĄ ZASADY WSPÓŁPRACY, KTÓRE RAZEM STWORZYLIŚMY:

Pracę innych traktujemy z należytym szacunkiem ponieważ każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska jest ważny i wnosi wartość dodaną.
– Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i wzajemnie pomagamy sobie w ich wdrażaniu.
– Wspólnie wypracowujemy rozwiązania i wspólnie za nie odpowiadamy.
– Słuchamy siebie nawzajem – każdy ma szansę przedstawić problem, projekt, rozwiązanie ze swojego punktu widzenia.
– Do nowych wyzwań podchodzimy z pasją i radością poznawania.
– Podejmujemy decyzje na podstawie faktów, nie bojąc się jednocześnie przecierać nowych ścieżek i burzyć utartych schematów.
– Naszą dewizą jest inspirowanie i motywowanie pracowników firm, z którymi współpracujemy.
– Jesteśmy wizjonerami i nie wstydzimy się marzyć.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN