Wdrażanie znormalizowanych standardów zarządzania

Posiadamy prawie 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu znormalizowanych systemów zarządzania, niezależnie od specyfiki działalności danej organizacji i tego gdzie znajduje się jej siedziba. Konsultanci LUQAM realizujący wdrożenie to praktycy, dostarczający Klientowi ,skrojone na miarę, praktyczne rozwiązania.

Zasady wdrożenia

systemu

Motywacje związane z wdrożeniem znormalizowanego system zarządzania są bardzo różne – począwszy od wymagania kontrahenta, poprzez chęć uporządkowania procesów w organizacji, kończąc na marketingowym wydźwięku certyfikatu wdrożonego systemu. Niezależnie od tego, która z nich jest przyczyną chęci wdrożenia systemu, jak również niezależnie od tego z jakim systemem mamy do czynienia, branżą w której działa firma i jej wielkością, realizując wdrożenie systemu kierujemy się 3 podstawowymi zasadami:

1. Ukierunkowanie na biznes – wyznajemy zasadę, że to system jest dla firmy, a nie firma dla systemu. Wdrażane rozwiązania mają zapewniać firmie wartość dodaną i być w 100% praktyczne.

2. Minimalizm dokumentacyjny – często słyszy się głosy, że ISO to niepotrzebna papierologia. Jest to wynikiem błędnego podejścia do tworzenia systemu. Systemy budowane przez LUQAM stawiają na sprawdzone rozwiązania, które na trwale wpisują się w kulturę organizacyjną firmy i nie oznaczają setek nieużywanych dokumentów.

3. Maksymalne możliwe wsparcie Klienta – w ramach wdrożenia systemu trzeba zmierzyć się ze specyficznym językiem wymagań normy, wyborem jednostki certyfikującej, audytami wewnętrznymi, przeglądami zarządzania i mnogością innych, często nieznanych wcześniej Klientowi zjawisk i działań. Rolą LUQAM jest przeprowadzenie Klienta przez ten proces w taki sposób, by wdrożenie nie oznaczało jedynie udzielania rad, ale wspólną pracę z Klientem nad wypracowywaniem odpowiednich rozwiązań.

Lista wdrażanych

standardów

 

Etapy wdrażania

systemu:

Etap I
Diagnoza sytuacji

Służy poznaniu specyfiki organizacji i stopnia spełnienia wymagań danego standardu w dniu auditu wstępnego.

Etap II
Szkolenia

Umożliwiają późniejsze komunikowanie się z zespołem wdrożeniowym językiem normy.

Etap III
Konsultacje wdrożeniowe

Obejmują najważniejszą część wdrożenia tj. tworzenie i standaryzację nowych rozwiązań, tworzenie dokumentów systemowych, instruktaż sposobu tworzenia zapisów, interpretację wymagań danego standardu i ich implementację w organizacji.

Etap IV
Audity wewnętrzne

Nadzór nad przebiegiem auditów wewnętrznych / realizacja auditów przez konsultanta LUQAM.

Etap V
Działania poauditowe

Obejmują podsumowanie auditów wewnętrznych, realizację przeglądu zarządzania i finalne przygotowanie firmy do auditu jednostki certyfikującej.

Dodatkowe etapy:

Etap A
Warsztaty wdrożeniowe

Są to dodatkowe aktywności związane z szeregiem wymagań technicznych lub specyficznych wymagań organizacyjnych danej normy (np. warsztaty APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA dla IATF 16949, identyfikacja aspektów środowiskowych dla ISO 14001).

Etap B
Integracja systemów

Jest realizowana, gdy wdrażany system jest kolejnym systemem wdrażanym w organizacji, po to, by systemy funkcjonowały wspólnie, co ułatwia zarządzanie nimi i obniża koszty.

Etap C
Dodatkowe szkolenia

Realizowane np. po to, by wyszkolić grupę auditorów wewnętrznych w organizacji.

Etap D
Udział w certyfikacji

Jest realizowany np. gdy konsultant LUQAM pełni rolę pełnomocnika wdrożonego systemu.

Naszym klientom

służymy także:

– nieodpłatną pomocą przy wyborze odpowiedniej jednostki certyfikującej,

– pomocą osobie, która będzie zarządzała systemem (szkolenia, wsparcie konsultacyjne),

– przejęciem zarządzania wdrożonym systemem w formie outsourcingu.

Zasady wdrożenia

systemu

Motywacje związane z wdrożeniem znormalizowanego system zarządzania są bardzo różne – począwszy od wymagania kontrahenta, poprzez chęć uporządkowania procesów w organizacji, kończąc na marketingowym wydźwięku certyfikatu wdrożonego systemu. Niezależnie od tego, która z nich jest przyczyną chęci wdrożenia systemu, jak również niezależnie od tego z jakim systemem mamy do czynienia, branżą w której działa firma i jej wielkością, realizując wdrożenie systemu kierujemy się 3 podstawowymi zasadami:

1. Ukierunkowanie na biznes – wyznajemy zasadę, że to system jest dla firmy, a nie firma dla systemu. Wdrażane rozwiązania mają zapewniać firmie wartość dodaną i być w 100% praktyczne.

2. Minimalizm dokumentacyjny – często słyszy się głosy, że ISO to niepotrzebna papierologia. Jest to wynikiem błędnego podejścia do tworzenia systemu. Systemy budowane przez LUQAM stawiają na sprawdzone rozwiązania, które na trwale wpisują się w kulturę organizacyjną firmy i nie oznaczają setek nieużywanych dokumentów.

3. Maksymalne możliwe wsparcie Klienta – w ramach wdrożenia systemu trzeba zmierzyć się ze specyficznym językiem wymagań normy, wyborem jednostki certyfikującej, audytami wewnętrznymi, przeglądami zarządzania i mnogością innych, często nieznanych wcześniej Klientowi zjawisk i działań. Rolą LUQAM jest przeprowadzenie Klienta przez ten proces w taki sposób, by wdrożenie nie oznaczało jedynie udzielania rad, ale wspólną pracę z Klientem nad wypracowywaniem odpowiednich rozwiązań.

Lista wdrażanych

standardów

 

Etapy wdrażania

systemu:

Etap I
Diagnoza sytuacji

Służy poznaniu specyfiki organizacji i stopnia spełnienia wymagań danego standardu w dniu auditu wstępnego.

Etap II
Szkolenia

Umożliwiają późniejsze komunikowanie się z zespołem wdrożeniowym językiem normy.

Etap III
Konsultacje wdrożeniowe

Obejmują najważniejszą część wdrożenia tj. tworzenie i standaryzację nowych rozwiązań, tworzenie dokumentów systemowych, instruktaż sposobu tworzenia zapisów, interpretację wymagań danego standardu i ich implementację w organizacji.

Etap IV
Audity wewnętrzne

Nadzór nad przebiegiem auditów wewnętrznych / realizacja auditów przez konsultanta LUQAM.

Etap V
Działania poauditowe

Obejmują podsumowanie auditów wewnętrznych, realizację przeglądu zarządzania i finalne przygotowanie firmy do auditu jednostki certyfikującej.

Dodatkowe etapy:

Etap A
Warsztaty wdrożeniowe

Są to dodatkowe aktywności związane z szeregiem wymagań technicznych lub specyficznych wymagań organizacyjnych danej normy (np. warsztaty APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA dla IATF 16949, identyfikacja aspektów środowiskowych dla ISO 14001).

Etap B
Integracja systemów

Jest realizowana, gdy wdrażany system jest kolejnym systemem wdrażanym w organizacji, po to, by systemy funkcjonowały wspólnie, co ułatwia zarządzanie nimi i obniża koszty.

Etap C
Dodatkowe szkolenia

Realizowane np. po to, by wyszkolić grupę auditorów wewnętrznych w organizacji.

Etap D
Udział w certyfikacji

Jest realizowany np. gdy konsultant LUQAM pełni rolę pełnomocnika wdrożonego systemu.

Naszym klientom

służymy także:

– nieodpłatną pomocą przy wyborze odpowiedniej jednostki certyfikującej,

– pomocą osobie, która będzie zarządzała systemem (szkolenia, wsparcie konsultacyjne),

– przejęciem zarządzania wdrożonym systemem w formie outsourcingu.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN