10 minut czytania

Poznaj 5 kroków, które odmienią miejsca pracy w Twojej organizacji!

Podziel się tym artykułem na

5 kroków 5S

Metoda 5S – podstawowe informacje

Metoda 5S stanowi ogół technik i metod, które mają na celu wdrożenie i utrzymanie wysokiej jakości organizacji środowiska pracy oraz doskonalenie kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. Ze względu na swoją efektywność podejście to jest implementowane zarówno w firmach o charakterze produkcyjnym, jak i usługowym. W metodzie 5S można wyodrębnić 5 kroków postępowania: Sortowanie (jap. Seiri), Systematykę (jap. Seiton), Sprzątanie (jap. Seiso), Standaryzację (jap. Seiketsu) oraz Samodyscyplinę (jap. Shitsuke).

5 kroków postępowania

Krok 1

Pierwszy krok, jakim jest sortowanie, ma na celu wyeliminowanie ze stanowiska pracy wszystkich tych elementów, które mogłyby utrudniać jej prawidłowe wykonywanie. Zgodnie bowiem z metodą 5S wszystkie rzeczy, które są zbędne i niepotrzebne, powinny być zabrane lub wyrzucone. Właściwa realizacja kroku sortowania umożliwia likwidację wielu problemów wynikających z nadmiaru przedmiotów i narzędzi na stanowisku pracy.

Krok 2

Systematyka jest natomiast krokiem, w którym oznacza się wszelkie elementy stanowiska pracy w taki sposób, aby miały one swoje określone miejsce i były łatwe w użytkowaniu. W kroku tym stawia się na przejrzystość oraz pełną wizualizację, która umożliwia skuteczne wyeliminowanie różnego rodzaju marnotrawstw w miejscu pracy. Określane są również standardy oznaczania i rozmieszczenia przyrządów i narzędzi pracy na stanowiskach pracy.

Krok 3

Trzeci krok, czyli sprzątanie, polega z kolei na eliminacji zanieczyszczeń i brudu, aby utrzymać stanowisko pracy w czystości. W praktyce czynności te polegają przede wszystkim na stworzeniu i przestrzeganiu harmonogramów codziennego sprzątania i przeglądania urządzeń służących do wykonywania obowiązków zawodowych. Należy pamiętać również o regularnej inspekcji, przeprowadzanej niejako przy okazji sprzątania. Inspekcja może dotyczyć chociażby sprawdzania stanu narzędzi – im częściej sprzątamy, tym szybciej zauważymy ewentualną awarię.

Krok 4

Z czwartym krokiem, jakim jest standaryzacja, wiąże się natomiast stabilizacja i doskonalenie wdrożonych we wcześniejszych krokach zachowań. Na tym etapie tworzona jest struktura i sposób dochodzenia do przyczyn powstawania ewentualnych nieprawidłowości.

Krok 5

Ostatni krok metody 5S, czyli samodyscyplina, ma na celu utrzymanie działań podjętych w poprzednich 4 etapach. Można również powiedzieć, że postępowanie to stanowi pewnego rodzaju spojenie wcześniejszych kroków. Nie należy jednak kojarzyć samodyscypliny z odgórnym zestawem nakazów i zasad dla zatrudnionych w firmie pracowników, które w razie pominięcia będą się wiązały z negatywnymi konsekwencjami. Tak definiowana samodyscyplina może przynieść zupełnie inne skutki od tych zamierzonych. W przypadku metody 5S samodyscyplina powinna polegać na wyrobieniu pewnych nawyków i przyzwyczajeń, które usprawnią pracę i sprawią, że będzie ona zgodna z przyjętymi odgórnie standardami.

Jak wdrażać metodę 5S?

Aby wdrożyć w życie metodę 5S, niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie i zmotywowanie pracowników. Wiąże się to z koniecznością zmiany nie tylko dotychczasowego sposobu myślenia, ale również uefektywnieniem i poprawieniem organizacji pracy oraz wcześniej stosowanych praktyk i przyzwyczajeń. Implementacja podejścia 5S bardzo często wiąże się również z potrzebą zmiany kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. To z kolei wymaga zaangażowania całej firmy wraz z najwyższym szczeblem kierownictwa.

Korzyści z wdrożenia 5 kroków 5S

Implementacja 5 kroków 5S w firmie może nieść ze sobą szereg pozytywnych korzyści. Poprzez utrzymanie dyscypliny i porządku wpływa ona bowiem na jakość pracy. Wdrożenie tego podejścia przyczynia się między innymi do:

  • zmniejszenia liczby popełnianych błędów,
  • znacznego zwiększenia wydajności pracy,
  • optymalizacji wykorzystania wyposażenia biurowego,
  • poprawy organizacji pracy i dotychczasowych nawyków personelu,
  • poprawy wizerunku i reputacji firmy w oczach klientów,
  • wzrostu jakości oferowanych usług.

Chcesz dowiedzieć się więcej o metodzie 5S? Zapraszamy na szkolenie „Metoda 5S”.

Jeśli szukasz wsparcia ekspertów we wdrażaniu Metody 5S w swoim przedsiębiorstwie lub chcesz przyspieszyć ten proces – sprawdź ofertę programu Liga Mistrzów 5S.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN