System produkcji Toyoty
10 minut czytania

Lean Manufacturing, czyli tak zwana „produkcja odchudzona”, to filozofia i system zarządzania, który wywodzi się z Japonii.

Podziel się tym artykułem na

System produkcji Toyoty

Czym jest Lean Management?

Ideą Lean Manufacturing jest dążenie do ograniczenia marnotrawstwa. System Lean ma prowadzić do uzyskania produktu wysokiej jakości, realizowania dostaw na czas, redukcji zapasów w magazynie oraz racjonalnego wykorzystania zasobów. Istotą systemu jest organizacja produkcji i logistyki oraz dbanie o dobre relacje z klientami i dostawcami.

Pojęcie systemu Lean Manufacturing stało się popularne dzięki wydanej w 1990 roku książce „The Machine That Changed The World” („Maszyna, która zmieniła świat”), której autorami byli James P. Womack, Daniel T. Jones oraz Daniel Roos. Idea Lean Manufacturing wykształciła się jednak wcześniej i jest związana z Toyota Production System, w skrócie TPS, czyli systemem produkcji Toyoty.

Historia Toyota Production System

Początki TPS sięgają jeszcze początku XX wieku. Za tworzenie i doskonalenie systemu produkcji Toyoty odpowiedzialni są Sakichi Toyoda, jego syn Kiichiro Toyoda, razem z inżynierem produkcyjnym Taiichi Ohno. Sakichi Toyoda był twórcą krosien z napędem silnikowym – na początku działalności Toyota Group zajmowała się branżą tekstylną. W 1902 roku Toyoda wprowadził do swoich maszyn usprawnienie, dzięki któremu w przypadku zerwania nitki, urządzenie automatycznie przerywało pracę. W późniejszych latach na gruncie tego usprawnienia powstał jeden z dwóch filarów systemu produkcji Toyoty, czyli Jidoka. Pojęcie oznacza wprowadzenie jakości w produkcję oraz automatyzację, dzięki której możliwe jest unikanie błędów. W ten sposób Sakichi Toyoda zredukował liczbę błędów człowieka oraz poprawił wydajność produkcji.

W 1929 roku Kiichiro Toyoda wyjechał do Stanów Zjednoczonych, aby lepiej poznać zachodnie metody produkcji. Szczególnie duże wrażenie zrobiły na nim osiągnięcia Henry’ego Forda. Po powrocie do Japonii przedsiębiorca podjął decyzję o zmianie profilu Toyota Group z branży tekstylnej na motoryzacyjną. Ważną rolę w rozwijającym się systemie produkcji Toyoty odegrała idea Just in Time, czyli „dokładnie na czas”, dzięki której możliwe było maksymalizowanie jakości i wydajności, przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz marnotrawstwa. Niezwykle istotne było unikanie strat w procesach produkcyjnych, takich jak na przykład nadprodukcja, zbędny transport i ruchy, nadmierny stan zapasów, defekty lub niedostateczne wykorzystanie kreatywności pracowników.

Duży wpływ na koncepcję produkcji Toyoty miał w późniejszym czasie Taiichi Ohno, dla którego inspiracją były amerykańskie sklepy samoobsługowe – w ten sposób zrodziła się idea produkcji Pull (systemu ciągnięcia). Idea ta w dużym skrócie polega na optymalizacji procesów produkcyjnych w taki sposób, aby nie pojawiły się żadne przestoje spowodowane deficytami środków lub jakiekolwiek marnotrawstwo, którego przyczyną jest nadmiar zapasów czy wyprodukowanych towarów.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: