Metoda JUST IN TIME – co to jest?
5 minut czytania

Metoda Just in Time - co to jest? Skąd pochodzi? Gdzie się ją stosuje?

Podziel się tym artykułem na

Metoda JUST IN TIME – co to jest?

Metoda Just In Time (przetłumaczone na język polski wyrażenie oznacza „dokładnie na czas”) to strategia zarządzania produkcją oraz logistyką, która został opracowana w Japonii przez Taiichi Ohno, inżyniera i menedżera, twórcę TPS (Toyota Production System) i prekursora Lean Management.

Jak łatwo się domyślić, metodę Just In Time, w skrócie JIT, po raz pierwszy zastosowano w koncernie Toyota. Japońska firma wdrażała to rozwiązanie od lat 50. do 1962 roku, gdy zaczęło funkcjonować we wszystkich oddziałach Toyoty. 

Metoda JIT to strategia zarządzania zapasami – osiągnięciu zysku sprzyja ich zmniejszenie. Pozwala to na redukcję kosztów podczas całego procesu produkcyjno-magazynowego. Potrzebne zasoby nie są składowane ale dostarczane w momencie, gdy są potrzebne. Efektem właściwego zastosowania metody jest zysk, ale także poprawa jakości procesów firmy oraz jej wydajności. Podczas wdrożenia JIT może pojawić się problem zwiększonego zapotrzebowania, które przekracza oczekiwany poziom.

Jednym z aspektów metody Just In Time jest dbanie o partnerskie relacje z dostawcami. Toyota realizowała to założenie między innymi przez zamawiane małych, ale częstych partii dostaw, zachęcanie dostawców do otwierania magazynów w pobliżu jej kompleksów produckyjnych, pomoc w rozwoju oraz budowanie relacji opartych na zaufaniu i obopólnych korzyściach.

Metoda Just in Time – co ma znaczenie?

Wdrożenie metody Just In Time powinno być połączone z wprowadzeniem określonych zasad. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie wysokiej jakości dostaw oraz gromadzenie minimalnych zapasów. Związana jest z tym konieczność składania częstych zamówień, ale również krótki okres ich realizacji. Należy zadbać o dobrą organizację, odpowiednio wykwalifikowany personel oraz niezawodność dostaw.

Kolejne kwestie niezwykle ważne w metodzie Just In Time to skracanie odległości pomiędzy poszczególnymi ogniwami procesu, zlokalizowanie dostawców w pobliżu firmy oraz skupienie się na małych gniazdach produkcyjnych.

Pozostałe czynniki istotne dla JIT to poszukiwanie najbardziej efektywnych narzędzi, wdrożenie standardów oraz minimalizacja czasu poświęcanego na przezbrajanie maszyn. Eksperci zwracają też uwagę, że całkowite wykorzystanie potencjału strategii Just In Time jest możliwe tylko w połączeniu z metodami pomocniczymi, takimi jak na przykład metoda 5S.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: