10 minut czytania

SMED jest to metoda pozwalająca ograniczyć czas przezbrojenia, czyli nastawienia maszyny oznaczającego wymianę lub ustawienie w określonych położeniach narzędzi, przyrządów i uchwytów oraz wymiennych części maszyny, niezbędnych do przeprowadzenia obróbki serii jednakowych wyrobów z założoną dokładnością.

Podziel się tym artykułem na

Czym jest SMED?

Metoda SMED – redukcja czasu przezbrojenia

W metodzie SMED za optymalną jednostkę czasową uznaje się dziesięć minut, w trakcie których powinno dojść do całkowitego przezbrojenia. W praktyce w wielu wypadkach nie jest możliwe zejście poniżej tego czasu. Metoda SMED pokazuje, jak łatwo można skrócić czas przeprowadzenia zbrojenia.

Cztery etapy metody SMED

Metoda SMED zakłada użycie jak najmniejszej liczby potrzebnych narzędzi. Istotnym jest także, aby prace niezależne od maszyny (jak np. podgrzanie matrycy) wykonać jeszcze przed przystąpieniem do zbrojenia. Dzięki temu czas wprowadzania zmian w maszynie jest krótszy, a tym samym proces produkcji jest bardziej efektywny.

Wprowadzenie metody SMED poprzedzają cztery etapy.

Etap 0

Pierwszy z nich to dokładna obserwacja standardowego przebiegu przezbrajania. Jest to filmowanie całego procesu, a następnie analiza poszczególnych czynności.

Etap 1

W drugim etapie następuje podział działań na przezbrojenia wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to wszystkie akcje, jakie można wykonać dopiero po wyłączeniu maszyny. Natomiast zewnętrzne przezbrojenia to czynności, których dokonuje się poza obrębem urządzenia. To przezbrojenia wewnętrzne powodują straty czasu i przestoje, dlatego warto jest je skracać lub eliminować. Dużą uwagę zwraca się także na to, aby na miejscu znajdowały się potrzebne narzędzia i wykwalifikowane osoby oraz aby usprawniła się komunikacja pomiędzy działami.

Etap 2

Etapem trzecim jest przekształcanie samych przezbrojeń. Statystycznie to regulacja maszyn oraz testowanie zabierają najwięcej czasu przy przezbrajaniu. Dlatego istotne jest ustalenie takiego standardu, który przyśpieszy ustawianie lub przekształcenie go w proces zewnętrzny (np. za pomocą szablonów z określonymi wymiarami).

Etap 3

Czwarty etap polega na racjonalizacji poszczególnych elementów przezbrojenia. Dotyczy on wprowadzenia organizacyjnych, logistycznych i sprzętowych rozwiązań, które znacznie przyspieszą przezbrojenie, nie niosąc przy tym ze sobą żadnych negatywnych skutków, na przykład spadku jakości wykonanych prac czy niższej sprawności przezbrojonego urządzenia. W praktyce czwarty etap metody SMED polega na umieszczeniu koniecznych narzędzi tuż przy maszynie, organizacji ułożenia tych narzędzi czy zamianie elementów mocujących lub regulacyjnych na takie, które można mocować jednym ruchem, aby odbywało się to jak najszybciej. W ten sposób tradycyjne śruby mogą być zastąpione szybkozłączkami, zaciskami czy bolcami, tradycyjne klucze ? wkrętarkami. Ponadto z analizy przeprowadzonych prac może wynikać, że do przezbrojenia warto oddelegować dodatkowego pracownika.

Jakie są korzyści ze stosowania metody SMED?

SMED realnie skraca czas przezbrajania maszyny. W związku z tym wskaźniki zdolności produkcyjnej ulegają wzrostowi, również dlatego, że cały proces jest możliwie uproszczony i skrócony, a tym samym skrócony jest czas realizacji zamówień. Krótsze przestoje w pracy powodują mniej strat, zwiększają elastyczność systemu produkcyjnego, a tym samym polepszają płynność finansową zakładu. Nie wolno zapominać, że SMED to również bardziej dokładna kontrola nad etapem przezbrajania. Dzięki temu znacznie zwiększa się bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

 

Zainteresowała Cię tematyka związana z metodą SMED? Weź udział w szkoleniu Warsztat SMED! Poznaj również program dla firm SMED Challenger.

Sprawdź również szkolenie Ekspert TPM i zostań Liderem Utrzymania Ruchu w swojej organizacji.

 

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

Rafał Bortliczek | 14.07.2022

| 07.06.2022

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN