10 minut czytania

Filozofia Kaizen to kolejny pochodzący z Japonii termin związany z zarządzaniem organizacją. Dowiedz się na czym polega i dlaczego warto ją stosować.

Podziel się tym artykułem na

Koncepcja Kaizen

Czym jest Kaizen?

Samo słowo „kaizen” w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza „poprawę”, „zmianę na lepsze” (wówczas zapisywane jest znakami kanji). Z kolei słowo „kaizen” zapisane katakaną oznacza filozofię biznesu, opartą na ciągłym doskonaleniu i usprawnianiu procesu zarządzania oraz produkcji. Koncepcja Kaizen dotyczy organizowania pracy na wszystkich poziomach.

Fundamenty filozofii Kaizen

W filozofii Kaizen duże znaczenie ma spełnienie standardów jakości, ale nie jest to ani jedyny, ani najważniejszy cel. Fundamentem filozofii są dwie proste zasady. Filozofia ta zakłada przede wszystkim nieustanne zaangażowanie pracowników w poprawę jakości działania organizacji oraz wytwarzanego przez nią produktu. Podstawowym założeniem jest praktykowanie świadomego myślenia podczas każdej z faz wytwarzania produktu.
Kluczowe znaczenie w tej koncepcji mają codzienne, proste, nawet niewielkie ulepszenia w działaniu. Ważna jest ewolucja, która jest wynikiem stałego procesu, ciągłości kolejnych zmian.

Filozofia Kaizen – czy warto ją stosować?

W japońskich przedsiębiorstwach do zmian dochodzi raczej na drodze drobnych, ale ciągłych ulepszeń. Co bardzo ważne, swój wkład w proces doskonalenia funkcjonowania firmy mają nie tylko menadżerowie i kadra wyższego szczebla, ale również szeregowi pracownicy. Każdy z nich może zaproponować zmianę i może liczyć, że zostanie wysłuchany, a jego pomysł rozpatrzony. W ten sposób zwiększa się zaangażowanie pracowników w działalność firmy, ponieważ czują oni, że mają realny wpływ na to jak funkcjonuje organizacja, w której pracują. Bardzo dobrym przykładem jest firma Toyota, Zatrudnione w niej osoby w ciągu roku zgłaszają ponad milion propozycji zmian, z których wiele zostaje pozytywnie rozpatrzonych i wprowadzonych w życie.

Dodatkowo

Zastosowanie filozofii ciągłego doskonalenia jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy mają ambitne cele. Ciągłe dążenie do celu, ale małymi krokami, nie zniechęca i sprawia, że każdego dnia organizacja przybliża się do osiągnięcia wyznaczonego, nadrzędnego celu. Takie działanie jest bardzo motywujące. Powoduje to także, że nawet bardzo duże projekty stają się realne do wykonania.
Filozofia Kaizen to przede wszystkim ciągłe samodoskonalenie, do którego dochodzi w bardzo „naturalny” sposób. Jest to metoda małych kroczków, która stosowana konsekwentnie, po pewnym czasie przynosi doskonałe wyniki. Właśnie dlatego warto rozważyć stosowanie filozofii Kaizen zarówno w firmie, jak i w codziennym życiu. O tym, jak to robić, dowiesz się na jednym z naszych szkoleń.

Co daje wdrożenie Kaizen do organizacji?

Najważniejszym efektem takich zmian wprowadzanych w ramach filozofii Kaizen jest:
– Poprawa jakości pracy oraz wytwarzanych dóbr lub usług.
– Oszczędność czasu.
– Poprawa funkcjonowania technologii.
– Redukcja kosztów przedsiębiorstwa.
– Wprowadzenie zasad oceniania oraz nagradzania.
– Poprawa przepływu procesów.
– Wzrost motywacji i zaangażowania pracowników.

Podsumowując wdrożenie filozofii Kaizen w organizacji polega na zmianie kultury organizacji. W praktyce oznacza to, że podczas swoich codziennych obowiązków pracownicy powinni inaczej patrzeć na napotkane problemy. Myślenie „zgodnie z zasadami Kaizen” powoduje, że problemy nie są postrzegane jako przeszkody, ale jako możliwości do doskonalenia. Każdy skutecznie rozwiązany problem buduje kulturę ciągłego doskonalenia.
Kultura Kaizen opiera się również na takich zasadach jak: wzajemny szacunek, poczucie wartości własnej pracy, kreatywne myślenie, zaangażowanie. Zasady te wpływają na poprawę atmosfery w pracy i poczucia satysfakcji z wykonywanej pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź ofertę naszych szkoleń!

 

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:








  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN