Jakie są zalety filozofii Kaizen?
10 minut czytania

Filozofia Kaizen to kolejny pochodzący z Japonii termin związany z zarządzaniem organizacją. Dowiedz się na czym polega i dlaczego warto ją stosować...nie tylko w życiu zawodowym!

Podziel się tym artykułem na

Jakie są zalety filozofii Kaizen?

Samo słowo „kaizen” w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza „poprawę”, „zmianę na lepsze” (wówczas zapisywane jest znakami kanji). Z kolei słowo „kaizen” zapisane katakaną oznacza filozofię biznesu, opartą na ciągłym doskonaleniu i usprawnianiu procesu zarządzania oraz produkcji. Koncepcja Kaizen dotyczy organizowania pracy na wszystkich poziomach.

W filozofii Kaizen duże znaczenie ma spełnienie standardów jakości, ale nie jest to ani jedyny, ani najważniejszy cel.  Fundamentem filozofii Kaizen są dwie proste zasady. Filozofia ta zakłada przede wszystkim nieustanne zaangażowanie w poprawę jakości działania organizacji oraz wytwarzanego przez nią produktu. Podstawowym założeniem jest praktykowanie świadomego myślenia podczas każdej z faz wytwarzania produktu.

Kluczowe znaczenie w koncepcji Kaizen mają codzienne, proste, nawet niewielkie ulepszenia w działaniu. Ważna jest ewolucja, która jest wynikiem stałego procesu, ciągłości kolejnych zmian.

Najważniejszym efektem takich zmian wprowadzanych w ramach filozofii Kaizen jest:

 • poprawa jakości pracy oraz wytwarzanych dóbr,
 • oszczędność czasu,
 • poprawa funkcjonowania technologii,
 • redukcja kosztów,
 • wprowadzenie zasad oceniania oraz nagradzania.

 

Filozofia Kaizen – dlaczego warto ją stosować?

W japońskich przedsiębiorstwach do zmian dochodzi raczej na drodze drobnych, ale ciągłych ulepszeń. Co bardzo ważne, swój wkład w proces doskonalenia funkcjonowania firmy mają nie tylko menadżerowie i kadra wyższego szczebla, ale również szeregowi pracownicy – każdy z nich może zaproponować zmianę i może liczyć, że zostanie wysłuchany, a jego pomysł rozpatrzony. W ten sposób zwiększa się zaangażowanie pracowników w działalność firmy, ponieważ czują oni, że mają realny wpływ na to jak funkcjonuje organizacja, w której pracują. Bardzo dobrym przykładem jest Toyota – zatrudnione w niej osoby w ciągu roku zgłaszają ponad milion propozycji zmian, z których wiele zostaje pozytywnie rozpatrzonych i wprowadzonych w życie.

Zastosowanie filozofii Kaizen jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy mają ambitne cele. Ciągłe dążenie do celu, ale małymi krokami, nie zniechęca i sprawia, że każdego dnia przybliżają się oni do osiągnięcia wyznaczonego, nadrzędnego celu. Takie działanie jest bardzo motywujące i powoduje, że nawet bardzo duże projekty stają się realne do wykonania.

Filozofia Kaizen to przede wszystkim ciągłe samodoskonalenie, do którego dochodzi w bardzo „naturalny” sposób. Jest to metoda małych kroczków, która stosowana konsekwentnie, po pewnym czasie przynosi doskonałe wyniki. Właśnie dlatego warto rozważyć stosowanie filozofii Kaizen zarówno w firmie, jak i w codziennym życiu. O tym, jak to robić, dowiesz się na jednym z naszych szkoleń LEAN.

Samo słowo „kaizen” w dosłownym tłumaczeniu na język polski oznacza „poprawę”, „zmianę na lepsze” (wówczas zapisywane jest znakami kanji). Z kolei słowo „kaizen” zapisane katakaną oznacza filozofię biznesu, opartą na ciągłym doskonaleniu i usprawnianiu procesu zarządzania oraz produkcji. Koncepcja Kaizen dotyczy organizowania pracy na wszystkich poziomach.

W filozofii Kaizen duże znaczenie ma spełnienie standardów jakości, ale nie jest to ani jedyny, ani najważniejszy cel.  Fundamentem filozofii Kaizen są dwie proste zasady. Filozofia ta zakłada przede wszystkim nieustanne zaangażowanie w poprawę jakości działania organizacji oraz wytwarzanego przez nią produktu. Podstawowym założeniem jest praktykowanie świadomego myślenia podczas każdej z faz wytwarzania produktu.

Kluczowe znaczenie w koncepcji Kaizen mają codzienne, proste, nawet niewielkie ulepszenia w działaniu. Ważna jest ewolucja, która jest wynikiem stałego procesu, ciągłości kolejnych zmian.

Najważniejszym efektem takich zmian wprowadzanych w ramach filozofii Kaizen jest:

 • poprawa jakości pracy oraz wytwarzanych dóbr,
 • oszczędność czasu,
 • poprawa funkcjonowania technologii,
 • redukcja kosztów,
 • wprowadzenie zasad oceniania oraz nagradzania.

 

Filozofia Kaizen – dlaczego warto ją stosować?

W japońskich przedsiębiorstwach do zmian dochodzi raczej na drodze drobnych, ale ciągłych ulepszeń. Co bardzo ważne, swój wkład w proces doskonalenia funkcjonowania firmy mają nie tylko menadżerowie i kadra wyższego szczebla, ale również szeregowi pracownicy – każdy z nich może zaproponować zmianę i może liczyć, że zostanie wysłuchany, a jego pomysł rozpatrzony. W ten sposób zwiększa się zaangażowanie pracowników w działalność firmy, ponieważ czują oni, że mają realny wpływ na to jak funkcjonuje organizacja, w której pracują. Bardzo dobrym przykładem jest Toyota – zatrudnione w niej osoby w ciągu roku zgłaszają ponad milion propozycji zmian, z których wiele zostaje pozytywnie rozpatrzonych i wprowadzonych w życie.

Zastosowanie filozofii Kaizen jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy mają ambitne cele. Ciągłe dążenie do celu, ale małymi krokami, nie zniechęca i sprawia, że każdego dnia przybliżają się oni do osiągnięcia wyznaczonego, nadrzędnego celu. Takie działanie jest bardzo motywujące i powoduje, że nawet bardzo duże projekty stają się realne do wykonania.

Filozofia Kaizen to przede wszystkim ciągłe samodoskonalenie, do którego dochodzi w bardzo „naturalny” sposób. Jest to metoda małych kroczków, która stosowana konsekwentnie, po pewnym czasie przynosi doskonałe wyniki. Właśnie dlatego warto rozważyć stosowanie filozofii Kaizen zarówno w firmie, jak i w codziennym życiu. O tym, jak to robić, dowiesz się na jednym z naszych szkoleń LEAN.

Podziel się tym artykułem na

  Skontaktuj się z nami: