5 minut czytania

QRQC - Quick Response Quality Control to system działań korygujących w przedsiębiorstwie, którego podstawowym założeniem jest szybkość reakcji, a także prowadzenie jak najlepszej kontroli nad jakością.

Podziel się tym artykułem na

QRQC – Quick Response Quality Control

Cele systemu Quick Response Quality Control (QRQC)

Celem tego systemu jest dostarczenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak szybko można wykryć zaistniały problem?
 • Jak szybko można przekazać informację o tym problemie?
 • Jak znaleźć przyczyny zaistnienia problemu?
 • Jak ulepszyć proces, aby uniknąć powtórnego wystąpienia problemu?

System QRQC stosowany jest zatem na następujących czterech etapach rozwiązywania problemu:

– wykrycie problemu,

– zakomunikowanie problemu,

– analiza problemu,

– weryfikacja problemu.

Jak działa Quick Response Quality Control?

Szybkie działania możliwe są wyłącznie dzięki odpowiedniej współpracy pomiędzy wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa. W QRQC obowiązują zasady, których przestrzegać muszą wszystkie osoby zatrudnione w firmie. Dzięki weryfikacji można kontrolować, czy pracownicy dostosowują się do wyznaczonych reguł. Ważną rolę odgrywa także właściwy podział obowiązków. Zgodnie z zasadami QRQC, rozwiązywaniem problemów powinny zajmować się wyłącznie osoby, które posiadają  odpowiedni zakres wiedzy. Problem powinien być rozwiązany metodycznie, na drodze wnikliwej analizy i łączenia danych dotyczących zdarzeń, czasu i miejsc.
Osiągnięcie widocznych rezultatów wymaga odpowiedniego zaangażowania ze strony kierownictwa przedsiębiorstwa. Musi ono brać aktywny udział w spotkaniach zespołów QRQC i wspierać je swoją wiedzą.

Zasada San Gen Shugi

Quick Response Quality Control wykorzystuje zasadę San Gen Shugi, czyli zasadę potrójnego realizmu. San Gen Shugi to obiektywne podejście do problemu, wywodzące się z Japonii. Podejście to oparte jest na metodzie trzech rzeczywistości:

Gen-ba – rzeczywiste miejsce, czyli miejsce wystąpienia problemu, na przykład magazyn.

Gen-butsu – rzeczywiste wyroby, czyli prawdziwe usługi, produkty lub ich części.

Gen-jitsu – rzeczywiste dane, czyli analiza prawdziwych danych, umożliwiająca zrozumienie przyczyn problemu.

San Gen Shugi bazuje się na przeświadczeniu, że nie można osiągnąć dobrych efektów, prowadząc analizę z dala od miejsca wystąpienia problemu. W celu właściwej oceny sytuacji należy porównać dobrą i złą usługę lub produkt, a przy tym operować realnymi danymi.

Korzyści z QRQC:

Najważniejsze korzyści wynikające z wprowadzenia Quick Response Quality Control to:

– znaczne ograniczenie występowania problemów jakościowych,

– ułatwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów,

– przyśpieszenie i usprawnienie przekazywania informacji o problemach oraz sposobach ich eliminacji,

– wyeliminowanie ryzyka powtórnego wystąpienia raz wyeliminowanych problemów,

– ulepszanie projektów w oparciu o dane na temat popełnionych wcześniej błędów,

– podnoszenie umiejętności kadry w zakresie rozwiązywania pojawiających się problemów,

– zwiększenie poczucia odpowiedzialności pracowników zespołów produkcyjnych.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o Quick Response Quality Control i poznać inne metody reagowania na problemy i ich rozwiązywania? Weź udział w szkoleniu Luqam lub obejrzyj certyfikowany kurs online!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN