Co oznacza SAN GEN SHUGI?
15 minut czytania

Czym jest San Gen Shugi, skąd się wywodzi i do czego jest wykorzystywane? Jeżeli nie znasz odpowiedzi na te pytania, to zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na ten właśnie temat! Miłej lektury.

Podziel się tym artykułem na

Co oznacza SAN GEN SHUGI?

Co oznacza SAN GEN SHUGI?

 

San Gen Shugi wywodzi się z filozofii Toyoty i jest specyficznym podejściem do pojawiających się problemów w procesach. Wykorzystywane jest przy analizowaniu i rozwiązywaniu problemów, szczególnie tych jakościowych.

 

3 rzeczywistości San Gen Shugi

 

Tłumacząc San Gen Shugi łącznie otrzymujemy ideologię trzech rzeczywistości ponieważ:

 

SAN = TRZY    GEN = RZECZYWISTY/AKTUALNY    SHUGI = FILOZOFIA/WYMIAR 

GEN-BA (rzeczywiste miejsce)

 

Genba rozumiana jest jako rzeczywiste miejsce, gdzie wystąpił problem, czyli np. hala produkcyjna i konkretna maszyna, magazyn czy pomieszczenie. Należy podkreślić konieczność pracy z prawdziwą Genbą – tj. w momencie wystąpienia problemu należy udać się jak najszybciej w miejsce jego wystąpienia. Tylko takie podejście gwarantuje, że dowiemy się najwięcej i dane będą najlepszej jakości. W tej rzeczywistości podkreśla się fakt, że do udania się na Genbę potrzeba tylko swoich nóg i oczu do zobaczenia co się stało.

  • WAŻNE!WYKONANIE ANALIZY PROBLEMU POWINNO SIĘ ODBYĆ W MIEJSCU JEGO WYSTĄPIENIA, A NIE NA SPOTKANIACH CZY PRZY BIURKU!

 

GEN-BUTSU (rzeczywiste części)

 

Genbutsu rozumiane jest jako rzeczywiste części rzeczywistego procesu, zarówno „dobre” jak i „złe”. Do wykonania Genbutsu potrzebne są przede oczy i umysł. Możemy wykonać analizę porównawczą pomiędzy częściami, łatwo zauważając zarówno samą wadę, jak i jej gradację przy występowaniu i wielkość niezgodności. Mamy też do dyspozycji cały proces, jeżeli zachodziłaby konieczność wykonania badania lub testów oraz pracowników, którzy byli obecni w momencie wystąpienia problemu. Dodatkowo, należy położyć nacisk na analizę porównawczą z istniejącym standardem (o ile takowy faktycznie istnieje).

  • WAŻNE!Przykładem jest ustawienie przed oczami sztuki z wadą, sztuki dobrej (najbliższej w produkcji do sztuki złej) oraz wzorca, próbki początkowej lub rysunku jako standardu.

 

GEN-JITSU (rzeczywiste dane)

 

Genjitsu rozumiane jest jako posługiwanie się rzeczywistymi danymi wynikającymi z wykonanych pomiarów, analiz i badań. W trudniejszych przypadkach możemy je uzupełnić o dane z systemów monitorujących jak kamery, rejestratory, dane z zapisów (np. formularze produkcyjne i jakościowe) oraz wywiady z pracownikami będącymi świadkami problemu, który wystąpił.

  • WAŻNE! W tej rzeczywistości piętnuje się lakoniczne stwierdzenia i opinie – liczą się FAKTY I DANE.

 

Z podejściem San Gen Shugi związane są następujące fakty:

  • prowadzenie analizy z dala od miejsca pojawienia się problemu lub przy biurku nie jest efektywne,
  • zawsze należy wykonać analizę porównawczą sztuka dobra vs sztuka zła (sytuacja dobra vs sytuacja zła),również w porównaniu do standardu,
  • posługujemy się zawsze realnymi danymi i faktami.

 

Podsumowując – San Gen Shugi to filozofia rozwiązywania problemów w oparciu o rzeczywiste dane i rzeczywiste części w rzeczywistym miejscu, gdzie wystąpił problem.

 

Podejście San Gen Shugi dobrze obrazują znane przypadki występujących złudzeń – wydaje nam się coś, dopóki tego nie sprawdzimy i zmierzymy (czyi genba, genbutsu, genjitsu).

  • Na rysunku widoczne są 2 stoły. Pierwsze wrażenie oparte tylko na zmyśle wzroku może nas wprowadzać w błąd – wydaje się bowiem, że są to 2 zupełnie różne stoły. Dopiero pomiar długości krawędzi i nóg daje odpowiedź, że są one identyczne (identyczność w tym przypadku to takie same wymiary blatu i nóg).


  • W drugim przypadku na rysunku 2 widzimy bardzo popularny obraz, gdzie linie pomiędzy kwadratami czarnymi i białymi wydają się być ukośne (złudzenie optyczne). Dopiero pomiar odstępu pomiędzy liniami udowadnia, że tak na prawdę są one równoległe.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: