Zalety metody Sześć Sigma
5 minut czytania

Six Sigma, w polskiej wersji Sześć Sigma, to wprowadzona w połowie lat 80 przez Billa Smitha i Boba Galvina koncepcja, polegająca na nieustannym doskonaleniu przedsiębiorstwa, w celu zapobiegania i eliminowania niezgodności oraz różnego rodzaju problemów w procesach zachodzących wewnątrz organizacji. Zasadniczym celem koncepcji Sześć Sigma jest odpowiednio szybkie wykrywanie słabych punktów w procesach oraz powstających w ich wyniku produktach, a także bieżące usuwanie wspomnianych słabych punktów jeszcze zanim pojawi się ewentualny defekt czy usterka.

Podziel się tym artykułem na

Zalety metody Sześć Sigma

Co do zasady, stosowanie koncepcji Sześć Sigma stanowi ciągły oraz wielomiesięczny proces, w trakcie którego realizowanych jest wiele działań. Metoda ta bazuje także na podejściu wykorzystującym pięciostopniowy proces osiągania celów (DMAIC), obejmujący takie fazy jak: definiowanie, mierzenie, analizowanie, poprawianie oraz sterowanie.

Definiowanie w tym przypadku odnosi się do etapu, w którym określane i identyfikowane są priorytety, ograniczenia oraz ewentualne zagadnienia, którymi należy się zająć, aby osiągnąć założone cele.

Faza mierzenia dotyczy z kolei czynności, w trakcie których zbierane są kluczowe informacje związane z tym co faktycznie będziemy mierzyć. Badany jest aktualny stan procesu oraz ustalana jest skala problemu. Na tym etapie należy również przedstawić konkretne dane i liczby.

Kolejną fazą jest faza analizy. Ma ona na celu wskazanie oraz potwierdzenie zasadniczych przyczyn powstałych problemów.

Faza poprawiania wprowadza z kolei istotne rozwiązania, które pozwolą usunąć analizowane wcześniej problemy. Ostatnią fazą jest faza sterowania. W trakcie jej trwania poddaje się weryfikacji i monitoringowi uzyskane w poprzednim etapie wyniki.

Stosowanie metody Sześć Sigma niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki niej można nie tylko skutecznie wychwycić oraz zidentyfikować błędy jeszcze przed ich wystąpieniem, ale również kompleksowo zbadać i zoptymalizować wszelkie zachodzące w organizacji procesy. Koncepcja ta umożliwia także efektywny rozwój firmy poprzez zmniejszenie ewentualnych kosztów i strat wynikających między innymi z niezadowolenia klientów.

Metodę Sześć Sigma można z powodzeniem stosować w wielu przedsiębiorstwach. Sprawdza się ona jednak szczególnie dobrze w dojrzałych i sprawnie funkcjonujących organizacjach, które przykładają dużą wagę do procesów udoskonalania firmy. Tym, co przemawia na korzyść koncepcji Sześć Sigma, jest przede wszystkim jej rzetelność i uniwersalność. Opieranie się na danych, a także szczegółowe analizowanie faktów, sprawiają że metoda ta umożliwia skuteczną optymalizację każdego procesu.

Zainteresowanych szkoleniami z zakresu omawianej powyżej metody zapraszamy na naszą stronę dotyczącą SZKOLEŃ SIX SIGMA.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

    Skontaktuj się z nami: