6 minut czytania

Koncepcja Six Sigma - nieustanne doskonalenie procesów w przedsiębiorstwie

Podziel się tym artykułem na

Koncepcja Sześć Sigma

Sześć Sigma – motywy wdrożenia

Six Sigma, w polskiej wersji Sześć Sigma, to wprowadzona w połowie lat 80-tych przez Billa Smitha i Boba Galvina koncepcja, polegająca na nieustannym doskonaleniu przedsiębiorstwa. Zadaniem „Sześć Sigma” jest zapobieganie i eliminowanie niezgodności oraz różnego rodzaju problemów w procesach zachodzących wewnątrz organizacji. Zasadniczym celem koncepcji Six Sigma jest odpowiednio szybkie wykrywanie słabych punktów w procesach oraz powstających w ich wyniku produktach, a także bieżące usuwanie wspomnianych słabych punktów jeszcze zanim pojawi się ewentualny defekt czy usterka.

Wdrażanie Six Sigma

Co do zasady, stosowanie koncepcji Six Sigma stanowi ciągły, wielomiesięczny proces, w trakcie którego realizowanych jest wiele działań. Metoda ta bazuje także na podejściu wykorzystującym pięciostopniowy proces osiągania celów (DMAIC).

Model DMAIC 

Model DMAIC obejmuje takie fazy jak: definiowanie, mierzenie, analizowanie, poprawianie oraz sterowanie.

Definiowanie w tym przypadku odnosi się do etapu, w którym określane i identyfikowane są priorytety, ograniczenia oraz ewentualne zagadnienia, którymi należy się zająć, aby osiągnąć założone cele. Faza mierzenia dotyczy z kolei czynności, w trakcie których zbierane są kluczowe informacje związane z tym co faktycznie będziemy mierzyć. Badany jest aktualny stan procesu oraz ustalana jest skala problemu. Na tym etapie należy również przedstawić konkretne dane i liczby. Kolejną fazą jest faza analizy. Ma ona na celu wskazanie oraz potwierdzenie zasadniczych przyczyn powstałych problemów. Faza poprawiania wprowadza z kolei istotne rozwiązania, które pozwolą usunąć analizowane wcześniej problemy. Ostatnią fazą jest faza sterowania. W trakcie jej trwania poddaje się weryfikacji i monitoringowi uzyskane w poprzednim etapie wyniki.

Sześć Sigma – korzyści z wykorzystania koncepcji dla organizacji

Stosowanie metody Six Sigma niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki niej można nie tylko skutecznie wychwycić oraz zidentyfikować błędy jeszcze przed ich wystąpieniem. Koncepcja ta pozwala również kompleksowo zbadać i zoptymalizować wszelkie zachodzące w organizacji procesy. Koncepcja Six Sigma umożliwia także efektywny rozwój firmy poprzez zmniejszenie ewentualnych kosztów i strat wynikających między innymi z niezadowolenia klientów.
Omawianą metodę można z powodzeniem stosować w wielu przedsiębiorstwach, o różnym profilu działalności. Sprawdza się ona jednak szczególnie dobrze w dojrzałych i sprawnie funkcjonujących organizacjach, które przykładają dużą wagę do doskonalenia procesów. Tym, co przemawia na korzyść koncepcji Six Sigma, jest przede wszystkim jej rzetelność i uniwersalność. Opieranie się na danych, a także szczegółowe analizowanie faktów, sprawiają, że metoda ta umożliwia skuteczną optymalizację każdego procesu.

Weź udział w szkoleniu!

Posiadanie certyfikowanych ekspertów z zakresu Six Sigma w swojej organizacji zwiększa jej konkurencyjność. Sprawdź!

Zainteresowanych szkoleniami z zakresu Sześć Sigma zapraszamy na szkolenia. Oferujemy kursy dla osób zarówno rozpoczynających swoją przygodę z Six Sigma, jak i tych bardziej zaawansowanych. Zachęcamy również do zapisu na innowacyjne szkolenie Six Sigma Green Belt, które przygotowuje do pełnienia roli Green Belt’a w organizacji.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN