15 minut czytania

Stworzenie wewnętrznej struktury Six Sigma w organizacji to cel wielu rozwijających się przedsiębiorstw.

Podziel się tym artykułem na

Six Sigma dla początkujących i nie tylko!

Koncepcja Six Sigma dynamicznie się rozwija

Six Sigma jest metodą zarządzania jakością przez pomiar skuteczności działań i wzrost efektywności z wykorzystaniem statystycznej analizy danych.
Analizując dane dotyczące implementacji koncepcji Six Sigma w organizacjach, można stwierdzić, że coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie koncepcji Six Sigma, Lean czy połącznie tych dwóch – Lean Six Sigma. Koncepcje te nie tylko pozwalają ciągle doskonalić się organizacjom, ale są również kluczowym elementem w strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Warto podkreślić, że Six Sigma ma szerokie zastosowanie zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym.

Od czego zacząć?

Ważnym elementem w początkowym wdrożeniu koncepcji Six Sigma jest proces przygotowania pracowników. Proces ten powinien zacząć się od kompletnego szkolenia z zakresu metodologii Six Sigma, wykorzystywanych narzędzi czy zasad i dobrych praktyk w zakresie prowadzenia projektów optymalizacyjnych w oparciu o model DMAIC. Szkolenia są organizowane na różnych szczeblach, które odpowiadają poszczególnym pasom w ramach Six Sigma. Ważne jest, aby organizacja planowała strategię doskonalenia personelu w takich sposób, aby jej członkowie mogli doskonalić procesy i optymalizować koszty w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Zespół Six Sigma powinien być interdyscyplinarny oraz odpowiednio przeszkolony.

Six Sigma dla początkujących i nie zaawansowanych – budowanie struktury

White Belt ? to poziom Six Sigma dla początkujących obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu optymalizacji procesów. Szkolenie ma charakter wstępu do koncepcji zarządzania. Członkowie zespołu Six Sigma posiadający White Belt to zwykle pracownicy posiadający specjalistyczną wiedzę na temat konkretnego procesu, który jest analizowany i optymalizowany w ramach projektu. Ich wiedza często opiera się na doświadczeniu.
Yellow Belt ? poziom ten obejmuje nie tylko przeszkolenie z kluczowych zagadnień z podstaw metodologii Six Sigma oraz Lean Management. Poziom Yellow Belt charakteryzuje umiejętność posługiwania się językiem Six Sigma. Yellow Belt również zna i rozumie kluczowe procesy w organizacji.
Green Belt ? osoby na tym poziomie posiadają wiedzę na temat koncepcji Six Sigma i Lean Management, znają metody i narzędzia pozwalające identyfikować straty i skutecznie rozwiązywać problemy. Green Belt potrafi prowadzić własne projekty zgodnie z metodologią. Posiada także cechy lidera grupy i umie zarządzać zespołem. Green Belt jest również członkiem zespołów, które pracują nad usprawnieniami w większych projektach.
Black Belt ? ten poziom koncentruje się na rozwoju przywództwa w zakresie doskonalenia procesów i jest rekomendowany tym, którzy mają już doświadczenie w prowadzeniu mniejszych projektów. Na tym poziomie uczestnicy szkolenia Six Sigma Black Belt opanowują zasady i filozofię Six Sigma i przygotowują się do skutecznego kierowania dużymi zespołami projektowymi. Wiedza i zdolności analityczne u Black Belt’a są na wysokim poziomie. Black Belt często nadzoruje pracę Green Belta i jest dla niego mentorem.

Dlaczego warto inwestować w szkolenia pracowników?

Zwykle organizacje, które decydują się na przeszkolenie pracowników, najczęściej wybierają szkolenia z zakresu Six Sigma ? poziom Yellow Belt lub Green Belt. W ramach szkoleń na tych poziomach uczestnicy poznają podstawy doskonalenia procesów za pomocą metod statystycznych. Znajomość odpowiedniej metodologii oraz narzędzi sprawiają, że wypracowane rozwiązania optymalizacyjne w organizacjach są skuteczne i trwałe. A to jest podstawowym celem wszystkich projektów doskonalących. 
Stworzenie odpowiedniej struktury Six Sigma w organizacji jest bardzo ważne. Dzięki nabytej wiedzy członkowie zespołu Six Sigma mogą wspierać organizację w osiąganiu zarówno celów operacyjnych, jak i strategicznych. Działalność zespołów Six Sigma bezpośrednio wpływa na wyniki wydajnościowe, jakościowe i finansowe przedsiębiorstwa.
Dodatkowo zespół Six Sigma pełni jeszcze jedną ważną rolę w organizacji ? zmienia sposób myślenia pozostałych pracowników. Rozwój koncepcji Six Sigma oraz Lean Management wpływa pozytywnie na kulturę organizacyjną. Dobrze funkcjonująca struktura Six Sigma sprawia także, że organizacja lepiej dopasowuje się do zmieniającego się otoczenia. A pracownicy nie stawiają oporu podczas wdrażania nowych rozwiązań.

Ale?

To dzięki pracownikom, którzy posiadają kompetencje na poziomie Black Belt, firma staje się bardziej konkurencyjna.
Według Larry?ego Fasta ? eksperta z zakresu optymalizacji procesów ? posiadanie ludzi wykształconych na poziomie Black Belt, jest niezbędnym elementem funkcjonowania koncepcji Six Sigma w organizacjach. Umiejętności Black Belt?ów nie tylko pozwalają nadzorować i koordynować pracę pozostałych członków zespołu Six Sigma. Są oni w stanie również prowadzić tak projekty, aby były tzw. ?game-changers?. Wiedza tych pracowników może zostać wykorzystana w największych, przełomowych, a zarazem strategicznych etapach związanych z usprawnieniem procesów w dowolnym miejscu w organizacji.
Obecność każdego pracownika w ramach hierarchii koncepcji Six Sigma jest bardzo istotna. Dopiero w momencie, gdy te trzy szczeble będą ze sobą razem współpracować, firma osiąga największe korzyści. Praca zespołowa jest krytycznym elementem, który warunkuje osiąganie zamierzonych celów i poprawę jakości.

Poznaj naszą ofertę szkoleń z zakresu Six Sigma nie tylko dla początkujących, ale również dla tych zawansowanych. Oferujemy szkolenia dla klientów indywidulanych oraz dla firm.
Weź udział w innowacyjnym szkoleniu Six Sigma Green Belt lub zacznij od Six Sigma White Belt!

 

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN