Six Sigma dla początkujących i nie tylko!
10 minut czytania

Dlaczego warto wybrać się na szkolenie Six Sigma? Jak wyglądają szczeble rozwoju? Zapraszamy do lektury naszego najnowszego artykułu.

Podziel się tym artykułem na

Six Sigma dla początkujących i nie tylko!

Six Sigma jest metodą zarządzania jakością przez pomiar skuteczności działań i wzrost efektywności z wykorzystaniem statystycznej analizy danych.
Analizując dane z roku 2018, można stwierdzić, że coraz więcej firm decyduje się na wdrożenie koncepcji Six Sigma, Lean czy Lean Six Sigma. Koncepcje te nie tylko pozwalają ciągle doskonalić się organizacjom, ale są również kluczowym elementem w strategii zarządzania.

Ważnym elementem we wdrożeniu koncepcji Six Sigma są szkolenia pracowników. Są one organizowane na różnych szczeblach, które odpowiadają poszczególnym pasom w ramach Six Sigma:

 

  • White Belt – podstawowe szkolenie, które ma charakter wstępu do koncepcji zarządzania,

 

  • Yellow Belt – szkolenie zapewnia nabycie kompetencji w zakresie podstaw metodologii Six Sigma, w tym podstawowe zrozumienie procesów i ich optymalizacji,

 

  • Green Belt – ten poziom jest dedykowany dla osób, które mają wiedzę dotyczącą koncepcji. Szkolenie pozwala nabyć kompetencje, dzięki którym pracownicy mogą prowadzić projekty optymalizujące procesy,

 

  • Black Belt – ten poziom koncentruje się na rozwoju przywództwa w zakresie doskonalenia procesów i jest oferowany tym, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu projektów. Na tym poziomie uczestnicy szkolenia opanowują zasady i filozofię Six Sigma i przygotowują się do skutecznego kierowania zespołami projektowymi.

 

Dlaczego warto inwestować w pracowników?

Zwykle organizacje, które decydują się na przeszkolenie pracowników, najczęściej wybierają szkolenia z zakresu Six Sigma – poziom Yellow Belt. Uczestnicy w ramach tego szkolenia uczą się podstaw doskonalenia procesów za pomocą metod statystycznych. Obecność tych osób jest bardzo ważna w organizacji, gdyż dzięki swojej wiedzy mogą wspierać liderów projektów. Pomagają również zmienić sposób myślenia organizacji i nastawić się na zmiany wynikające z prowadzonych projektów.

Jeżeli chodzi o  pracowników, którzy posiadają poziom Green Belt, to zapewniają oni specjalistyczną wiedzę organizacji w zakresie prowadzenia projektów, dotyczących optymalizacji kosztów, zapasów czy obsługi klienta. Osoby te tworzą małą „armię”, która swoimi kompetencjami potrafi zarządzać zespołami six sigmowymi, których celem jest realizacja projektów o dużym znaczeniu dla organizacji,

 

Ale…

to dzięki pracownikom, którzy posiadają kompetencje na poziomie Black Belt, firma staje się konkurencyjna.

Według Larry’ego Fasta – eksperta z zakresu optymalizacji procesów – posiadanie ludzi wykształconych na poziomie Black Belt, jest niezbędnym elementem funkcjonowania koncepcji.  Umiejętności tych osób nie tylko pozwalają nadzorować i koordynować pracę pozostałych członków projektów, ale także prowadzić tak projekty, aby były tzw. „game-changers”. Wiedza tych pracowników może zostać wykorzystana w największych, przełomowych, a zarazem strategicznych etapach związanych z usprawnieniem procesów w dowolnym miejscu w organizacji.

Obecność  każdego pracownika w ramach hierarchii koncepcji Six Sigma jest bardzo istotna. Dopiero w momencie, gdy te trzy szczeble będą ze sobą razem współpracować, firma osiągnie największe korzyści. Praca zespołowa jest krytycznym elementem, który warunkuje osiąganie zamierzonych celów i poprawę jakości.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: