10 minut czytania

W normie ISO 50001 zostały zawarte metody jak najskuteczniejszego zarządzania energią, które pozwalają na obniżenie kosztów, ale są również korzystne dla środowiska naturalnego. Dowiedz się więcej!

Podziel się tym artykułem na

Zarządzanie energią – czym jest ISO 50001?

ISO to nazwa międzynarodowej instytucji, której członkami są krajowe organizacje normalizacyjne. Pełne rozwinięcie nazwy pochodzi od angielskiego określenia International Organization for Standarization, jednak ze względu a międzynarodowy charakter organizacji, na konferencji założycielskiej w październiku 1946 roku ustalono, że oficjalna nazwa powinna brzmieć ISO. Obecnie członkami organizacji (na różnych poziomach) jest około 160 państw. ISO zajmuje się ustalaniem norm, które mają zastosowanie w różnych dziedzinach. Jedną z nich jest opracowana w czerwcu 2011 roku ISO 50001, czyli System Zarządzania Energią.

Zarządzanie energią zgodne z ISO 50001

ISO 50001 jest międzynarodową normą, a w Polsce została przyjęta jako PN-EN 50001:2012 Systemy zarządzania energią – Wymagania i zalecenia użytkowania. Powstała ona w oparciu o zasady Europejskiej Normy EN 16001:2009 oraz na podstawie modelu zarządzania energią stosowanego w Stanach Zjednoczonych. W normie z 2009 roku większy nacisk został położony na kwestie energetyczne powiązane z zasadami ochrony środowiska, które zostały ustalone w innej regulacji.

Norma ISO 50001 dotyczy z kolei przede wszystkim użycia energii. Określa tak zwany bazowy poziom, na którym może być wykorzystana energia – ma ona umożliwić osiągnięcie prawidłowego wyniku energetycznego, a także pomóc zwiększyć efektywność energetyczną. W normie ISO 50001 zostały zawarte metody jak najskuteczniejszego zarządzania energią, które pozwalają na obniżenie kosztów, ale są również korzystne dla środowiska naturalnego. Warto wiedzieć, że norma ISO 50001 jest przystosowana do współdziałania z innymi systemami, ale może zostać wdrożona niezależnie od innych norm.

W normie ISO 50001 określone zostały między innymi zasady dotyczące polityki energetycznej, sposobów na ograniczenie zużycia energii oraz metody monitoringu i kontroli.

Jakie są efekty wdrożenia normy ISO 50001?

Norma ISO 50001 ma szczególne zastosowanie w branżach, w których zużycie energii jest wyjątkowo wysokie. Rozwiązanie to ma wiele zalet. Należą do nich na przykład redukcja kosztów działalności organizacji oraz wzrost efektywności, zmniejszenie emisji szkodliwych dla natury gazów cieplarnianych (co ma znaczenie ze względu na normy prawne) oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Podziel się tym artykułem na

Skontaktuj się z nami: