10 minut czytania

Poznaj japońską filozofię zarządzania - Lean Management.

Podziel się tym artykułem na

Lean Management – najważniejsze założenia

Czym jest Lean Management?

Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na maksymalizacji wartości dla klienta przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych strat.
W swoich założeniach Lean Management skupia się na pełnym wykorzystaniu środków oraz dostosowaniu organizacji do warunków, jakie panują na danym rynku. Główną zaletą tej koncepcji  jest fakt, że pozwala ona na ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Dodatkowymi korzyściami jest poprawa jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług, zmniejszenie ilości zapasów oraz poprawę wskaźnika obrotu zapasami, a także zwiększenie ogólnej produktywności firmy. Innymi słowy, dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie produktu, który będzie w znacznie większym stopniu odpowiadał na oczekiwania klientów. Dodatkowo, dzięki temu, iż Lean Management stosuje się przede wszystkim w masowej produkcji, produkt ten będzie wytworzony po dużo niższych kosztach. Lean Management przyczynia się również do zwiększenia zadowolenia pracowników oraz motywowania ich, aby mogli się oni utożsamiać z sukcesami firmy.

Cele Lean Management

Zgodnie z kluczowymi założeniami metoda Lean Management ma na celu uzyskanie sprawnej organizacji i zarządzania, wysokiej jakości produktów i usług, które nie wymagałyby posiadania dużej liczby pracowników. Celem tej metody jest również zadbanie o osiągnięcie jak najbardziej zadowalających wyników ekonomicznych, zmniejszenie zapasów i kosztów produkcji, skrócenie cykli realizacji produkcji oraz pozyskanie nowych klientów. Odpowiednie wykorzystanie tej metody pozwala tworzyć procesy, które wymagają zdecydowanie mniej ludzkiego wysiłku, mniej miejsca, mniej kapitału, a także mniej czasu w porównaniu z tradycyjnymi systemami biznesowymi. Firmy wykorzystujące tę koncepcję zarządzania są w stanie dużo szybciej reagować na zmieniające się życzenia klientów. Również sfera jaką jest zarządzanie informacją staje się znacznie prostsza oraz bardziej dokładna. Więcej o Lean dowiesz się w tym kursie.

Główne założenia Lean Management

Dążenie do perfekcji

Podstawowym założeniem Lean Management jest dążenie do osiągnięcia perfekcji między innymi poprzez odpowiednie dostosowanie przedsiębiorstwa do aktualnie obowiązujących na rynku warunków oraz stworzenie jasnych i klarownych struktur organizacyjnych. 

Znaczenie zasobów ludzkich

Celem Lean Management jest nie tylko spłaszczenie hierarchii, ale również nadanie większego znaczenia zasobom ludzkim. Zaangażowanie w proces zmian i wzbudzenia ducha „Kaizen” jest elementem Lean.

Systematyczny proces zmian

Należy również pamiętać, że zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z zasadami Lean Management powinno stanowić ciągły oraz całościowy proces, podczas którego systematycznie wprowadzane będą kompleksowe zmiany dotyczące zarówno struktur, jak i procesów czy ról.

Elastyczna struktura organizacyjna

Aby możliwe było wprowadzenie zasad Lean w firmie, musi się ona charakteryzować elastycznością struktury organizacyjnej. Niezbędny jest również podział odpowiedzialności, wyodrębnienie zespołów oraz małych jednostek organizacyjnych, które będą pracowały nad konkretnymi zadaniami

Eliminacja marnotrawstwa

W swoich założeniach Lean stawia przede wszystkim na wartościowe działania, za które klient będzie gotów zapłacić. Wszelkie pozostałe czynności powszechnie określa się mianem marnotrawstwa. Do najpopularniejszych źródeł marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, nadmierne zapasy, zbędne przetwarzanie, nadmierny ruch, niepotrzebne przemieszczanie, a także oczekiwanie. Wiele ekspertów dodaje jeszcze jedno źródło – niewykorzystany potencjał pracowników. 

Gotowość na popełnienie ewentualnych błędów

Dodatkowo, decydując się na wprowadzenie w firmie koncepcji Lean Management konieczne jest wykazywanie gotowości do popełniania ewentualnych błędów. Bez odpowiednich szkoleń lub wsparcia ekspertów wdrażanie Lean w przedsiębiorstwie może być trudne i czasochłonne. Decyzje podejmowane bez dokładnej analizy mogą powodować błędy. Skutkiem ubocznym może być zniechęcenie pracowników do angażowania się. Dodatkowo wdrożenie Lean może się również przyczynić do wzrostu zapotrzebowania na wykfalifikowany personel. Przez to zaniedbaniu ulegną problemy pracowników o niższych kwalifikacjach zawodowych.

Potrzebujesz wsparcia we wdrażaniu Lean w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami!
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i zostać Liderem zmian w swojej organizacji? Zapisz się na szkolenie!

 

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN