Najważniejsze zasady Lean Manufacturing
10 minut czytania

Czym jest lean management i na jakich celach skupia się to podejście?

Podziel się tym artykułem na

Najważniejsze zasady Lean Manufacturing

Lean management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, polegająca na maksymalizacji wartości dla klienta przy jednoczesnej minimalizacji ewentualnych strat.

W swoich założeniach Lean management skupia się na pełnym wykorzystaniu środków oraz dostosowaniu organizacji do warunków, jakie panują na danym rynku. Główną zaletą koncepcji Lean management jest fakt, że pozwala ona na ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, poprawę jakości wytwarzanych produktów lub świadczonych usług, zmniejszenie zapasów oraz poprawę wskaźnika obrotu zapasami, a także zwiększenie ogólnej produktywności firmy. Innymi słowy, dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskanie produktu, który będzie w znacznie większym stopniu odpowiadał na oczekiwania klientów. Dodatkowo, dzięki temu, iż Lean management stosuje się przede wszystkim w masowej produkcji, produkt ten będzie wytworzony po dużo niższych kosztach. Lean management przyczynia się również do zwiększenia zadowolenia pracowników oraz motywowania ich, aby mogli się oni utożsamiać z sukcesami firmy.

Cele Lean management

Zgodnie z kluczowymi założeniami metoda Lean management ma na celu uzyskanie sprawnej organizacji i zarządzania, wysokiej jakości produktów i usług, które nie wymagałyby posiadania dużej liczby pracowników. Celem tej metody jest również zadbanie o osiągnięcie jak najbardziej zadowalających wyników ekonomicznych, zmniejszenie zapasów i kosztów produkcji, skrócenie cykli realizacji produkcji oraz pozyskanie nowych klientów. Odpowiednie wykorzystanie Lean management pozwala tworzyć procesy, które wymagają zdecydowanie mniej ludzkiego wysiłku, mniej miejsca, mniej kapitału, a także mniej czasu w porównaniu z tradycyjnymi systemami biznesowymi. Firmy wykorzystujące tę koncepcję zarządzania są w stanie dużo szybciej reagować na zmieniające się życzenia klientów. Również sfera jaką jest zarządzanie informacją staje się znacznie prostsza oraz bardziej dokładna.

Do czego dąży Lean Management?

Co do zasady, metoda Lean management dąży do osiągnięcia perfekcji między innymi poprzez odpowiednie dostosowanie przedsiębiorstwa do aktualnie obowiązujących na rynku warunków oraz stworzenie jasnych i klarownych struktur organizacyjnych. Jej celem jest nie tylko spłaszczenie hierarchii, ale również nadanie większego znaczenia zasobom ludzkim. Należy również pamiętać, że zarządzanie przedsiębiorstwem zgodnie z zasadami Lean management powinno stanowić ciągły oraz całościowy proces, podczas którego systematycznie wprowadzane będą kompleksowe zmiany dotyczące zarówno struktur, jak i procesów czy ról. Aby możliwe było wprowadzenie zasad Lean management w firmie, musi się ona charakteryzować elastycznością struktury organizacyjnej. Niezbędny jest również podział odpowiedzialności, wyodrębnienie zespołów oraz małych jednostek organizacyjnych, które będą pracowały nad konkretnymi zadaniami

W swoich założeniach Lean management stawia przede wszystkim na wartościowe działania, za które klient będzie gotów zapłacić. Wszelkie pozostałe czynności powszechnie określa się mianem marnotrawstwa. Wśród najpopularniejszych źródeł marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, nadmierne zapasy, zbędne przetwarzanie, nadmierny ruch, niepotrzebne przemieszczanie, a także oczekiwanie oraz niewykorzystany potencjał pracowników. Dodatkowo, decydując się na wprowadzenie w firmie koncepcji Lean management konieczne jest wykazywanie gotowości do popełniania ewentualnych błędów. Koncepcja ta niesie ze sobą wiele korzyści, jednak może ona również wpłynąć na spadek jakości produkcji, zaniedbywanie usług oraz obniżenie płynności produkcyjnej firmy. Jej wdrożenie może się również przyczynić do wzrostu zapotrzebowania na siły fachowe, przez co zaniedbaniu ulegną problemy pracowników o niższych kwalifikacjach. Koncepcja Lean management może także zwiększać stres pracowników, wywołując spadek ich motywacji.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: