SPC, czyli statystyczna kontrola procesu
10 minut czytania

Statystyczna kontrola procesu, w skrócie SPC od angielskiego „Statistical Process Control”, polega na stabilizacji kontrolowanego procesu z zastosowaniem metod statystycznych.

Podziel się tym artykułem na

SPC, czyli statystyczna kontrola procesu

Co daje nam statystyczna kontrola procesu i jak działa?

SPC ma prowadzić do redukcji liczby zmian w procesie; w ten sposób możliwa jest jego lepsza kontrola oraz poprawa jego jakości.

Najważniejszym narzędziem stosowanym podczas statystycznej kontroli procesu są tak zwane karty kontrolne Shewharta. Służą one do monitorowania procesu w czasie jego trwania. Karty umożliwiają zastosowanie obiektywnych kryteriów oraz odróżnienie i uwzględnienie naturalnej zmienności parametrów od wydarzeń nielosowych – przy pomocy metod statystycznych. Dzięki kartom kontrolnym Shewharta możliwe jest również kontrolowanie przesunięć wartości średnich.

Podczas monitorowania procesu na karcie umieszcza się kolejne punkty, dotyczące najważniejszych dla procesu wartości. W sytuacji, gdy zostaną zauważone zmiany w wartościach średnich, osoba, która prowadzi kartę kontrolną, może w odpowiedni sposób zareagować. Daje to możliwość korekty procesu w celu uniknięcia produkcji elementów niezgodnych z założeniami produkcyjnymi. W ten sposób karty kontrolne Shewharta pozwalają na zmniejszenie ilości odpadów, co w dłuższej perspektywie pozwala poprawić efektywność procesów.

SPC w historii jako idea Shewharta

SPC zostało spopularyzowane w latach 80., choć jego początki sięgają początków XX wieku. W 1924 roku Walter Shewhart z Bell Telephone Laboratories w Stanach Zjednoczonych zaprezentował statystyczne metody kontroli, stworzone z myślą o poprawie jakości produkcji. Początkowo pomysły Shewharta nie spotkały się z dużym zainteresowaniem, jednak po II wojnie światowej SPC zainteresowało japońskich przemysłowców. W latach 50. Japonię odwiedził kontynuator idei Shewharta, William Deming. Na podstawie wykładów Deminga Japończycy uznali tę metodologię za interesującą, a kilka firm zdecydowało się na jej wdrożenie, czego efektem była poprawa wydajności oraz jakości procesów (a co za tym idzie – produktów) na przestrzeni kilku miesięcy.

SPC stało się ważnym czynnikiem wpływającym na japońską przewagę w powojennej rzeczywistości gospodarczej. Między innymi dzięki starannej kontroli, odpowiedzialności każdego członka organizacji, zastosowaniu najlepszych metod i maszyn oraz zastosowaniu wiedzy na najniższych poziomach produkcji, możliwe stało się tworzenie produktów wysokiej jakości. W latach 80. metodologią Deminga zainteresowały się również zachodnie przemysły.

SPC pozwala między innymi zwiększyć satysfakcję klientów, ustalić stały, wysoki poziom jakości, zwiększyć motywację pracowników i wydajność oraz zmniejszyć koszty i ewentualne straty.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: