Na czym polega zarządzanie operacyjne
5 minut czytania

Zarządzanie operacyjne to jedna z trzech naczelnych funkcji organizacji obok marketingu i sprzedaży oraz księgowości i finansów. Dowiedz się na czym polega!

Podziel się tym artykułem na

Na czym polega zarządzanie operacyjne

Czym jest zarządzanie operacyjne?

Zarządzanie operacyjne skupia wszystkie działania związane z wytworzeniem produktu (rozumianym w tym kontekście jako dobro materialne lub usługa): od gromadzenia składników wejściowych po przetwarzanie je w z góry zaplanowane produkty końcowe.

W obrębie zarządzania operacyjnego możemy wyodrębnić szereg bardzo zróżnicowanych elementów, takich jak np. planowanie celów i organizowanie najlepszych warunków do ich osiągnięcia, alokowanie zasobów, monitorowanie i podejmowanie działań korekcyjnych itp.

Zarządzanie operacyjne, a zarządzanie strategiczne

Istotą zarządzania operacyjnego jest zbieranie informacji i podejmowanie na ich podstawie szeregu decyzji niezbędnych dla codziennej realizacji celów przedsiębiorstwa. Zarządzanie operacyjne stwarza warunki do urzeczywistniania znacznie bardziej ogólnych założeń strategicznych. Tym, co odróżnia zarządzanie operacyjne od zarządzania strategicznego, jest również horyzont czasowy. Strategia z założenia jest długoterminowa, natomiast dla zarządzania operacyjnego typowa jest znacznie krótsza perspektywa czasowa.

Zarządzanie operacyjne bezpośrednio wpływa na poziom efektywności całej organizacji i stanowi czynnik decydujący o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uwzględniając to założenie, warto bliżej przyjrzeć się czynnikom, które mogą przeszkadzać w jego skutecznym wdrażaniu i zastanowić się jakie umiejętności są najbardziej pożądane u kierowników operacyjnych.

Przeszkody dla skutecznego zarządzania operacyjnego firmą

Bieżące zarządzanie firmą może być nieskuteczne z punktu widzenia realizacji długofalowej strategii, głównie ze względu na brak spójności między podejmowanymi decyzjami oraz niską jakość komunikacji pomiędzy kierownikami odpowiedzialnymi za kierowanie pracami poszczególnych działów.

Czym powinien się więc charakteryzować dobry kierownik operacyjny? Przede wszystkim powinien podchodzić do powierzonych mu zadań kompleksowo, potrafić analizować i integrować informacje docierającego do niego z różnych źródeł i szybko reagować na zmieniające się warunki. W optymalnym wariancie powinien ponadto posiadać wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i przywódcze, zdolność planowania i kontroli przedsięwzięć oraz umiejętności negocjacyjne.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

    Skontaktuj się z nami: