10 minut czytania

Mity na temat...to najnowsza z naszych serii artykułów eksperckich. W ramach tego cyklu będziemy omawiać najpopularniejsze mity dotyczące m.in. narzędzi, norm, technik oraz koncepcji. W pierwszej kolejności rozprawiamy się z podstawowymi błędami w myśleniu o normie ISO 14001.

Podziel się tym artykułem na

Mity na temat: ISO 14001

Rosnąca świadomość społeczeństwa oraz wzrost popularności wartości związanych z ekologią w ciągu ostatnich lat przyczyniły się do rozwoju systemowego podejścia do ochrony środowiska. Firmy, które do tej pory raczej nie skupiały się na tych aspektach, zostały zmobilizowane przez potencjalnych klientów do wdrożenia normy ISO 14001.

Nieświadomość założeń normy ISO 14001 oraz korzyści płynących z wdrożenia tego systemu,  przyczyniły się do rozwoju błędnego myślenia i powstania wielu przekłamań.

Poniżej omawiamy i obalamy 3 najpopularniejsze mity o ISO 14001.

Mit nr 1 „Certyfikat jest dla klienta, nie dla mnie”

Jest to podstawowy błąd organizacji, która wdrożyła lub wdraża system ISO 14001.

Na etapie poszukiwania nowych klientów, firmy stają przed koniecznością poszerzenia certyfikacji nie tylko o normy jakościowe, ale także o system środowiskowy. Wielokrotnie jest to warunek stawiany przez klientów. Firma nieświadoma wartości płynących z prawidłowo utrzymanego systemu wychodzi z założenia, że system i certyfikat nie jest potrzebny jej, lecz klientowi. Jest to błędne podejście, ponieważ poprawnie wdrożony i utrzymany system ISO 14001 przynosi korzyści przede wszystkim organizacji! Pozwala m.in. na maksymalizację zysków przy równoczesnym obniżeniu kosztów. Jest to możliwe dzięki ciągłemu doskonaleniu gospodarki odpadów oraz obniżaniu kosztów stałych poprzez analizę i kontrolę kluczowych wskaźników.

Mit nr 2 „ISO 14001 to tylko norma”

NIE! ISO 14001 to nie tylko norma. Aby to dokładniej zrozumieć, należy podzielić system ISO 14001 na dwie części:

 • wymagania wynikające z normy – kontrola wskaźników środowiskowych, ocena ryzyka środowiskowego, procedury operacyjne itp.
 • wymagania prawne, których musi przestrzegać każde przedsiębiorstwo.

Często zdarzają się sytuacje, że podczas wdrożenia normy zostaje otwarta tzw. puszka Pandory i na jaw wychodzi, że organizacja nie pracuje zgodnie z prawem (nawet o tym nie wiedząc!), a co za tym idzie, jest narażona na ogromne ryzyko. Aby zawczasu uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami działań niezgodnych z prawem, należy sumiennie podejść do wdrożenia i spełnienia wymagań normy ISO 14001.

Mit nr 3 „Nie muszę znać tych wymagań prawnych”

Organizacja może samodzielnie lub przy pomocy firmy zewnętrznej wykonać mapowanie wymagań prawnych. Podczas tego procesu, często pojawiają się aspekty i wymagania prawa z którymi nie jesteśmy do końca zgodni (niektóre są ciężkie w realizacji, a części nie jesteśmy w stanie spełnić w ogóle). Zarówno w przypadku normy ISO 14001, jak i wymagań prawa o ochronie środowiska, nie jest to sytuacja bez wyjścia.

Podstawą jest przygotowanie planu naprawczego, który będzie kontrolowany oraz monitorowany przez przydzielone do tego zadania osoby. Celem jest doprowadzenie do pełnego wdrożenia. Organy kontrolujące firmy pod kątem środowiskowym podchodzą z lekką dyspensą do organizacji, które znają zarówno swoje mocne, jak i słabe strony. Organizacja świadoma swojej zgodności lub niezgodności z normą, zwykle nie napotyka problemów ? otrzymuje czas na poprawę i przystosowanie się do wymagań.

Tylko kompleksowe wdrożenie systemu ISO 14001, w połączeniu z pełnym uświadomieniem wszystkich pracowników przyniesie wymierne korzyści.

Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na temat normy ISO 14001 i innych systemów zarządzania zapraszamy na SZKOLENIA

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN