5 minut czytania

Norma OHSAS 18001 to opublikowany w 1999 roku, międzynarodowy standard, w którym znajdują się kluczowe założenia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Podziel się tym artykułem na

Kluczowe założenia normy OHSAS 18001

Co to jest OHSAS 18001?

Standard OHSAS 18001 stanowi międzynarodowy odpowiednik polskiej normy PN-N 18001. Co do zasady, norma ta ma na celu przede wszystkim zapobieganie występującym w miejscu pracy sytuacjom, które mogłyby doprowadzić do niepożądanych zdarzeń stanowiąc tym samym realne zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i bezpieczeństwa pracowników oraz osób trzecich znajdujących się w tym czasie na terenie przedsiębiorstwa.

OHSAS 18001 – Standard Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 

Zadania normy OHSAS 18001

Wśród istotnych zadań normy OHSAS 18001 znajdują się również te czynności, które są związane z wprowadzaniem odpowiednich usprawnień oraz zarządzaniem najważniejszymi elementami, bezpośrednio związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników. Do celów, jakie ma spełniać wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można ponadto zaliczyć: zapobieganie powstawaniu urazów u pracowników, zmniejszenie absencji chorobowej pracowników, eliminowanie chorób zawodowych, wykrywanie ewentualnych przyczyn wypadków oraz ich eliminowanie, spełnienie wymagań określonych w przepisach prawnych, ciągłe doskonalenie pracowników w zakresie BHP, a także zwiększenie ogólnej wydajności i jakości pracy w przedsiębiorstwie.

Wykorzystanie OHSAS 18001

Ze względu na swój charakter norma OHSAS 18001 może być wykorzystywana niemal przez wszystkie organizacje. Ani ich wielkość, ani rodzaj działalności nie mają w tym przypadku większego znaczenia. Organizacje te muszą się jednak wykazywać faktycznym zainteresowaniem odnośnie podejmowania regularnych działań, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Norma OHSAS 18001 zawiera szczegółowe wymagania, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą zgodnie z własnymi potrzebami określić zarówno politykę, jak i cele w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Mogą one również skutecznie realizować założenia przyjętej przez siebie polityki poprzez zdobywanie i osiąganie wyznaczonych wcześniej celów.

Korzyści z wdrożenia systemu bezpieczeństwa i higieny pracy

Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z wdrożenia systemu bezpieczeństwa i higieny pracy, można wymienić przede wszystkim znaczne podniesienie komfortu pracy. To z kolei bardzo często przekłada się zarówno na wzrost wydajności, jak i morale pracowników. Norma OHSAS 18001 może się również przyczynić do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy oraz poprzez skuteczne unikanie potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń w pełni zapobiegać ryzyku zaistnienia jakiegokolwiek nieprzewidzianego wypadku. Dzięki systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przedsiębiorstwa mogą także znacznie ograniczyć koszty i straty, które byłyby wynikiem ewentualnych wypadków.

Wdrożenie standardu bezpieczeństwa i higieny pracy daje również wiele zewnętrznych korzyści. Ze względu na swoją budowę i założenia norma ta umożliwia łatwą integrację z normami ISO. Pomaga ona także w likwidowaniu barier w handlu międzynarodowym, które dotyczyły bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlatego jeżeli planujecie Państwo ekspansję na rynki zagraniczne lub chcecie zwiększyć swoje kompetencje w zakresie poszczególnych systemów zarządzania, zapraszamy do poznania naszej oferty w zakresie systemów zarządzania.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

Wykres Gantta

Rafał Bortliczek | 19.07.2023

| 05.04.2022

System Kanban

| 07.07.2022

| 06.08.2022

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN