Co to jest Cartoon Engineering?
10 minut czytania

Cartoon Engineering, mimo że kojarzy się ze znanym z kreskówek kanałem telewizyjnym, jest jednym z wielu znanych narzędzi stosowanych w procesach doskonalenia. Sprawdź artykuł!

Podziel się tym artykułem na

Co to jest Cartoon Engineering?

Co to jest Cartoon Engineering

Proces projektowania maszyn i linii produkcyjnych przebiega w biurze, gdzie konstruktor lub zespół specjalistów za pomocą specjalnego oprogramowania realizuje wizję swoją lub zleceniodawcy. W czasie trwania tego procesu nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich problemów z jakimi przyjdzie się zmierzyć w trakcie uruchomienia linii czy maszyny. Problemy z jakimi można się to szeroko pojęta optymalizacja pozycji roboczej operatora, brak ergonomii, rozmieszczenie stref zasięgu, a także szereg rozwiązań technicznych jakie należy zastosować w urządzeniu, aby operacja była wykonywana bezpiecznie, efektywnie oraz zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Chcąc wyeliminować wspomniane problemy możemy zastosować narzędzie zwane Cartoon Engineering, które w łatwy sposób możemy przełożyć na rzeczywistą koncepcję nowej linii czy maszyny. W tym celu wykorzystujemy tytułowy karton, z którego zespół interdyscyplinarny pod kierownictwem lidera całego projektu buduje stanowisko lub linię produkcyjną. W projekcie Cartoon Engineering powinni uczestniczyć przedstawiciele różnych działów bezpośrednio związanych z produkcją. Dlatego tak istotne żeby w projekcie uczestniczył operator maszyn i/lub brygadzista, przedstawiciel działu Lean, BHP, działu technicznego, jakości oraz utrzymania ruchu. Dodatkowo, w projekcie może uczestniczyć przedstawiciel dostawcy, którego zadaniem będzie wdrożenie nowych rozwiązań.

 

I faza Cartoon Enginnering

Pierwszą fazą Cartoon Enginnering jest spotkanie otwierające, podczas którego Lider Projektu prezentuje główne założenia nowego uruchomienia/modyfikacji, omawia wszystkie stanowiska i procesy z uwzględnieniem prognozowanej wielkości produkcji otaz ilości potencjalnych przezbrojeń. Podczas tej fazy projektu zespół poznaje layout linii, ma udostępnione DFMEA oraz wymagania klienta dotyczące np. opakowań czy standardów kontroli. 

 

II faza Cartoon Enginnering

Kolejną fazą Cartoon Engineering jest praca na strefie, gdzie stanowisko robocze bądź cała linia są budowane przez zespół (najlepiej w miejscu docelowym lub u dostawcy) w skali 1:1. Wskazane jest, żeby obszar na którym odbywa się projekt Cartoon Engineering, był powierzchniowo adekwatny dla założeń layout projektowanej linii.  Wykorzystywany obszar powinien uwzględniać założenia dotyczące kierunku przepływu materiału, organizacji wokół linii oraz na linii pod kątem dostępności do komponentów, opakowań i narzędzi.

Budowane stanowiska są wyposażone we wszystkie detale – nie pomijamy wyłączników bezpieczeństwa, kurtyn bezpieczeństwa, wyzwalaczy cyklu, szaf elektrycznych, stref na wyroby między stanowiskami, wyroby finalne, podajników na komponenty, czy wreszcie paneli i monitorów umożliwiających sterowanie maszyną.

Dzięki tak zbudowanym stanowiskom, zespół uczestniczący w projekcie Cartoon Engineering przeprowadza symulację produkcji z wykorzystaniem realnych komponentów. W czasie trwania symulacji dokonywane są pomiary czasu cyklu, obserwowanych czynności, ergonomii pracy, wskazywane są straty (MUDA) i zagrożenia bezpieczeństwa pracy operatora lub maszyny czy potencjalne ryzyko dla jakości komponentów czy wyrobów finalnych. Podczas symulacji przedstawiciel Utrzymania Ruchu dokonuje analizy narzędzi, położenia paneli, szaf elektrycznych i ich dostępności w czasie ewentualnej awarii czy działań prewencyjnych.

Wszystkie propozycje i anomalie należy zarejestrować, a następnie w zespole opracować plan działań, zdefiniować odpowiedzialnych za ich realizację, a także oszacować czas ich zamknięcia. Zespół Cartoon Engineering powinien po zamknięciu fazy roboczej projektu kontynuować spotkania w celu weryfikacji zaplanowanych działań oraz skuteczności po ich wdrożeniu.

Cartoon Engineering jest bardzo prostym narzędziem w zastosowaniu, a jednocześnie pozwala na wczesnym etapie projektu dokonać bardzo istotnych zmian w koncepcji maszyny czy organizacji pracy całej linii. Dodatkowo przy zaangażowaniu całego zespołu pozwala uniknąć strat wynikających z konieczności modyfikacji linii / maszyn / narzędzi w sytuacji, gdy stanowiska są już dostarczone do zleceniodawcy.

 

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: