Diagram Ishikawy – czym jest?
5 minut czytania

Dowiedz się co to jest Diagram Ishikawy i jak go wykorzystać. To przydatne narzędzie, dzięki swej prostocie, sprawdzi się zarówno w dużej firmie produkcyjnej, jak i w codziennym życiu.

Podziel się tym artykułem na

Diagram Ishikawy – czym jest?

Diagram Ishikawy, powszechnie znany również jako diagram rybiej ości, to opracowana przez japońskiego profesora Kaoru Ishikawę metoda rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu wykresu o charakterze przyczynowo-skutkowym. Co do zasady wykres ten stanowi graficzną analizę wpływu różnorodnych czynników, a także ich wzajemnych powiązań, przyczyniających się do powstawania określonych problemów o charakterze jakościowym. Choć początkowo diagram Ishikawy został stworzony w celu kontrolowania jakości, można go również z powodzeniem wykorzystywać w sytuacjach, gdy konieczne jest określenie przyczyn problemów oraz wykrycie wąskich gardeł w procesach produkcyjnych. Metoda ta jest ponadto bardzo przydatna w wielu dziedzinach, dzięki czemu można ją stosować m.in. w zarządzaniu projektami, w administracji, a także w usługach.

Stosowanie diagramu Ishikawy niesie ze sobą wiele korzyści. Narzędzie to może się bowiem okazać szczególnie przydatne w sytuacji, gdy chcemy w jasny oraz przejrzysty sposób zobrazować powstały problem wraz ze wszystkimi ewentualnymi obszarami jego przyczyn. Dzięki diagramowi rybiej ości możliwe jest nie tylko logiczne uporządkowanie przyczyn powstałych problemów, ale również wszechstronne przeanalizowanie oraz wyszczególnienie wszystkich tych obszarów, które wymagają udoskonalenia lub znacznej poprawy. Diagram ten pomaga także w prosty sposób oddzielić skutki od przyczyn, przez co umożliwia on kompleksowe przeanalizowanie danego problemu.

Diagram Ishikawy

Chcąc przystąpić do analizy konkretnych problemów z wykorzystaniem diagramu Ishikawy konieczne jest spełnienie kilku warunków. Niezbędne jest w tym przypadku stwierdzenie wystąpienia skutku, a także określenie wszelkich możliwych przyczyn, które rzeczywiście mogły się przyczynić do spowodowania takiego skutku. Zgodnie z przyjętymi przez Kaoru Ishikawę założeniami przyczyny te można podzielić na 5 najważniejszych składowych (5M). Wśród nich wymienia się: Manpower (ludzi), Methods (metody), Machinery (maszyny), Materials (materiały) oraz Management (zarządzanie).

Dodatkowo, w zależności od dziedziny, stopnia złożoności oraz wagi konkretnego problemu, możliwe jest również wykorzystanie innych kategorii przyczyn (wyposażenie, informacje, procedury, procesy, konkurencja, organizacja pracy i dostawcy). Należy również pamiętać, że każda z kategorii przyczyn może być rozbudowywana o kolejne bardziej szczegółowe przyczyny. Właściwie stworzony wykres będzie się bowiem kończył dopiero w momencie całkowitego zidentyfikowania danego zjawiska.

Diagram Ishikawy jest jednym z najważniejszych instrumentów stosowanych w szeroko rozumianym zarządzaniu jakością. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szkoleniami dotyczącymi systemów zarządzania, zapraszamy do zakładki dotyczącej konkretnych narzędzi zarządzania jakością.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

    Skontaktuj się z nami: