5 minut

Poznaj normę ISO 17025 oraz korzyści wynikające z jej wdrożenia w organizacji!

Podziel się tym artykułem na

Norma ISO 17025 – najważniejsze informacje

Po raz pierwszy wprowadzona w 1999 roku jako odpowiedź na rosnące globalne potrzeby standaryzacji procedur w laboratoriach badawczych i kalibracyjnych. Głównym założeniem normy PN-EN ISO/IEC 17025 było stworzenie jednolitych standardów, które zapewniałyby wiarygodność jednostek posiadających certyfikat i porównywalność wyników badań na arenie międzynarodowej. Z biegiem lat ulegała kilku istotnym rewizjom, aby dostosować się do dynamicznie zmieniających się wymagań technologicznych i rynkowych.

Znacząca aktualizacja miała miejsce w 2005 roku, kiedy to norma ISO 17025 została dostosowana do nowych wyzwań i oczekiwań związanych z jakością i dokładnością badań. Kolejna rewizja w 2017 roku przyniosła ze sobą jeszcze większe skupienie na kwestiach zarządzania ryzykiem i podejmowaniu decyzji opartych na danych, co odzwierciedlało rosnącą świadomość znaczenia tych aspektów w środowisku laboratoryjnym.

Norma ISO 17025 – co to jest?

To międzynarodowy standard określający wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów wykonujących badania i kalibracje. Jako kluczowy dokument w świecie naukowym i technicznym odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wiarygodności i jakości wyników laboratoryjnych. Odpowiadając na pytanie, co to jest norma ISO 17025, należy pamiętać, że to również skuteczne narzędzie, które pomaga laboratoriom w dążeniu do doskonałości i ciągłego ulepszania swoich procedur.

Aby uzyskać certyfikat, należy się skoncentrować na dwóch głównych obszarach: wymaganiach technicznych oraz dotyczących zarządzania. Pierwszy z nich dotyczy takich aspektów jak umiejętności personelu, środowisko laboratoryjne, metody badawcze oraz zapewnienie jakości wyników badawczych. Wymagania zarządcze obejmują natomiast dokumentację, kontrolę dokumentów, działania korygujące i zapobiegawcze, a także ocenę ryzyka i możliwości.

PN-EN ISO/IEC 17025 – korzyści dla jednostek z certyfikatem

Najważniejszą z nich jest uznanie kompetencji laboratorium na arenie międzynarodowej. Certyfikat ISO 17025 jest dowodem na to, że jednostka jest zdolna do przeprowadzania określonych badań lub kalibracji zgodnie z najlepszymi praktykami. Dla wielu organizacji i instytucji, w tym dla klientów korporacyjnych i regulatorów, jest to potwierdzenie wiarygodności i jakości pracy laboratorium.

Certyfikat świadczy również o poprawie efektywności operacyjnej. Standard zachęca bowiem do ustanawiania jasnych procedur, co przekłada się na lepszą organizację pracy i mniejsze prawdopodobieństwo błędów. Podkreśla znaczenie ciągłego szkolenia i rozwoju personelu, co przyczynia się do podnoszenia kompetencji i ekspertyzy zespołu.

Wymagania normy ISO 17025 obejmują też aspekty związane z zachowaniem poufności i bezstronności. Laboratoria muszą wykazać, że są w stanie zarządzać informacjami w sposób, który zapewnia ochronę danych i wyników, jednocześnie utrzymując obiektywizm w swojej pracy.

Podsumowując: standard PN-EN ISO/IEC 17025 jest więcej niż tylko zbiorem wytycznych ? to drogowskaz dla laboratoriów dążących do osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie badań i kalibracji. Dla jednostek, które chcą stać się liderem w branży, certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy stanowi kluczowy element ich strategii rozwojowej.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN