Wąskie gardło w produkcji – czym jest?
10 minut czytania

Wąskie gardło, znane również pod anglojęzyczną nazwą bottleneck, to problem, z którym boryka się wiele przedsiębiorstw o charakterze produkcyjnym. Stanowi ono najsłabsze ogniwo w organizacji i skutecznie ogranicza pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego danej firmy. Pojęcie to jest także kluczowym zagadnieniem związanym z procesami udoskonalania systemów produkcyjnych.

Podziel się tym artykułem na

Wąskie gardło w produkcji – czym jest?

Powszechnie przyjmuje się, że wąskie gardło w produkcji jest spowodowane niedoborem takich zasobów, jak technologia lub pracownicy. Ogranicza ono wielkość produkcji i hamuje inne czynności w łańcuchu ściśle powiązanych ze sobą stanowisk. Może ono nawet doprowadzić do zahamowania produkcji. Często obejmuje działania, które trwają najdłużej i są przydzielone niewłaściwej liczbie zatrudnionych pracowników.

Inne definicje wąskiego gardła

Wąskie gardło jest również postrzegane jako stanowisko o najniższych możliwościach produkcyjnych. Tego typu miejsce ogranicza przepływ towarów i materiałów, tworząc jednocześnie granice wydajności dla całego systemu produkcyjnego. Ponieważ wąskie gardło w produkcji wyznacza efektywność całego systemu produkcyjnego, bardzo często opiera się na nim harmonogram pracy tegoż systemu. Wąskie gardło może także spowodować problemy z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na danym rynku oraz wytwarzaniem wysokiej jakości produktów.

Co do zasady, stworzenie systemu produkcyjnego, który będzie zachowywał płynność pracy przy jednoczesnym realizowaniu standardów technologicznych, wymaga znajomości wydajności każdego ze stanowisk oraz określenia, które z nich stanowi wąskie gardło. Innymi słowy oznacza to, że w ramach odgórnie założonego planowania produkcji należy zlokalizować wszystkie wąskie gardła poprzez wyszukanie miejsc krytycznych. W tym celu skuteczną metodą może się okazać instrument jakim jest controlling. Umożliwi on określenie zarówno rodzaju, jak i ilości występujących wąskich gardeł na wydziałach produkcyjnych. Dodatkowo dzięki niemu możliwe będzie szybkie oraz skuteczne zastosowanie ewentualnych środków zaradczych, przewidzianych dla danej części systemu produkcyjnego. Szczegółowe zlokalizowanie i określenie wąskich gardeł może się również okazać pomocne przy ustalaniu nowego, optymalnego programu produkcji.

Jak radzić sobie z wąskim gardłem w procesach produkcyjnych?

Analizując kwestię wąskiego gardła należy również pamiętać o tym, że wszelkie zmiany w zakresie zapotrzebowania na produkt lub zniwelowania powstałego problemu w konkretnej części systemu produkcyjnego mogą sprawić, że wąskie gardło może się przemieścić w inne miejsce. Jeśli jednak stwierdzimy, iż nie ma żadnych wąskich gardeł lub wszystkie zostały skutecznie zlikwidowane, można rozpocząć pracę nad systematycznym wzrostem i rozwojem efektywności produkcji.

Warto w tym przypadku również pamiętać o tym, aby nie stworzyć kolejnych newralgicznych miejsc w całym procesie.

Dobrym sposobem na zwizualizowanie problemów związanych z wąskim gardłem jest zastosowanie systemu Kanban. O tym, czym jest ten system i jak działa, przeczytacie Państwo w naszym artykule dotyczącym tego właśnie narzędzia.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

    Skontaktuj się z nami: