12 minut czytania

Dowiedz się co to jest i na czym polega badanie migawkowe. W zrozumieniu tej metody pomoże krótkie case study.

Podziel się tym artykułem na

Badanie migawkowe – na czym polega?

Co to jest badanie migawkowe?

Badanie migawkowe to statystyczna metoda pomiarowa, której celem jest analiza pracy pracownika lub maszyny. Metoda ta jest prostszą alternatywą dla chronometrażu, który wymaga ciągłego pomiaru czasu i czynności.

W praktyce, badanie migawkowe polega na cyklicznej obserwacji badanego miejsca i zapisu, co się w danym momencie dzieje. Metoda ta bazuje na założeniu, że ilość wystąpień danej czynności czy zjawiska jest proporcjonalna do czasu trwania tych wystąpień. Inaczej mówiąc – jeśli dana czynność stanowiła 40% wszystkich czynności, przyjmuje się, że trwała ona 40% dostępnego czasu.

W dalszej części artykułu znajduje się krótkie case study. To opis przykładowego badania, które było wykonywane na stanowisku pakowania w pewnej firmie.

 

Przykład badania migawkowego

Celem badania było określenie, ile czasu pracownik spędza na czynności dodanej (jaką jest w tym przypadku pakowanie) a ile na czynnościach, które można próbować eliminować (tzw. muda).

Pomiar był wykonywany przez 2 godziny, obserwacje następowały co 30s, czyli w sumie wykonano 240 pomiarów. Na przygotowanym wcześniej formularzu zostały zapisane wykonywane przez pracownika czynności, w trakcie pomiaru wystarczyło więc stawiać kreseczki przy odpowiedniej czynności. Pomiar taki jest więc bardzo łatwy w wykonaniu. Podczas pomiaru pracownik wykonał kilka dodatkowych czynności, które nie zostały wcześniej uwzględnione na liście. Zostały one oczywiście dopisane na bieżąco.

 

Wyniki pomiarów pokazuje tabela oraz wykres:

obserwowana czynność ilość wystąpień szacowany czas czynności
owijanie produktu 60 25%
rozmowa przez telefon komórkowy 50 21%
klejenie taśmą 40 17%
rozmowa z kierownikiem zmiany 38 16%
opuszczenie stanowiska w niewiadomym celu 20 8%
pobranie papieru 12 5%
przewożenie pełnej palety 12 5%
wymiana taśmy na dyspenserze 8 3%

 

 

Trzeba pokreślić, że np. liczba 38 przy czynności rozmowy z kierownikiem zmiany nie oznacza, że pracownik rozmawiał 38 razy, ale że był w trakcie tej rozmowy w czasie 38 pomiarów. Nie ma tu znaczenia, czy była to jedna długa rozmowa czy wiele krótszych.

Zgodnie z zasadą badań migawkowych można przyjąć, że pracownik przez 42% swojego czasu wykonywał wartość dodaną, pokazuje to więc potencjał stanowiska do optymalizacji.

Badania migawkowe – wnioski 

Podsumowując, opisana powyżej metoda jest dość prostym w użyciu sposobem na wykonanie pomiarów na danym stanowisku pracy. Nie jest ona uciążliwa dla pracownika (pomiar można wykonać z większej odległości albo nawet przez kamerę), jest również dużo wygodniejsza dla analizującego i to zarówno podczas obserwacji jak i obróbki danych.

Badanie migawkowe może zostać użyte także w mniej standardowym celu. Przykładowo jeśli przechodzimy w miarę regularnie przez obszar produkcji (albo np. wchodzimy do sklepu czy urzędu), to zakładając losowość naszej obserwacji (czyli. np. nie przechodzimy głównie w czasie przerw, albo o innych stałych czy charakterystycznych porach), to nasze obserwacje również możemy traktować jako badanie migawkowe. Wynika z tego, że jeżeli np. na 10 przypadków 3 razy pracownik stoi z powodu awarii maszyny albo braku półproduktu, można przyjąć, że maszyna stoi z tego powodu przez 30% czasu. Podobnie z urzędnikami czy pracownikami sklepu. Jeśli na 10 przypadków przykładowy urzędnik rozmawia przez telefon 2 razy, można przyjąć, że 20% swojego czasu spędza przy telefonie.

Jest to oczywiście podejście nieoczywiste i trochę dyskusyjne, ale może być pomocne w systematyzowaniu obserwacji.

Zainteresowała Cię tematyka badań migawkowych? Weź udział w szkoleniu Luqam i poznaj również inne metody standaryzacji pracy lub obejrzyj kurs Working Time Standardization.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

| 10.05.2022

Rafał Bortliczek | 26.08.2022

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN