10 minut czytania

Overall Equipment Effectiveness (OEE) ? Całkowita Wydajność Wyposażenia to najpopularniejszy wskaźnik stosowany do pomiaru wykorzystania produkcyjnego, często znany jako wykorzystanie maszyn.

Podziel się tym artykułem na

Overall Equipment Effectiveness, czyli całkowita wydajność maszyn

OEE – wydajność maszyn

W ujęciu Lean Manufacturing, wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) jest miarą wartości dodanej, która jest generowana przez wyposażenie – urządzenie, maszynę, stanowisko produkcyjne. Wskaźnik OEE skalowany jest wartościami procentowymi, a wartość wskaźnika równa 100% oznacza, że wyposażenie zawsze pracuje we właściwym tempie bez żadnych nieplanowanych przestojów oraz nigdy nie produkuje wyrobów wadliwych. Straty są naturalną częścią warunków produkcyjnych, stąd idealna wartość wskaźnika jest raczej niespotykana. Za poprawną wartość przyjmuje się OEE na poziomie 85% i więcej. Należy jednak mieć na uwadze nietypowości procesu przez co dla niektórych branż wskaźnik OEE na poziomie 70% będzie dobrym wynikiem.

Z czego składa się OEE?

Wskaźnik Overall Equipment Effectiveness składa się z trzech części składowych. Umownie są to wskaźniki cząstkowe, spośród których każdy może pełnić samodzielną rolę wskaźnika dla organizacji.

Dostępność (dyspozycyjność wyposażenia) określa wartość ułamkową lub procentową, w jakiej urządzenie jest dostępne do realizowania planowej produkcji. Licząc czas dyspozycyjności, od całkowitego czasu dostępnego tzw. GOT (Global Open Time) należy odjąć tylko i wyłącznie przerwy standardowe. Przerwy standardowe to te uznane w organizacji za standard jak np. przerwa śniadaniowa pracowników produkcyjnych. Do kategorii przestojów, czyli przerw niestandardowych, zalicza się awarie, zatrzymania jakościowe czy braki komponentów.

Efektywność (skuteczność osiągów) określa zdolność utrzymywania przez wyposażenie standardowego tempa pracy. Ważnym aspektem tutaj jest prawidłowe zdefiniowanie czasów cyklów dla wyrobów. Niespełnienie warunku prawidłowości spowoduje, że w rezultacie obliczeń otrzymamy wartości dalekie od prawdy i fałszujące w efekcie cały wskaźnik.

Jakość (poziom wad) to bardzo prosty wskaźnik określający ilość sztuk dobrych w stosunku do całej populacji wyprodukowanej

 

Aby uzyskać wynik OEE należy pomnożyć wskaźniki cząstkowe.

Wskaźnik występuje również pod innymi nazwami takimi jak TRS/TRP oraz dostępność. Wiele organizacji definiuje swój własny wskaźnik OEE, którego sposób obliczania może znacząco różnić się od definicji standardowej. W efekcie porównywanie wskaźnika pomiędzy organizacjami, czyli tzw. benchmarking OEE może nie mieć sensu.

Overall Equipment Effectiveness to najlepszy wskaźnik optymalizacyjny, a jego rolą jest nie tylko wskazywanie stanu sytuacji obecnej, ale poprzez dokładne śledzenie wskaźników cząstkowych również możliwość ciągłej i świadomej kontroli strat produkcyjnych na poziomie organizacji. Wartość wskaźnika może zostać przedstawiona w formie koła strat w odniesieniu nie tylko do czasu dyspozycyjności, ale także do GOT (Global Open Time), czyli w taki sposób, aby pokazać wszystkie przestoje dla analizowanego wyposażenia. Więcej o liczeniu wskaźników produkcyjnych dowiesz się w tym kursie.

Chcesz zacząć monitorować wskaźnik OEE i poprawić wydajność maszyn w swojej firmie? A może chcesz poprawić OEE? Skontaktuj się z nami, a my wybierzemy projekt dopasowany do Twojej organizacji!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN