5 minut czytania

Ocena zgodności maszyn i urządzeń dotyczy maszyn, które mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi. Do tej grupy zalicza się również urządzenia, które służą do ochrony albo ratowania życia, zdrowia, a także środowiska lub mienia.

Podziel się tym artykułem na

Ocena zgodności maszyn i urządzeń

Ocena zgodności maszyn i urządzeń – procedury

Zasady dotyczące procedury oceny zgodności maszyn i urządzeń zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Urządzenia, które zgodnie z przepisami powinny zostać poddane ocenie zgodności, to między innymi pilarki tarczowe, strugarki, wyrówniarki, pilarki taśmowe, maszyny kombinowane do obróbki drewna, prasy do obróbki metali, maszyny do podziemnych robót, lokomotywy i wózki hamulcowe. W 2011 roku pojawiła się nowelizacja, zgodnie z którą w grupie urządzeń objętych procedurą oceny zgodności znalazły się między innymi maszyny do korzystania z pestycydów.

Ocena zgodności może być związana z kontrolą wewnętrzną, już na etapie konstruowania maszyny. Można ją łączyć również z badaniem typu WE. Jest to procedura, podczas której upoważniona jednostka kontroluje obiekt i ocenia czy spełnia on wymagania bezpieczeństwa. Ocena zgodności może towarzyszyć również procesowi tak zwanego pełnego zapewnienia jakości – jednostka notyfikowana kontroluje system jakości producenta.

Ocena zgodności maszyn i urządzeń – informacje dla producenta

W ocenie zgodności, która jest powiązana z kontrolą wewnętrzną na etapie wytwarzania maszyny, to producent powinien przeprowadzić testy i badania potwierdzające, że urządzenie może być bezpiecznie stosowane. Odpowiedniej kontroli poddane zostają również elementy składowe obiektu. Uzyskane wyniki są włączane do dokumentacji technicznej, która powinna być przechowywana przez 10 lat od daty produkcji. Jeśli mamy do czynienia z produkcją seryjną, termin ważności dotyczy daty produkcji ostatniego egzemplarza.

Ocena zgodności maszyn i urządzeń związana z badaniem typu WE jest wykonywana przez jednostkę notyfikowaną. Test polega na zbadaniu oraz zaświadczeniu, że reprezentatywny model urządzenia spełnia odpowiednie wymagania. Badanie przeprowadzane jest na wniosek producenta, który powinien dostarczyć komisji dokumentację techniczną, razem z egzemplarzem urządzania. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie certyfikatu badania typu WE. Certyfikat ten przechowuje się przez okres 15 lat. Producent ma obowiązek poinformować jednostkę notyfikowaną o zmianach, które zostały wprowadzone do danego modelu.

Przyznanie oceny zgodności może być połączone z pełnym zapewnieniem jakości. Producent powinien mieć zgodny z wymogami system jakości, stosowany na kolejnych etapach powstawania wyrobu. Czyli od procesu projektowania, przez produkcję, po końcową kontrolę.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN