10 minut czytania

Rozpocznij swoją przygodę z VSM - podstawowe informacje o Mapowaniu Strumienia Wartości znajdziesz w tutaj.

Podziel się tym artykułem na

Mapowanie strumienia wartości – proces tworzenia mapy przedsiębiorstwa

Tworzenie mapy przedsiębiorstwa

Zmapowanie strumienia wartości w przedsiębiorstwa polega na graficznym przedstawieniu elementów procesów. Mapa przedsiębiorstwa pokazuje przepływ materiałów oraz informacji w organizacji. Mapa stanowi także źródło wstępne do analizy procesów, pod kątem optymalizacji zgodnie z koncepcją lean manufacturing.

Na podstawie stworzonej mamy jesteśmy w stanie:

 • Zaobserwować przepływ materiałów i informacji wewnątrz zakładu oraz pomiędzy zakładem a kontrahentami (rodzaj informacji, częstotliwość).
 • Zobaczyć gdzie w naszym zakładzie znajdują się bufory (zapasy) oraz jakie duże one są.
 • Zauważyć ograniczenia procesu ? ?wąskie gardła? procesu.
 • Zaobserwować wielkość wartości dodanej (Value added) w całym procesie produkcyjnym.
 • Zidentyfikować straty (7 głównych strat – muda) w obserwowanym procesie.
 • Zaobserwować ilość zasobów ludzkich wykorzystywanych w danym procesie.

 

W jakich przedsiębiorstwach ma zastosowanie VSM?

Mapowanie strumienia wartości (VSM) ma zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Przedsiębiorstwa, które rozpoczynają swoją przygodę z VSM to zazwyczaj organizacje, które rozpoczęły proces wdrażania koncepcji ?szczupłego zarządzania?.

Jak wdrożyć VSM?

Wdrożenie rozpoczynamy od przeszkolenia osób biorących udział w tworzeniu mapy przepływu. Osoby zaangażowane w mapowanie strumienia wartości powinny znać oznaczenia i skróty, które będą wykorzystywane podczas tworzenia mapy.
Tworzenie mapy przedsiębiorstwa można podzielić na 3 podstawowe kroki.
1. Pierwszym krokiem jest stworzenie mapy stanu aktualnego ? obrazującego aktualną sytuacje panującą w zakładzie.
2. Kolejnym krokiem jest stworzenie mapy stanu przyszłego ? stanu, jaki chcemy osiągnąć w naszym zakładzie w przyszłości.
3. Ostatnim i najważniejszym krokiem jest stworzenie planu działań, które muszą zostać wykonane, aby osiągnąć nasz cel założony w mapie stanu przyszłego.
Szacowany stopień trudności wdrożenia narzędzia zależy od doświadczenia osób biorących udział w tworzeniu mapy oraz znajomości metodologii.

Przykładowa mapa przedsiębiorstwa:

Tworzenie mapy przedsiębiorstwa polega na graficznym przedstawieniu przepływu procesów oraz informacji w organizacji.

Tworzenie mapy przedsiębiorstwa – jakich efektów można się spodziewać?

Stworzenie mapy przedsiębiorstwa zgodnej z zasadami VSM pozwala na:

 • Zobrazowanie przepływu materiału oraz informacji w firmie, dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie marnotrawstwa.
 • Skrócenie czasu przepływu materiału / informacji wewnątrz firmy.
 • Zminimalizowanie poziomu zapasów międzyoperacyjnych.
 • Zwiększenie płynności finansowej firmy.
 • Poprawa organizacji działań występujących wewnątrz firmy.
 • Zwiększenie wydajności procesu w firmie (ilość operacji z wartością dodaną vs ilość wszystkich operacji w danym procesie).

Jeśli chcesz lepiej poznać narzędzie VSM ? weź udział w szkoleniu Luqam!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN