Lean Toolbox #5: VSM
10 minut czytania

Rozpocznij swoją przygodę z VSM - podstawowe informacje o Mapowaniu Strumienia Wartości znajdziesz w artykule. Miłej lektury!

Podziel się tym artykułem na

Lean Toolbox #5: VSM

Stworzenie mapy obrazującej sposób działania danego przedsiębiorstwa. Na jej podstawie jesteśmy w stanie:

 • zaobserwować przepływ materiałów i informacji wewnątrz zakładu oraz pomiędzy zakładem a kontrahentami (rodzaj informacji, częstotliwość);
 • zobaczyć gdzie w naszym zakładzie znajdują się bufory (zapasy) oraz jakie duże one są;
 • zauważyć ograniczenia procesu – „wąskie gardła” procesu;
 • zaobserwować wielkość wartości dodanej (Value added) w całym procesie produkcyjnym;
 • zaobserwować straty (7 głównych strat) w obserwowanym procesie;
 • zaobserwować ilość zasobów ludzkich wykorzystywanych w danym procesie.

 

W jakich przedsiębiorstwach ma zastosowanie: VSM ma zastosowanie we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

Wdrożenie: Wdrożenie rozpoczynamy od szkolenia osób biorących udział w tworzeniu mapy przepływu oraz pokazania wszystkich skrótów, które będą wykorzystywane przy tworzeniu mapy.

 1. Pierwszym krokiem jest stworzenie mapy stanu aktualnego – obrazującego aktualną sytuacje panującą w zakładzie;
 2. Kolejnym krokiem jest stworzenie mapy stanu przyszłego – stanu jaki chcemy osiągnąć w naszym zakładzie w przyszłości;
 3. Ostatnim i najważniejszym krokiem jest stworzenie planu działań, które musza zostać wykonane aby osiągnąć nasz cel założony w mapie stanu przyszłego.

Stopień trudności: Szacowany stopień trudności wdrożenia narzędzia to 4-5/5 w zależności od doświadczenia osób biorących udział w tworzeniu mapy oraz znajomości metodologii.

Przykład zastosowania:


vsm

Efekty/korzyści:

 • zobrazowanie przepływu materiału oraz informacji w firmie, dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie marnotrawstwa;
 • skrócenie czasu przepływu materiału / informacji wewnątrz firmy;
 • zwiększenie płynności finansowej firmy;
 • poprawa organizacji działań występujących wewnątrz firmy;
 • zwiększenie wydajności procesu w firmie (ilość operacji z wartością dodaną vs ilość wszystkich operacji w danym procesie).

Polecane szkolenie:

Mapowanie strumienia wartości    

Podziel się tym artykułem na

  Skontaktuj się z nami: