Rozporządzenie REACH – najważniejsze informacje
5 minut czytania

Dowiedz się jak działa rozporządzenie REACH - dokument obowiązujący w Unii Europejskiej od 1 czerwca 2007 roku.

Podziel się tym artykułem na

Rozporządzenie REACH – najważniejsze informacje

REACH to skrót od angielskiego określenia „Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals”, co można przetłumaczyć jako „rejestracja, ocena i autoryzacja chemikaliów”. Rozporządzenie REACH to dokument, który obowiązuje w Unii Europejskiej. Ma kilka zasadniczych celów. Pierwszym z nich jest ochrona środowiska naturalnego, a także zdrowia ludzi przed szkodliwym wpływem groźnych substancji chemicznych. Dokument zachęca również do stosowania i używania nowych metod badań substancji chemicznych, podczas których nie wykonuje się testów na zwierzętach. Z kolei w szerszej perspektywie stosowanie REACH służy rozwojowi branży chemicznej w UE. Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2007 roku.

Jak działa rozporządzenie REACH?

Zasady znajdujące się w rozporządzeniu REACH stosowane są w przypadku związków chemicznych używanych w przemyśle, ale nie tylko. Są one brane pod uwagę również w odniesieniu do substancji, których używamy na co dzień, na przykład tych w środkach czystości, tekstyliach, meblach czy urządzeniach elektronicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH to przedsiębiorstwa są odpowiedzialne za ocenę zagrożeń powodowanych przez substancje chemiczne. Do nich należy rozpoznanie problemów oraz ich kontrola w produktach. Obowiązkiem producenta jest też wykazanie, że zastosowana substancja może być stosowana bez ryzyka oraz informowanie o sposobach, w jakie można zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. W razie potrzeby producent powinien ograniczać użycie potencjalnie groźnych substancji chemicznych i dążyć do znalezienia bezpiecznych środków zamiennych.

W rozporządzeniu REACH zostały określone zasady, na jakich powinno odbywać się zbieranie oraz ocena danych na temat cech substancji chemicznych oraz związanego z nimi ryzyka. Producenci są zobowiązani do rejestrowania stosowanych substancji chemicznych oraz współpracowania z przedsiębiorstwami, które rejestrują takie same substancje. Ważną rolę pełni tutaj ECHA – European Chemicals Agency – która gromadzi dokumenty rejestracyjne od przedsiębiorstw i dokonuje oceny ich zgodności z odpowiednimi normami. W ramach ECHA działają organy naukowe, które badają również, czy możliwe jest zmniejszenie ewentualnego ryzyka dotyczącego użytkowania danej substancji chemicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem REACH kraj członkowski, który nie jest w stanie zarządzać ryzykiem związanym z użytkowaniem danej substancji, może zabronić jej używania lub ograniczyć jej stosowanie, na przykład przez przymus posiadania zgody.

Rozporządzenie REACH dotyczy większości przedsiębiorstw w sektorze produkcyjnym, a nie tylko bezpośrednich producentów i importerów rożnego rodzaju substancji chemicznych.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: