Czym są kluczowe wskaźniki efektywności?
10 minut czytania

Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, KPI) to jeden z kluczowych elementów efektywnego zarządzania jakością. Dowiedz się więcej!

Podziel się tym artykułem na

Czym są kluczowe wskaźniki efektywności?

Każde przedsiębiorstwo, które chce osiągnąć sukces i wypracować pozycję lidera na rynku, powinno skutecznie realizować zarówno wizję firmy, jak i określone przez nią cele. Aby jednak możliwe było rzeczywiste zmierzenie ich wydajności i efektywności, wskazane jest jednoczesne zastosowanie tzw. kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI).

Co do zasady, stanowią one niezwykle ważny element zarządzania przedsiębiorstwem, który pozwala na kontrolowanie bieżącej sytuacji organizacji oraz ocenę i pomiar jej wyników. Kluczowe wskaźniki efektywności mają także na celu ułatwienie podejmowania strategicznych decyzji w najważniejszych obszarach funkcjonowania organizacji. Nie tylko wspierają one procesy mające na celu ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa, ale również pozwalają na jak najefektywniejsze wykorzystywanie posiadanych przez daną firmę zasobów.

Jednym z najważniejszych aspektów KPI jest wybór odpowiednich wskaźników, które w przyszłości będą ułatwiały podejmowanie trafnych i skutecznych decyzji. Aby jednak wskaźniki te dobrze spełniały swoje zadanie, powinny być one wyselekcjonowane już na początkowym etapie definiowania kluczowych celów strategicznych danego przedsiębiorstwa. W swoich założeniach powinny być one również dostosowane do specyfiki firmy oraz dotyczyć przede wszystkim tych zagadnień, które będą stanowiły rzeczywistą odpowiedź na najważniejsze potrzeby organizacji.

Chcąc stworzyć skuteczne narzędzie do kontrolowania i zarządzania wynikami wskazane jest także to, by liczba kluczowych wskaźników efektywności nie przekraczała 20. Obecnie wśród wskaźników, które mogą pełnić rolę KPI można wymienić między innymi te dotyczące jakości produktów i usług, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i BHP, zarządzania operacyjnego, łańcucha dostaw, marketingu oraz obsługi klienta.

Kluczowe wskaźniki efektywności umożliwiają nie tylko rozstrzygnięcie tego, czy postawione wcześniej cele są prawidłowo realizowane, ale również czy nic nie zagraża ich spełnieniu. Ważną zaletą KPI jest w tym przypadku fakt, iż przedsiębiorstwo może na czas zidentyfikować konkretny problem, a następnie znajdując odpowiednie rozwiązanie skutecznie mu zapobiec lub przeciwdziałać. KPI pozwalają także na stwierdzenie tego, na jakim etapie znajdują się konkretne cele.

Wyznaczenie kluczowych wskaźników efektywności może pomóc firmie w osiąganiu zarówno celów operacyjnych, jak i strategicznych. Dzięki nim możliwe jest planowanie oraz nadawanie priorytetów konkretnym działaniom. KPI ułatwiają także szybkie podejmowanie decyzji oraz reagowanie w razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości. Ich zaletą jest również fakt, iż bardzo dobrze wpływają one na kulturę organizacyjną firmy. Ich stosowanie sprawia bowiem, że pracownicy dokładnie znają swoje obowiązki oraz metodę pomiaru wykonywanej pracy. To z kolei, w dużej mierze może się przyczynić do polepszenia wydajności pracownika.

KPI to jeden z kluczowych elementów efektywnego zarządzania jakością. W naszej zakładce dotyczącej Szkoleń LEAN MANAGEMENT zapoznacie się Państwo z ofertą dotyczącą kursów z zakresu wyznaczania i wykorzystywania kluczowych wskaźników efektywności.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: