10 minut czytania

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) to jeden z kluczowych elementów efektywnego zarządzania jakością.

Podziel się tym artykułem na

Czym są kluczowe wskaźniki efektywności?

Kluczowe wskaźniki efektywności – wpływ na strategiczne cele firmy

Każde przedsiębiorstwo, które chce osiągnąć sukces i wypracować pozycję lidera na rynku, powinno skutecznie realizować zarówno wizję firmy, jak i określone przez nią cele. Aby jednak możliwe było rzeczywiste zmierzenie ich wydajności i efektywności, wskazane jest jednoczesne zastosowanie tzw. kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators, KPI).

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem dzięki KPI

Co do zasady kluczowe wskaźniki efektywności stanowią niezwykle ważny element zarządzania przedsiębiorstwem. KPI pozwalają na kontrolowanie bieżącej sytuacji organizacji oraz ocenę i pomiar jej wyników. Kluczowe wskaźniki efektywności mają także na celu ułatwienie podejmowania strategicznych decyzji w najważniejszych obszarach funkcjonowania organizacji. Nie tylko wspierają one procesy mające na celu ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa, ale również pozwalają na jak najefektywniejsze wykorzystywanie posiadanych przez daną firmę zasobów.

Wybór wskaźników

Jednym z najważniejszych aspektów KPI jest wybór odpowiednich wskaźników, które w przyszłości będą ułatwiały podejmowanie trafnych i skutecznych decyzji. Aby jednak wskaźniki te dobrze spełniały swoje zadanie, powinny być one wyselekcjonowane już na początkowym etapie definiowania kluczowych celów strategicznych danego przedsiębiorstwa. W swoich założeniach powinny być one również dostosowane do specyfiki firmy. KPI powinny dotyczyć przede wszystkim tych zagadnień, które będą stanowiły rzeczywistą odpowiedź na najważniejsze potrzeby organizacji.
Chcąc stworzyć skuteczne narzędzie do kontrolowania i zarządzania wynikami wskazane jest także, aby liczba kluczowych wskaźników efektywności nie przekraczała 20. Wśród wskaźników, które mogą pełnić rolę KPI można wymienić kilka kategorii. Przykładowo będą to wskaźniki dotyczące: jakości produktów lub usług, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, bezpieczeństwa pracy (BHP), zarządzania operacyjnego, łańcucha dostaw, marketingu oraz obsługi klienta.

Kluczowe wskaźniki efektywności – korzyści dla organizacji

Kluczowe wskaźniki efektywności umożliwiają nie tylko rozstrzygnięcie tego, czy postawione wcześniej cele są prawidłowo realizowane, ale również czy nic nie zagraża ich spełnieniu. Ważną zaletą KPI jest w tym przypadku fakt, iż przedsiębiorstwo może na czas zidentyfikować konkretny problem. Następnie znajdując odpowiednie rozwiązanie tego problemu skutecznie mu zapobiec lub przeciwdziałać. KPI pozwalają także na stwierdzenie tego, na jakim etapie realizacji znajdują się konkretne cele. Stanowią one informacje dla kierownictwa czy przedsiębiorstwo rozwija się w odpowiednim kierunku.
Wyznaczenie kluczowych wskaźników efektywności może pomóc firmie w osiąganiu zarówno celów operacyjnych, jak i strategicznych. Dzięki nim możliwe jest planowanie oraz nadawanie priorytetów konkretnym działaniom. KPI ułatwiają także szybkie podejmowanie decyzji oraz reagowanie w razie pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości. Ich zaletą jest również fakt, iż bardzo dobrze wpływają one na kulturę organizacyjną firmy. Ich stosowanie sprawia bowiem, że pracownicy dokładnie znają swoje obowiązki oraz metodę pomiaru wykonywanej pracy. To z kolei, w dużej mierze może się przyczynić do polepszenia wydajności nie tylko procesów, ale również pracowników.

KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności) to jeden z kluczowych elementów efektywnego zarządzania jakością

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kluczowych wskaźników efektywności? Zapisz się na szkolenie „KPI – wyznaczanie i monitorowanie”!
Zapraszamy również do zapoznania się z artykułem pt. „Wspomaganie podejmowania decyzji przy użyciu KPI.

 

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN