Wady nadprodukcji, czyli więcej wcale nie znaczy lepiej
5 minut czytania

Popularne jest powiedzenie, że im więcej, tym lepiej. W wielu dziedzinach życia to stwierdzenie możemy uznać za prawdziwe, jednak nie ma ono zastosowania w przypadku produkcji. Tak zwana nadprodukcja jest poważnym błędem oraz uchodzi za marnotrawstwo.

Podziel się tym artykułem na

Wady nadprodukcji, czyli więcej wcale nie znaczy lepiej

Nadprodukcja to zjawisko, z którym mamy do czynienia, kiedy przedsiębiorstwo produkuje zbyt dużo lub robi to wcześniej, niż wynikałoby z zapotrzebowania klientów lub potrzeb następnego procesu. Nadprodukcja prowadzi do tworzenia zapasów i gromadzenia zbyt dużej ilości środków. Zgodnie z zasadami zarządzania Lean Managment taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Nadprodukcja – jedno z 7 marnotrawstw

Taiichi Ohno, japoński inżynier, menedżer oraz twórca systemu produkcyjnego Toyoty, był również autorem zasady Just-In-Time. Według niej nie należy tworzyć zapasów, lecz dbać o stałe i terminowe dostawy. Taiichi Ohno opracował także listę „7 marnotrawstw”. Są to czynności, które nie dodają produktowi końcowemu wartości. Działania, które możemy do nich zaliczyć to:

  • oczekiwanie,
  • zbędny transport,
  • nadmierna jakość,
  • zbędny ruch,
  • zapasy,
  • wady (lub braki i efekty)
  • oraz wspomniana już wcześniej nadprodukcja.

Wymienione czynności, czyli marnotrawstwa w języku japońskim określa się jako „muda”, co oznacza „bezużyteczny”, „zbędny”. Co ciekawe, nie są to jedyne błędy, które mogą pojawić się w procesie produkcyjnym. Obok „mudy” są to również „mura”, czyli „nieregularność” oraz „muri”, które oznacza „nadmierne obciążenie pracą”. Te trzy rodzaje działań uchodzą za błędy i prowadzą do nieefektywności.

Zgodnie z zasadami teorii zarządzania Lean Managment, przedsiębiorstwa powinny dążyć do eliminacji „muda”, ponieważ usunięcie marnotrawstwa pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów, poprawę wydajności pracy oraz obniżenie kosztów, co wpływa na konkurencyjność firmy na rynku.

Nadprodukcja może mieć różne przyczyny. Wśród nich możemy wymienić między innymi wprowadzenie automatyzacji w nieodpowiednich miejscach. Powodem nadprodukcji mogą być też źle rozplanowane nagradzanie pracowników za zwiększoną efektywność pracy oraz zaburzona komunikacja w organizacji. Do nadprodukcji mogą prowadzić również optymalizacja procesów produkcyjnych w wymiarze lokalnym (na przykład tylko w jednym dziale) oraz złe planowanie.

Z nadprodukcją mamy też do czynienia w sytuacji, kiedy dany produkt lub dokument jest wytwarzany w partiach, ponieważ ich przeniesienie w inne miejsce jest kłopotliwe. Dodajmy również do tego kwestie technologiczne, na przykład korzystanie z maszyn o różnej wydajności lub o różnym czasie przezbrojenia.

Praca nad usprawnieniem tych czynności pomaga zlikwidować nadprodukcję, a tym samym zwiększyć wydajność i konkurencyjność.

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

    Skontaktuj się z nami: