6 minut czytania

Jak przebiega, kiedy jest wskazana i jakie korzyści przynosi optymalizacja procesów produkcyjnych?

Podziel się tym artykułem na

Czy warto optymalizować procesy produkcyjne?

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Nowoczesne procesy produkcyjne często wymagają dużych nakładów finansowych. Ze względu na ten fakt w niektórych przypadkach może okazać się, że przychód osiągany ze sprzedaży produktu finalnego jest zbyt niski w stosunku do ponoszonych kosztów. W takiej sytuacji w zwiększeniu dochodów przedsiębiorstwa może pomóc optymalizacja procesów produkcyjnych – czyli działania ukierunkowane na poprawę efektywności produkcji, a zatem na jej przyśpieszenie i zmniejszenie kosztów procesu produkcyjnego, przy zachowaniu wysokiej jakości produktu.

Kiedy wskazana jest optymalizacja procesów produkcyjnych?

Przeprowadzenie optymalizacji procesów produkcyjnych zaleca się przede wszystkim wtedy, gdy istnieją powody do podejrzeń, że system produkcyjny ma niewykorzystany potencjał i mógłby być bardziej efektywny. Do wykrycia tego problemu może dojść na przykład w trakcie audytu procesu produkcyjnego. Optymalizacja to dobre rozwiązanie także w sytuacji, gdy produkcja jest zbyt czasochłonna lub wymaga ponoszenia zbyt dużych kosztów. Inne powody przeprowadzania optymalizacji to powstawanie zbyt wielu produktów wadliwych oraz chęć zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Jak przebiega?

Optymalizacja procesów produkcyjnych może być skuteczna wyłącznie wtedy, kiedy poprzedzi ją odpowiednia analiza. Dobra analiza to wnikliwa obserwacja systemu produkcji. Większość ze stosowanych obecnie procesów produkcyjnych jest monitorowana i sterowana automatycznie, co oznacza łatwy dostęp do danych dotyczących ich przebiegu. W trakcie analizy procesu produkcyjnego wykorzystuje się także inne metody zbierania informacji. Na przykład analizę miejsca pracy oraz wywiady z pracownikami.

Analiza procesu produkcyjnego ma na celu stwierdzenie co można poprawić. Natomiast optymalizacja oznacza działania ukierunkowane na wprowadzenie modernizacji. Po analizie szczegółowych danych dotyczących systemu produkcyjnego następuje wskazanie wszystkich dostępnych rozwiązań, które umożliwią zoptymalizowanie produkcji oraz wybranie spośród nich tych, które pozwolą osiągnąć najlepsze rezultaty. Następnie wybrana metoda optymalizacji zostaje wdrożona, a jej skuteczność jest weryfikowana poprzez dalszą analizę danych.

Jakie przynosi korzyści?

Jedną z najważniejszych korzyści, wynikających z procesu optymalizacji jest zmniejszenie kosztów produkcji poprzez ograniczenie czasu jej trwania. Optymalizacja to również szansa na zredukowanie liczby produktów wadliwych. Dodatkowo można uzyskać lepszą kontrolę nad procesem produkcyjnym oraz bardziej efektywne wykorzystywanie potencjału produkcyjnego.

W jakich przedsiębiorstwach można ją przeprowadzić?

Optymalizację można przeprowadzić w dowolnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. W celu osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów należy zebrać dane o procesie produkcyjnym i dokonać ich wnikliwej analizy, a dopiero po tych czynnościach wybrać metodę optymalizacji. Podjęcie tych kroków gwarantuje wybór możliwie najlepszego rozwiązania.

 

Weź udział w szkoleniu Kalkulacja zwrotów z inwestycji projektów optymalizacyjnych i dowiedz się, jak narzędzia Lean oddziałują na wskaźniki finansowe Twojej organizacji!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN