10 minut czytania

Cele to jeden z najważniejszych elementów działalności każdej organizacji. Dowiedz się jakie korzyści przynoszą dobrze wyznaczone cele i jak je określać, by były efektywne.

Podziel się tym artykułem na

Cele a jakość w organizacji

Cele to jeden z najważniejszych elementów działalności każdej organizacji. Najważniejsze powody, dla których każda firma powinna mieć określone i powszechnie znane cele: 

 • cele nadają sens każdej podejmowanej w firmie czynności,
 • motywują wszystkich do lepszej pracy,
 • cele i ich osiąganie stanowią wymierną formę oceny naszych wysiłków,
 • służą do polepszenia jakości oferowanych towarów i usług.

Ustalanie celów jest jednym z podstawowych zaleceń zawartych w normie ISO 9001, która jest bazą dla tworzenia efektywnego systemu zarządzania jakością w firmie.

Cele – jak je ustalać?

Cele organizacji powinny zawsze być zgodne z jej polityką, odpowiadać jej działalności oraz możliwościom. Każde pole działania, funkcje, czy proces dostosowuje się do innych celów jakości. Przy ich ustalaniu warto posłużyć się zasadą SMART, która mówi o tym, jak dobrze wyznaczać efektywne cele ? takie, które naprawdę wprowadzą lepszą jakość do naszej organizacji.

Mądry ten, kto korzysta ze SMART

SMART – swoją nazwę wzięło od pierwszych liter angielskich słów, które określają cechy, jakie powinien posiadać każdy cel.

 • Sskonkretyzowany (ang. specific); cel powinien być jasno, konkretnie określony, tak aby każdy pracownik był świadomy tego, co, jak i kiedy powinien robić, by cel został osiągnięty.
 • Mmierzalny (ang. measurable), to znaczy, że cel powinien być tak sformułowany, by w prosty sposób dało się ustalić stopień jego realizacji. Należy dysponować wskaźnikami, które umożliwią stwierdzenie, czy podjęte działania przyniosły efekty, słowem – czy cel został osiągnięty.
 • A – ambitny (ang. ambitious), dobry cel powinien być na tyle wymagający by dążenie do niego i jego osiągnięcie przyniosło satysfakcję – nie może być zbyt prosty, ani zbyt wymagający.
 • Rrealny (ang. realistic), czyli możliwy do zrealizowania ale jednocześnie ambitny, tak by jego osiągnięcie stanowiło wyzwanie możliwe do zrealizowania.
 • T – terminowy (ang. time bound), oznacza to, że musi mieć ściśle określony termin realizacji.

Nowa norma ISO 9001 stawia dokładnie takie same wymagania wobec sprawnego systemu zarządzania jakością.

To jednak nie koniec – pamiętaj o dokumentacji!

Żeby w realizacji celów zapanował ład, warto dokładnie wypisać sobie poszczególne sposoby na ich osiągnięcie. Elementy takie jak: metoda osiągnięcia celu, termin, środki finansowe przeznaczone na cel, a także kryterium oceny i metoda analizy celu powinny zostać uporządkowane w formie tabeli. Cele powinny być realizowane zgodnie z określonym planem, który można zmienić na wypadek, gdyby dane cele okazały się niemożliwe do zrealizowania lub niepotrzebne. Stopień realizacji każdego celu należy monitorować na bieżąco, a po upływie terminu – przeprowadzić analizę wraz z wnioskami.

 

Zaznajom się z wymaganiami ISO 9001 podczas szkolenia LUQAM lub obejrzyj kurs ISO 9001 dostępny na platformie e-learningowej Opexity!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN