10 minut czytania

Poznaj korzyści ze stosowania One Point Lesson w organizacji oraz dowiedz się, w jakich tematach OPL'ka sprawdza się najlepiej!

Podziel się tym artykułem na

One Point Lesson

Co to jest One Point Lesson?

One Point Lesson (OPL) to inaczej lekcja jednotematyczna. Przyswojenie wiedzy z OPL zajmuje od 5 do maksymalnie 10 minut i służy do poznania danego obszaru. Przeprowadza się ją z wykorzystaniem jednej kartki A4 i powinna się ona koncentrować na jednym wybranym aspekcie.

Korzyści ze stosowania One Point Lesson

OPL umożliwia szybkie dzielenie się wiedzą osób doświadczonych z pozostałymi pracownikami. Bardzo często najlepszymi specjalistami mogącymi przekazać swoją wiedzę w obsłudze danego urządzenia, czy maszyny są operatorzy. To właśnie oni są autorami krótkich lekcji, jednak mogą być nimi także technolodzy, inżynierowie jakości czy kierownicy obszarów. Korzystanie z doświadczenia specjalistów pozwala osiągnąć większe zrozumienie systemu pracy i obowiązujących standardów w jej obszarze. Tak przygotowane lekcje pozwalają rozwijać umiejętności i wpływać na znajomość funkcjonowania maszyn czy linii. Skutkiem dobrego przeszkolenia jest ograniczenie występowania błędów i defektów w przyszłości.

Jaki temat może poruszać OPL’ka?

Wyróżnia się trzy kategorie lekcji jednotematycznych:

1. Wiedza podstawowa dotycząca metod oraz realizacji prostych czynności, np.:

– ustawienie funkcji maszyny;
– czynności konserwacyjne, takie jak: wymiana filtra lub innej części eksploatacyjnej;
– weryfikacja ustawień któregoś z parametrów maszyny, bądź też urządzenia;
– sposób czyszczenia jednego z elementów wyposażenia, dodatkowo lekcja taka posiada informacje o niezbędnych przyborach i środkach do czyszczenia;
– opis drobnych napraw, które może wykonywać operator;
– powód utraty jakości na danym wyrobie ? wskazuje się tutaj zidentyfikowaną przyczynę i sposób jej zapobiegania;
– opis zagrożenia BHP oraz sposobu wykonywania danej pracy z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

2. Opis konkretnego przypadku (case study), który uczy, jak zapobiegać powtarzaniu się rzeczywistego problemu ze sprzętem czy wyrobem.

3. Opis usprawnienia (success story), który pokazuje, jak dana czynność została usprawniona i jak należy ją wykonywać. Najlepszym przykładem może być Poka-Yoke, które zostało wykonane w danym miejscu. Lekcja ta będzie pokazywała, jak funkcjonuje dane rozwiązanie.

Formularz lekcji jednotematycznej:

Chcąc wdrożyć to rozwiązanie w swoim miejscu pracy, należy opracować formularz One Point Lesson. Dzieli się on na 3 bloki:

1. Blok informacyjny, zawierający:

 • temat;
 • indywidualny numer;
 • imię i nazwisko autora;
 • data utworzenia dokumentu.

2. Blok szkoleniowy. To główna część lekcji jednotematycznej, gdzie autor opisuje temat za pomocą tekstu i rysunków/zdjęć . Przyjmuję się, że 80% lekcji to część graficzna, a pozostałe 20% to część tekstowa. Jeżeli istnieje uzasadniona potrzeba, można w tej części pokazać również sytuację nieprawidłową. Dzięki temu osoba ucząca się z lekcji ma możliwość porównania stanu oczekiwanego ze stanem niepożądanym.

3. Blok zapoznania się z lekcją jednotematyczną. W tym miejscu każda przeszkolona osoba powinna złożyć swój podpis. Szkoleniem zajmuje się lider lub kierownik obszaru, którego dotyczy lekcja.

 

Najważniejsze punkty do zapamiętania przy tworzeniu One Point Lesson

Pisząc krótką lekcję należy zawsze pamiętać o adresacie i kierować się kilkoma wskazówkami:

Jeden temat = jedna lekcja – staramy się unikać wielu zagadnień w jednej lekcji.
Stosujemy prosty i zrozumiały język wypowiedzi – im prościej tym lepiej.
Nie liczy się wygląd lekcji jednotematycznej, a jej treść – możemy do jej tworzenia użyć ołówka, długopisu i opracowanego formularza, a niekoniecznie komputera i aparatu fotograficznego. Przyjmuje się, że napisanie lekcji jednotematycznej nie powinno zajmować więcej niż 15 minut.
Szkolenie to kluczowy element w stosowaniu lekcji jednotematycznych – obowiązkowo należy przeprowadzić, krótkie szkolenie dla osób, których to zagadnienie dotyczy. Szkolenie to prowadzimy w miejscu pracy, jak najbliżej miejsca występowania. Pozwoli to na bezpośrednią prezentację zagadnienia.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o budowaniu kultury ciągłego doskonalenia i dzieleniu się wiedzą? Sprawdź ofertę naszych szkoleń!

Podziel się tym artykułem na
Inne artykuły, które mogą Ciebie zainteresować:

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN