Czym jest PPAP?
10 minut czytania

Co to jest PPAP? Skąd się wywodzi? Z czego się składa? Do czego służy? Dowiedz się podczas lektury!

Podziel się tym artykułem na

Czym jest PPAP?

PPAP to skrót angielskiego terminu Production Part Approval Process, który w języku polskim oznacza „proces zatwierdzania części do produkcji”. Proces ten dotyczy produkcji seryjnej i ma zastosowanie w branży motoryzacyjnej. Źródłem PPAP jest amerykański system jakości QS-9000. Procedury PPAP zostały opisane przez organizację AIAG (Automotive Industry Action Group, czyli Grupa Działania Przemysłu Motoryzacyjnego). PPAP przeprowadza się w oparciu o 18 określonych dokumentów, z których najważniejszym jest PSW (Part Submission Warrant).

Zgodnie z założeniami PPAP kluczowe elementy produktu lub procesu muszą być zgodne z wymaganiami stawianymi przez klienta. Kryteria jakości stosowane przez największe koncerny można sprawdzić na stronie organizacji International Automative Task Force (IATF), której członkami są producenci samochodów oraz stowarzyszenia producentów branży motoryzacyjnej.

Wymagania i elementy PPAP

PPAP składa się z 18 ściśle określonych dokumentów. Są to między innymi zapis projektu, FMEA projektu i procesu, plan kontroli, wyniki pomiarowe, próbka wyrobu lub wzorcowa, zapisy zgodności ze specyficznymi wymaganiami klienta oraz PSW.

Proces PPAP może być oparty na jednym z pięciu poziomów dowodów – jego wybór zależy od klienta.

  • Pierwszy poziom polega na przedstawieniu klientowi wyłącznie gwarancji PSW oraz – jeżeli jest to konieczne – raportu dotyczącego zgodności wyglądu ze wzorem.
  • Na drugim poziomie do dokumentu dołączane są próbki produktu, a także wybrane dokumenty dotyczące przedstawionych wymagań.
  • Na poziomie trzecim w zestawie przekładanym klientowi znajdują się próbki, PSW oraz kompletny zestaw dokumentów potwierdzających spełnienie postawionych przez klienta wymagań.
  • Czwarty poziom oznacza, że przekazywana jest gwarancja PSW, a pozostałe elementy kompletowane są zgodnie z wymaganiami klienta.
  • Poziom piąty jest najbardziej skomplikowany – w jego skład wchodzi gwarancja PSW, próbki produktu oraz kompletne dane, potwierdzone przez oddział produkcyjny.

Najczęściej stosowanym, domyślnym wzorem postępowania jest poziom trzeci.

 

PSW – zakończenie procesu PPAP

Najważniejszym dokumentem związanym z PPAP jest wcześniej wspomniany PSW czyli Gwarancja Przedłożonej Części. Jest to świadectwo producenta, że wyrób spełnia wymagania klienta. Podpisanie PSW zamyka procedury związane z procesem PPAP. Dokument PSW zwykle mieści się na 1 stronie A4. Oprócz numeru identyfikacyjnego i opisu obiektu, druk powinien również zawierać przyczynę przeprowadzenia PPAP.

Kompleksową wiedzę o PPAP zdobędziesz biorąc udział w naszych szkoleniach dotyczących narzędzi zarządzania jakością.

Podziel się tym artykułem na

    Skontaktuj się z nami: