Kraków: 12 296 49 31

Toruń: +48 516 157 602

 

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce

 

 

 Studia podyplomowe - TPM Champion -  

Utrzymanie Ruchu w praktyce

Start rekrutacji na rok 2020/2021 - maj 2020

 

Absolwent kierunku będzie umiał stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem ruchu na podstawie potrzeb przedsiębiorstwa, a dzięki zajęciom z psychologiem i przedstawicielem działu HR – inspirować, motywować i rozliczać zespół wdrożeniowy. Nacisk na studiach położony jest na aktywizację uczestników poprzez czynny udział w projektowaniu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu. Ważnym atutem jest wizyta benchmarkingowa w zakładzie produkcyjnym oraz warsztaty SMED.

 

 Największym atutem programu studiów są zajęcia prowadzone w całości przez:

 • menadżerów Lean,
 • menadżerów UR,
 • doświadczonych konsultantów.

 

                     FORMULARZ ZAPISU - KRAKÓW        FORMULARZ ZAPISU - WARSZAWA   

 

 

 SPRAWDŹ TEŻ INNE KIERUNKI: LEAN SIGMA ACADEMY     ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W PRAKTYCE

 

 

• OPIS •

 

CEL STUDIÓW

Uczestnicy studiów podyplomowych TPM Champion – Utrzymanie ruchu w praktyce:

 • uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu,
 • będą potrafili stworzyć kompetentny zespół TPM w ramach zespołu pracowniczego,
 • poszerzą wiedzą techniczną z zakresu Lean Manufacturing,
 • będą mieć okazję do benchamarkingowej wizyty w zakładzie produkcyjnym.

 

ADRESACI

 • specjaliści Lean Manufacturing,
 • osoby pracujące w działach utrzymania ruchu,
 • osoby zajmujące się produkcją.

 

• PROGRAM •

 

I ELEMENTY LEAN MANUFACTURING

I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

II BHP I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

 1. Wstęp do Lean Manufacturing i Kaizen
 2. Warsztat SMED
 3. Metoda 8D
 1. Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i ISO 45001

III UTRZYMANIE RUCHU I TPM

IV ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 1. Wstęp do TPM, wskaźniki TPM
 2. Autonomiczne utrzymanie ruchu
 3. Prewencyjne utrzymanie ruchu
 4. Reliability Centered Maintenance
 5. Wczesne Planowanie Utrzymanie Ruchu
 6. Gospodarka magazynowa w dziale UR
 7. Wizyta benchmarkingowa TPM
 8. Organizacja działu Utrzymania Ruchu
 1. Budowanie zespołu i motywowanie
 2. Supervisor zespołu produkcyjnego

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

• CERTYFIKATY •

 

Kończąc studia podyplomowe TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie lub Uczelnia Łazarskiego)
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "TPM Champion" (LUQAM),
 • certyfikat "Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i ISO 45001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

  Trener 1
Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych, planowanie i realizacja warsztatów optymalizacyjnych, m.in. balansowanie linii produkcyjnych, TPM, koła jakości, optymalizacja wewnętrznej logistyki. Wśród osiągnięć należy wyróżni współtworzenie, a w dalszej kolejności prowadzenie wewnątrz organizacyjnej akademii, która ma na celu propagowanie zasad szczupłej produkcji wśród wszystkich pracowników.
 Trener 2
Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych. Od wielu lat związany jest z projektami Lean Manufacturing. Pracował na stanowiskach Dyrektora Produkcji, Kierownika biura konstrukcyjnego, Lean Development Manager, czy Dyrektora ds. Infrastruktury i Optymalizacji Procesów. W ramach obowiązków zawodowych zajmował się zarządzaniem produkcją, tworzeniem biura konstrukcyjnego w firmie. Był odpowiedzialny również za wdrożenie filozofii Lean Manufacturing w firmie produkcyjnej.Posiada doświadczenie we wdrażaniu takich narzędzi jak 5S, SMED, TPM, VSM, czy balansowanie stanowisk pracy „Najtrudniej jest zmienić siebie, ale jak to się uda każda inna zmiana będzie formalnością” – ta myśl towarzyszy trenerowi w życiu prywatnym i zawodowym.
  Trener 3
  Trener LUQAM oraz konsultant z zakresu wdrażania narzędzi stosowanych w zarządzaniu procesami produkcji. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy w zakładach produkcyjnych na stanowiskach: Głównego Mechanika, Kierownika Działu Utrzymania Ruchu, Menadżera oraz Kierownika Działu Produkcji. Podczas swojej kariery zawodowej zbudował i zarządzał ponad 100-osobowym zespołem, czego ukoronowaniem było uzyskanie wyróżnienia jako Najlepszy Manager Roku. W czasie pracy korporacyjnej z powodzeniem doskonalił umiejętności w zakresie zarządzania i doskonalenia procesami produkcji w aspektach jakości, środowiska i bezpieczeństwa.

 

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

 

 

ZAPISY

 

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

 

BIURO REKRUTACJI

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30 (jeden dzień zajęć może odbyć się w dni inne niż sobota i niedziela)

 

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 6750 zł

Płatność w 2 ratach: 6900 zł (2 x 3450 zł)

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca.*
 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym lub poprzednim roku akademickim 2017/2018.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

 

FORMULARZ ZAPISU

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

BIURO REKRUTACJI 

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 6800 zł

Płatność w 2 ratach: 7000 zł (2 x 3500 zł)

Płatność w 4 ratach: 7200 zł (4 x 1800 zł)
 
 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca*

 

 *Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

 

FORMULARZ ZAPISU