Zarządzanie produkcją w praktyce

Kraków / Warszawa

Zarządzanie produkcją w praktyce

Kraków / Warszawa


Opis:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym (jego sterowaniem i optymalizowaniem). Słuchacze poznają narzędzia i mechanizmy, którymi będą mogli posługiwać się w codziennej pracy. Szczególny nacisk położono na powiązanie zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją z jakością i logistyką. Słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją.

Program:

I

Zarządzanie i optymalizacja produkcji

 1. Budowanie systemu produkcyjnego – narzędzia zarządzania i optymalizacji produkcji
 2. Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC)
 3. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
 4. Wyznaczanie i monitorowanie KPI
 5. Problem Solving i QRQC
 6. Analiza i optymalizacja Technicznego Kosztu Wytworzenia – metodyka LUQAM
 7. Normowanie i standaryzacja pracy

II

Zarządzanie zespołem

 1. Trening kompetencji przywódczych – warsztaty
 2. Transformational leadership

 

III

Gry symulacyjne i case studies

 1. Czterodniowa gra symulacyjna „Fabryka”
 2. Wybrane rozwiązania intralogistyczne dla przemysłu 4.0 – case studies
 3. Internet of Things, Big Data and Cyber-Physical System – case studies
 4. Innovation in manufacturing – case studies
 5. Informatyczne rozwiązania kontroli jakości i analizy braków – case studies

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego

Gry symulacyjna "Fabryka"

Wydany przez Luqam w języku polskim

Transformational Leadership

Wydany przez Luqam w języku polskim

Normowanie i standaryzacja pracy

Wydany przez Luqam w języku polskim

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego

Gry symulacyjna "Fabryka"

Wydany przez Luqam w języku polskim

Transformational Leadership

Wydany przez Luqam w języku polskim

Normowanie i standaryzacja pracy

Wydany przez Luqam w języku polskim

Prowadzący

Robert Bujas

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji w LUQAM. Dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S.Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją, zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastoosobowych firmach.W ramach pracy w LUQAM wykonał kilkaset auditów oraz szkoleń - liczby te ciągle wzrastają. Może pochwalić się również licznymi osiągnięciami, m.in. rozwój nowych produktów w LUQAM. Jest osobą kreatywną, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. W wolnym czasie natomiast interesuje się strzelectwem i jest pasjonatem książek science fiction.

Prowadzący

Jarosław Machnik

Trener oraz konsultant w zakresie optymalizacji w LUQAM. Swoje doświadczenie zdobywał na rożnych stanowiskach w różnych branżach, od żywności po przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pełnił funkcje Szefa zespołu optymalizacyjnego, Kierownika procesu czy Koordynatora projektów Lean Production. W ramach obowiązków zajmował się koordynacją procesów produkcji zgodnie z filozofią Lean Manufacturing, a także prowadził liczne szkolenia z zakresu Lean. Był również liderem projektu dotyczącego reengineeringu, w ramach którego został zaobserwowany wzrost efektywności procesów, a także redukcja obszaru o 50%.W życiu prywatnym i zawodowym kieruje się mottem: „Jeżeli nie wiesz jak coś zrobić, to zacznij to po prostu robić”.

Prowadzący Wkrótce

Cyril Bourguignon

Manager z międzynarodowym doświadczeniem, ekspert w zakresie zarządzania w branży automotive. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako attaché naukowy w Konsulacie Generalnym Republiki Francuskiej w Szanghaju. Przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za wdrażanie narzędzi lean manufacturing w azjatyckich fabrykach koncernu Valeo. Od prawie 10 lat związany z drugim największym producentem samochodów na świecie - grupą PSA (Peugeot, Citroen, Opel), jako Lean Manager, a obecnie Chief Quality Officer. Obecnie nadzoruje pod kątem strategicznym system jakości, jak również uczestniczy w pracach nad uruchamianiem innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Prowadzący

Robert Bujas

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji w LUQAM. Dyrektor projektów optymalizacyjnych i koordynator Ligi Mistrzów 5S.Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją, zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastoosobowych firmach.W ramach pracy w LUQAM wykonał kilkaset auditów oraz szkoleń - liczby te ciągle wzrastają. Może pochwalić się również licznymi osiągnięciami, m.in. rozwój nowych produktów w LUQAM. Jest osobą kreatywną, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. W wolnym czasie natomiast interesuje się strzelectwem i jest pasjonatem książek science fiction.

Prowadzący

Jarosław Machnik

Trener oraz konsultant w zakresie optymalizacji w LUQAM. Swoje doświadczenie zdobywał na rożnych stanowiskach w różnych branżach, od żywności po przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pełnił funkcje Szefa zespołu optymalizacyjnego, Kierownika procesu czy Koordynatora projektów Lean Production. W ramach obowiązków zajmował się koordynacją procesów produkcji zgodnie z filozofią Lean Manufacturing, a także prowadził liczne szkolenia z zakresu Lean. Był również liderem projektu dotyczącego reengineeringu, w ramach którego został zaobserwowany wzrost efektywności procesów, a także redukcja obszaru o 50%.W życiu prywatnym i zawodowym kieruje się mottem: „Jeżeli nie wiesz jak coś zrobić, to zacznij to po prostu robić”.

Prowadzący Wkrótce

Cyril Bourguignon

Manager z międzynarodowym doświadczeniem, ekspert w zakresie zarządzania w branży automotive. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako attaché naukowy w Konsulacie Generalnym Republiki Francuskiej w Szanghaju. Przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za wdrażanie narzędzi lean manufacturing w azjatyckich fabrykach koncernu Valeo. Od prawie 10 lat związany z drugim największym producentem samochodów na świecie - grupą PSA (Peugeot, Citroen, Opel), jako Lean Manager, a obecnie Chief Quality Officer. Obecnie nadzoruje pod kątem strategicznym system jakości, jak również uczestniczy w pracach nad uruchamianiem innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

Cena
Kwota brutto
Płatność w 1 racie: 5700 zł
Płatność w 2 ratach: 5900 zł (2 x 2950 zł)
Płatność w 4 ratach: 6100 zł  (4 x 1525 zł)

Standardowe zniżki
• 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
• 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca*

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe
Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
• Liczba zjazdów: 10
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
W ramach programu 60% zajęć prowadzonych jest stacjonarnie, 40% w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo.
Zasady zaliczenia
• Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
• Min. 70% obecność na zajęciach.

 

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena
Kwota brutto
Płatność w 1 racie: 5650 zł
Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

Standardowe zniżki
10% przy zapisie do 30 czerwca*
3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2020 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe
• Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu
• Liczba zjazdów: 10
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji.
Zasady zaliczenia
• Test zaliczeniowy.
• Minimum 70% obecności na zajęciach.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

Cena

Cena
Kwota brutto
Płatność w 1 racie: 5700 zł
Płatność w 2 ratach: 5900 zł (2 x 2950 zł)
Płatność w 4 ratach: 6100 zł  (4 x 1525 zł)

Zniżki

Standardowe zniżki
• 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
• 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca*

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
• Liczba zjazdów: 10
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
W ramach programu 60% zajęć prowadzonych jest stacjonarnie, 40% w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo.
Zasady zaliczenia
• Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
• Min. 70% obecność na zajęciach.

 

Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Cena
Kwota brutto
Płatność w 1 racie: 5650 zł
Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

Zniżki

Standardowe zniżki
10% przy zapisie do 30 czerwca*
3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2020 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
• Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu
• Liczba zjazdów: 10
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji.
Zasady zaliczenia
• Test zaliczeniowy.
• Minimum 70% obecności na zajęciach.

Skontaktuj się z nami: