Kraków: 12 296 49 31

Toruń: +48 516 157 602

 

Zarządzanie produkcją w praktyce

 

 

 

Studia podyplomowe - Zarządzanie produkcją

 

Start rekrutacji na rok 2020/2021 - maj 2020

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym (jego sterowaniem i optymalizowaniem). Słuchacze poznają narzędzia i mechanizmy, którymi będą mogli posługiwać się w codziennej pracy. Szczególny nacisk położono na powiązanie zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją z jakością i logistyką. Słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją.

 

Uczestnicy aktywizowani są poprzez czynny udział w projektowaniu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w zarządzaniu (szczególnie w trakcie serii gier symulacyjnych). Dodatkowo ważnym atutem jest trening miękkich umiejętności menadżerskich.

 

FORMULARZ ZAPISU - KRAKÓW           FORMULARZ ZAPISU - WARSZAWA

                             

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE KIERUNKI: STRATEGIE ZAKUPOWE I SOURCING      TPM CHAMPION UTRZYMANIE RUCHU W PRAKTYCE

 

 

• OPIS •

CEL STUDIÓW

Uczestnicy studiów podyplomowych Zarządzanie produkcją w praktyce:

 • uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją,
 • przećwiczą poznane umiejętności w ramach gier symulacyjnych,
 • poszerzą wiedzę techniczną z zakresu World Class Manufacturing,
 • rozwiną swoje kompetencje przywódcze.

ADRESACI

Osoby pracujące w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach związanych z zarządzaniem operacyjnym i strategicznym oraz produkcją

 

• PROGRAM •

 

 

I Zarządzanie produkcją

II Zarządzanie zespołem

 1. Tworzenie wartości poprzez produkcję.
 2. Planowanie, sterowanie i poziomowanie produkcji.
 3. Statystyczne Sterowanie Procesem – SPC.
 4. Rozwiązania intralogistyczne w przedsiębiorstwie.  
 5. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu.
 6. Wyznaczanie i monitorowanie KPI.
 1. Zarządzanie osobowościami.
 2. Trening kompetencji przywódczych.

III Gra symulacyjna

IV Optymalizacja produkcji

 1. Seria gier symulacyjnych "Fabryka".
 1. World Class Manufacturing
 2. Zarządzanie wydajnością i produktywnością
 3. Optymalizacja linii produkcyjnej – system Kanban.

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

• CERTYFIKATY •

 

Kończąc studia podyplomowe Zarządzanie Produkcją w Praktyce, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego),
 • certyfikat ukończenia 26-godzinnej serii gier symulacyjnych "Fabryka (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia „Trening kompetencji przywódczych (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia "World Class Manufacturing" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

 

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

  Trener 1
  Trener oraz konsultant w zakresie optymalizacji w LUQAM. Swoje doświadczenie zdobywał na rożnych stanowiskach w różnych branżach, od żywności po przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pełnił funkcje Szefa zespołu optymalizacyjnego, Kierownika procesu czy Koordynatora projektów Lean Production. W ramach obowiązków zajmował się koordynacją procesów produkcji zgodnie z filozofią Lean Manufacturing, a także prowadził liczne szkolenia z zakresu Lean. Był również liderem projektu dotyczącego reengineeringu, w ramach którego został zaobserwowany wzrost efektywności procesów, a także redukcja obszaru o 50%.W życiu prywatnym i zawodowym kieruje się mottem: „Jeżeli nie wiesz jak coś zrobić, to zacznij to po prostu robić”.
  Trener 2
Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji w LUQAM. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów optymalizacyjnych z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją, zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak  i kilkunastoosobowych firmach. W ramach pracy w LUQAM wykonał kilkaset auditów oraz szkoleń - liczby te ciągle wzrastają. Może pochwalić się również licznymi osiągnięciami, m.in. rozwój nowych produktów w LUQAM. Jest osobą kreatywną, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. W olnym czasie natomiast interesuje się strzelectwem i książkami science fiction.
  Trener 3
Trenerka oraz konsultantka LUQAM w zakresie optymalizacji procesów. Swoje doświadczenie zdobywała na takich stanowiskach, jak: Lean Manufacturing Manager, Kierownik Działu Analizy Pracy, czy Project Manager. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Ciągłego Doskonalenia. W pracy zajmowała się proponowaniem i prowadzeniem projektów mających na celu doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing. Oprócz metod Lean Manufacturing wykorzystywała narzędzia, takie jak Key Performance Indicators i World Class Manufacturing. Jej ulubionym mottem jest „celuj w Księżyc, bo nawet jeśli nie trafisz, będziesz między gwiazdami”.

 

 

 

 Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji WSZiB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

 

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105, pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.00

 

 

Cena

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

 

 

Standardowe zniżki

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca.*
 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim 2017/2018.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy. 
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

 

FORMULARZ ZAPISU

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

BIURO REKRUTACJI:

 

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja 2018/2019 zakończona.
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5700 zł

Płatność w 2 ratach: 5900 zł (2 x 2950 zł)

Płatność w 4 ratach: 6100 zł brutto (4 x 1525 zł)

 

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

FORMULARZ ZAPISU