Studia podyplomowe Manager Planowania i Zarządzania Produkcją

Zapraszamy na studia Manager Planowania i Zarządzania Produkcją współorganizowane z uczelnią WSZiB. Kierunek studiów zarządzanie produkcją został stworzony z myślą o osobach, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie planowania i optymalizacji procesu produkcyjnego!
Zapisz się na studia i zdobądź nową, cenną wiedzę pozwalającą na efektywne zarządzanie produkcją w Twojej organizacji!

Rekrutacja trwa!

O kierunku studiów
Planowanie i Zarządzanie Produkcją

Studia podyplomowe są skierowane do osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu planowania i zarządzania produkcją, a także doskonaleniem swoich umiejętności praktycznych. Słuchacze studiów dowiedzą się, jak efektywnie zarządzać i optymalizować produkcję w swojej organizacji wykorzystując najnowsze technologie.

Program studiów obejmuje szereg tematów, takich jak, np. wykorzystanie Industry 4.0, Digital Twin, normowanie i standaryzacja pracy oraz analiza i optymalizacja Technicznego Kosztu Wytworzenia. Uczestnicy studiów podyplomowych z zarządzania produkcją poznają nowoczesne metody zarządzania produkcją. Ponadto studenci wezmą udział w angażującej grze symulacyjnej „Fabryka”, dzięki której będą mogli w praktyce poznać omawiane na zajęciach narzędzia.

Studia podyplomowe Manager Planowania i Zarządzania Produkcją to propozycja dla osób, które chcą odnieść sukces w świecie produkcji!

Pobierz ofertę studiów

Praktyczny charakter zajęć

Zajęcia prowadzone przez Praktyków

Możliwość uczestnictwa 100% online

Dostęp do międzynarodowej platformy szkoleniowej Opexity

Wyjazd do niemieckiej Fabryki Porsche dla chętnych

Czterodniowa gra symulacyjna "Fabryka"

10 zjazdów weekendowych

2 semestry

Prestiżowe certyfikaty

Program studiów podyplomowych z planowania i zarządzania produkcją

01 Industry 4.0 - wprowadzenie

 • Rewolucja cyfrowa: wprowadzenie.
 • Rys historyczny Industry 1.0 do 3.0.
 • Industry 4.0 – charakterystyka i kluczowe założenia.
 • Industry 4.0 – główne cechy: digitalizacja, elastyczność, efektywność kosztowa i informacja. Produkcja Make to Order.
 • Smart Factory.
 • Big Data – Analiza danych i integracja danych z procesami.
 • Bezpieczeństwo danych w Industry 4.0.
 • Case studies.

02 Lean Management - wprowadzenie

 • Wprowadzenie do Lean Manufacturing Toyota Production System.
 • Identyfikacja i rodzaje strat.
 • Wdrażanie – etapy, pułapki.
 • Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing.

03 Wstęp do planowania i harmonogramowania produkcji

 • Omówienie najważniejszych pojęć i istota planowania produkcji w przedsiębiorstwie.
 • Rodzaje planów sporządzanych w przedsiębiorstwie.
 • Operacyjne planowanie produkcji.
 • Analiza i optymalizacja produkcji.
 • Systemy informatyczne wspomagające planowanie produkcji.

04 Źródła danych w procesach przemysłowych

 • Źródła danych w procesach przemysłowych.
 • Big Data.
 • Omówienie pojęcia – Key Performance Indicators (KPI).
 • Zasady wyznaczania KPI.
 • Wizualizacja i monitorowanie KPI.
 • Wybór i interpretacja wskaźników w obszarach operacyjnych firmy (produkcja / jakość/ utrzymanie ruchu / logistyka).
 • Systemy informatyczne wspomagające zbieranie danych z procesów operacyjnych.

05 Digital Twin

 • Dane dotyczące czasu, ruchu i zdarzeń w systemie produkcyjnych
 • Pozyskiwanie i analiza danych dotyczących ruchu obiektów w funkcji czasu na hali produkcyjnej (system Real Time Location System):
  • budowa systemu,
  • case study,
  • implementacja i ograniczenia systemu.
 • Pozyskiwania i analiza danych dotyczących pracy maszyny:
  • „inteligentne” sensory,
  • TiMES jako przykład systemu MES.
 • Digital Twin jako narzędzie pozwalające na modelowanie 3D złożonych systemów produkcyjnych i usługowych oraz testowanie scenariuszy optymalizacyjnych:
  • przykłady wykorzystania symulacji komputerowej i modeli 3D w firmie przemysłowej,
  • symulacja komputerowa w praktyce – wykorzystanie programu FlexSim do przeprowadzanie eksperymentów symulacyjnych – case study.

06 Gra symulacyjna - Fabryka

 • 4-dniowa, angażująca gra symulacyjna „Fabryka” – symulacja procesów produkcyjnych i ich optymalizacja.

07 Leadership

 • Istota przywództwa:
  • Przywództwo a zarządzanie.
  • Cechy przywództwa.
  • Zachowania wpisane w efektywne, pozytywne przywództwo.
 • Sytuacyjne podejście do przywództwa:
  • Zarządzanie wg Blancharda.
  • Przywództwo na poszczególnych etapach rozwoju zespołu.
  • Podejście indywidualne do pracowników w zależności od ich poziomu kompetencji i motywacji.
 • Zarządzanie sytuacjami trudnymi:
  • Rola komunikacji i sprawnego przepływu informacji w budowaniu i utrzymywaniu autorytetu.
  • Style rozwiązywania konfliktów.
  • Konstruktywne, indywidualne i zespołowe rozwiązywanie sytuacji trudnych i problematycznych.
  • Asertywność i panowanie nad emocjami w rozmowach ze współpracownikami – podstawy inteligencji emocjonalnej.

08 Normowanie i standaryzacja pracy

 • Wstęp do standaryzacji pracy – czym jest normatyw, standard i praca standaryzowana.
 • Etapy oraz narzędzia służące standaryzacji pracy.
 • Podstawowe pojęcia – czas cyklu, czas taktu i standardowy zapas produkcji w toku.
 • Metodologie normowania stosowane w przemyśle.
 • Chronometraż czasu pracy – zasady przeprowadzania, karta obserwacji, ćwiczenia na materiale wideo.
 • Badania migawkowe.
 • Wyznaczenie normatywu – zasady obliczania, zdarzenia i straty wliczane w normatywy i ich wpływ na wynik końcowy.
 • Zasady wyznaczania czasu taktu.
 • Badanie zakłóceń procesu oraz rozbicie procesu na czynności elementarne za pomocą arkusza obserwacji procesu.
 • Podział procesu na elementy pracy i przygotowanie arkuszy elementów pracy.
 • Pomiar czasu pracy i przygotowanie arkusza pracy standaryzowanej.
 • Podstawowe wskaźniki oceny sprawności procesu oraz zasady właściwego równoważenia linii.

09 Just in Time i Kanban

 • Przewaga JiT nad klasycznym podejściem.
 • Wady i zalety systemu Push i Pull.
 • 6 Zasad Kanban.
 • Rodzaje systemu Kanban.
 • Zastosowanie systemu Kanban.
 • Funkcje systemu Pull.
 • Supermarket – zasady działania, sposoby projektowania supermarketu.
 • Karta Kanban – rodzaje kart Kanban, sposoby projektowania kart Kanban.
 • Heijunka.

10 Planowanie produkcji - dobre praktyki

 • Obsługa zamówień i nadanie priorytetów.
 • Harmonogramowanie produkcji.
 • Struktury materiałowe (BOM).
 • Obciażenie zakładu oraz techniczne i ludzkie zdolności produkcyjne.
 • Kontrola zapasów i kontrola produkcji.
 • MRP – Material Requirement Planning.
 • Analizy kosztów, księgowanie zleceń i obsługa należności.
 • Elektroniczna wymiana dokumentów i raportowanie.

11 Problem Solving i metoda 8D

 • Czym jest problem i dlaczego powstaje?
 • Definiowanie problemu 5W2H.
 • Cykl PDCA.
 • San Gen Shugi.
 • Analiza Pareto.
 • Filozofia Kaizen, Koła Jakości i ich wykorzystanie.
 • Usystematyzowana metodologia rozwiązywania problemów – 8D.
  • D1 Powołanie zespołu.
  • Dobór członków zespołu, role w zespole, ustanowienie zasad.
  • D2 Opis problemu.
  • Zebranie informacji o problemie. Omówienie metody 5W2H, ćwiczenie.
  • D3 Tymczasowe działania korygujące.
  • D4 Analiza przyczyn niewykrycia problemu.
  • D5 Poszukiwanie przyczyn źródłowych problemu.
  • Wykorzystanie narzędzi Burza mózgów, Ishikawa, 5xWHY, Diagram zależności, ćwiczenia.
  • D6 Wyszukiwanie koncepcji rozwiązań.
  • Wykorzystanie Matrycy priorytetów.
  • D7 Wprowadzenie akcji zapobiegawczych, weryfikacja działań.
  • D8 Wnioski i standaryzacja.

12 Analiza i optymalizacja Technicznego Kosztu Wytworzenia

 • Definicja kosztów.
 • Struktura kosztów w przedsiębiorstwie i ich charakterystyka.
 • Mapowanie strumienia wartości.
 • Ustalanie Technicznego Kosztu Wytworzenia.
 • Określanie stanu docelowego strumienia wartości.
 • Określenie potencjalnych oszczędności kalkulowanych na bazie Technicznego Kosztu Wytworzenia.
 • Omówienie przykładowych map VSM TKW.

13 Szkolenia pracowników i mapy kompetencji

 • Rola kompetencji pracowników i wykorzystania ich potencjału w rozwoju firmy.
 • Kompetencje a osobowość.
 • Projektowanie i wdrażanie matryc kompetencji.
 • Zarzadzanie matrycami.
 • Case study.

Certyfikaty, które możesz zdobyć po ukończeniu studiów z zarządzania i planowania produkcji

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Manager Planowania i Zarządzania Produkcją

Świadectwo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Manager Planowania i Zarządzania Produkcją

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Leadership

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Lean Manager

Certyfikat ekspercki po ukończeniu szkolenia Lean Manager na platformie szkoleniowej Opexity

Informacje szczegółowe Studia podyplomowe Produkcja w Praktyce

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailowo do biura rekrutacji: ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie w kolorze (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz informacje o liczbie rat za studia (całość/ 2 raty).
Rekrutacja trwa do 30.09.2024 r.
Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2024/2025

Płatność w 1 racie: 5900 zł brutto

Płatność w 2 ratach: 6100 zł brutto (2 x 3050zł brutto)

Terminy płatności:

Zgodnie z terminami podanymi w umowie o naukę.

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2023/2024).
 • 10% przy zapisie na studia do 30.06.2024 r.*
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2024 r.

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku 2024, a kończą w czerwcu roku kolejnego.

Liczba zjazdów: 10

Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30

W ramach programu część zajęć będzie prowadzona w formie wideokonferencji realizowanej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększeniu.

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kierunku). Wyjątek stanowią zajęcia: Czterodniowa gra symulacyjna “Fabryka”, gdzie obecność Słuchaczy stacjonarnie na zajęciach jest niezbędna.

Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia:

 • Egzamin dyplomowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Zajęcia obejmują minimum 160 godzin dydaktycznych.

Zapisz się na studia z Planowania i Zarządzania Produkcją i weź udział w wyjeździe do Porsche Stuttgart w promocyjnej cenie!

Jesteś zdecydowany?

Wypełnij formularz i zarejestruj się na studia podyplomowe na stronie WSZiB.

Masz pytania? Zadzwoń +48 730 822 627.

Zarejestruj się!

Prowadzący studia Planowanie i Zarządzanie Produkcją

Robert Bujas

Koordynator Projektów Optymalizacyjnych LUQAM, specjalista w zakresie zarządzania, Lean Management oraz Problem Solving. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej związany z obszarami jakości, optymalizacji i zarządzania produkcją. Od przeszło dekady realizuje w LUQAM konsultacje i szkolenia zarówno dla wielooddziałowych międzynarodowych korporacji, jak i kilkunastoosobowych firm rodzinnych. W ramach realizacji projektów pomagał kilkuset firmom z różnych branż, w tym firmom usługowym (szpital, urząd administracji państwowej, bank) i produkcyjnym (poza większością popularnych sektorów takich jak automotive, aerospace, żywność, przemysł lekki, także np. przemysł farmaceutyczny, petrochemiczy, hutniczy i zbrojeniowy), realizującym produkcję zarówno seryjną, jak i jednostkową.

Bartłomiej Tomczyński

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych. Wśród osiągnięć należy wyróżnić współtworzenie, a w dalszej kolejności prowadzenie wewnątrz organizacyjnej akademii, która ma na celu propagowanie zasad szczupłej produkcji wśród wszystkich pracowników.

Dominik Heród

Trener oraz konsultant w zakresie Lean Manufacturing. Doświadczenie zdobywał w branży automotive oraz branży spożywczej na stanowiskach Inżyniera ds. Ciągłego Doskonalenia, Kierownika ds. Ciągłego Doskonalenia oraz Specjalisty ds. Doskonałości Operacyjnej. W ramach swoich obowiązków prowadził projekty dotyczące optymalizacji layoutów, zmian layoutowych, warsztaty optymalizacyjne Hoshin, SMED, 5S, VSM. Zarządzał Działem Technologii w autonomicznym wydziale produkcyjnym, w skład którego wchodziło ponad 20 linii produkcyjnych. Odpowiadał za utrzymanie maszyn w ruchu, nadzór na wydajnością, capacity oraz ciągłym usprawnianiem procesów. Brał udział we współtworzeniu i rozwijaniu programu Doskonałości Operacyjnej opartej o metodologię TPM, gdzie pełnił funkcję Lidera filaru Lean Business Process (LBP), Vice-lidera filaru Planned Maintenance (PM), oraz członka filaru Autonomous Maintenance (AUR). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunkach Zarządzanie Produkcją oraz Zarządzanie Jakością w przedsiębiorstwie.

FAQ

1

Dla kogo są studia podyplomowe Planowanie i Zarządzanie Produkcją?

Studia podyplomowe Planowanie i Zarządzanie Produkcją są skierowane do osób, które są zainteresowane zdobyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania produkcją, a także doskonaleniem swoich umiejętności praktycznych.

2

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Aby, ukończyć studia podyplomowe Manager Planowania i Zarządzania Produkcją i zdobyć wszystkie certyfikaty należy zdać egzamin dyplomowy oraz uzyskać minimum 70% obecności na zajęciach.

3

W jaki sposób zapisać się na studia z zarządzania produkcją?

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie WSZiB, znajdujący się pod adresem: https://suszi.wszib.edu.pl/suszi-web/recruitment/candidateForm/postgraduate, dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego.

4

Czy trzeba posiadać wykształcenie wyższe, aby zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia podyplomowe Produkcja w Praktyce prowadzone przez Luqam wystarczy ukończyć studia wyższe na poziomie licencjackim lub inżynierskich.

5

Czy można rozłożyć płatność za studia na raty?

Płatność za studia podyplomowe można rozłożyć na dwie raty. Terminy płatności określone są w umowie o naukę.

Masz pytania? Napisz do nas!

  Zapisz się do newslettera: