Regulamin studiów podyplomowych

1.  Organizatorem studiów podyplomowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB),

2. Organizator odpowiedzialny jest m.in. za:

 • zbieranie zgłoszeń na studia podyplomowe,
 • obsługę wpłat od uczestników,
 • administrację salami wykładowymi,
 • wydanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 • informowanie uczestników studiów podyplomowych o ewentualnych zmianach w zakresie studiów podyplomowych (terminy, trenerzy, plan studiów),

3. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony WSZiB jest p. Bartosz Banduła bandula@wszib.edu.pl,

4. Partnerem merytorycznym studiów podyplomowych jest LUQAM sp. z o. o. sp. k.

5. LUQAM odpowiedzialny jest m.in. za:

 • odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące zajęć,
 • udzielanie rabatów.

6. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony LUQAM jest Magdalena Jędrzejczyk mjedrzejczyk@luqam.com

7. LUQAM i WSZiB zastrzegają sobie prawo do:

 • zmian w harmonogramie studiów podyplomowych,
 • zmian trenerów na studiach podyplomowych,
 • realizacji części zajęć w trybie on-line, tj. za pomocą wideokonferencji prowadzonej na żywo,
 • przygotowania alternatywnych zajęć dla osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą, w której planowane są zajęcia praktyczne.

8. Rabaty udzielane są osobą mogącym udokumentować prawo do otrzymania rabatu.

9. 2 dni zajęć praktycznych w ramach studiów Lean Sigma Academy mogą odbyć się w tygodniu roboczym.

 

Zobowiązanie słuchacza studiów podyplomowych do zachowania poufności (dotyczy studiów Lean Sigma Academy)

 1. Student zobowiązuje się do nie rozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, wszystkich dostępnych mu informacji dotyczących firm w których prowadzone są zajęcia praktyczne, do których będzie miał dostęp z tytułu odbywania zajęć, zarówno w czasie trwania studiów podyplomowych, jak i po ich zakończeniu.
 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w których odbywać się będą zajęcia obejmują w szczególności: informacje o klientach, dokumentację roboczą, dane związane z klientami i firmami współpracującymi, a także ?informacje wewnętrznego użytku?. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw to także wszelkiego rodzaju procedury, instrukcje, plany, informacje opisujące system produkcyjny danej firmy, a także rozwiązania techniczne, technologiczne i inżynieryjno-produkcyjne.
 3. W ramach zajęć na studiach podyplomowych nie można bez zgody prowadzącego nagrywać, fotografować i filmować zajęć.
 4. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie otoczenia i wnętrz zakładów produkcyjnych w których prowadzone są zajęcia.
 5. Dla Słuchacza pracującego dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą, w której odbędą się zajęcia praktyczne zostaną przygotowane alternatywne zajęcia.

 

Brak podpisu na zobowiązaniu jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach praktycznych realizowanych w firmach zewnętrznych.

 

1.  Organizatorem studiów podyplomowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (WSZiB),

2. Organizator odpowiedzialny jest m.in. za:

 • zbieranie zgłoszeń na studia podyplomowe,
 • obsługę wpłat od uczestników,
 • administrację salami wykładowymi,
 • wydanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych,
 • informowanie uczestników studiów podyplomowych o ewentualnych zmianach w zakresie studiów podyplomowych (terminy, trenerzy, plan studiów),

3. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony WSZiB jest p. Bartosz Banduła bandula@wszib.edu.pl,

4. Partnerem merytorycznym studiów podyplomowych jest LUQAM sp. z o. o. sp. k.

5. LUQAM odpowiedzialny jest m.in. za:

 • odpowiedzi na pytania merytoryczne dotyczące zajęć,
 • udzielanie rabatów.

6. Osobą odpowiedzialną za studia podyplomowe ze strony LUQAM jest Magdalena Jędrzejczyk mjedrzejczyk@luqam.com

7. LUQAM i WSZiB zastrzegają sobie prawo do:

 • zmian w harmonogramie studiów podyplomowych,
 • zmian trenerów na studiach podyplomowych,
 • realizacji części zajęć w trybie on-line, tj. za pomocą wideokonferencji prowadzonej na żywo,
 • przygotowania alternatywnych zajęć dla osoby pracującej dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą, w której planowane są zajęcia praktyczne.

8. Rabaty udzielane są osobą mogącym udokumentować prawo do otrzymania rabatu.

9. 2 dni zajęć praktycznych w ramach studiów Lean Sigma Academy mogą odbyć się w tygodniu roboczym.

 

Zobowiązanie słuchacza studiów podyplomowych do zachowania poufności (dotyczy studiów Lean Sigma Academy)

 1. Student zobowiązuje się do nie rozpowszechniania, w jakiejkolwiek formie, wszystkich dostępnych mu informacji dotyczących firm w których prowadzone są zajęcia praktyczne, do których będzie miał dostęp z tytułu odbywania zajęć, zarówno w czasie trwania studiów podyplomowych, jak i po ich zakończeniu.
 2. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw w których odbywać się będą zajęcia obejmują w szczególności: informacje o klientach, dokumentację roboczą, dane związane z klientami i firmami współpracującymi, a także ?informacje wewnętrznego użytku?. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstw to także wszelkiego rodzaju procedury, instrukcje, plany, informacje opisujące system produkcyjny danej firmy, a także rozwiązania techniczne, technologiczne i inżynieryjno-produkcyjne.
 3. W ramach zajęć na studiach podyplomowych nie można bez zgody prowadzącego nagrywać, fotografować i filmować zajęć.
 4. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie otoczenia i wnętrz zakładów produkcyjnych w których prowadzone są zajęcia.
 5. Dla Słuchacza pracującego dla firmy bezpośrednio konkurującej na rynku z firmą, w której odbędą się zajęcia praktyczne zostaną przygotowane alternatywne zajęcia.

 

Brak podpisu na zobowiązaniu jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach praktycznych realizowanych w firmach zewnętrznych.

 

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN