Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Outsourcing funkcji jakościowych

zarządzanie jakoscia

 

LUQAM oferuje swoim klientom długotrwałe wsparcie w zakresie realizowania funkcji osobowych związanych z zarządzaniem.

 

OUTSOURCING FUNKCJI ZWIĄZANYCH Z NARZĘDZIAMI JAKOŚCI

Narzędzia jakości

OUTSOURCING FUNKCJI PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA / MENADŻERA JAKOŚCI

Pełnomocnicy

Konsultant w ramach cyklicznych wizyt u klienta oraz pracy zdalnej realizuje zadania związane z:

  • wdrażaniem,
  • koordynacją utrzymania,
  • zarządzaniem,
  • oraz szkoleniem z zakresu narzędzi jakości specyficznych dla danej branży. 

 

Konsultant w ramach wizyt w firmie klienta oraz pracy zdalnej zarządza wdrożonym systemem zarządzania. Dba o terminową realizację auditów wewnętrznych, koordynuje realizację działań korygujących i zapobiegawczych, realizuje całość zadań związanych z przygotowaniem organizacji do auditu kontrolnego lub recertyfikującego. Konsultant odpowiada jako przedstawiciel klienta przed jednostką certyfikującą.

 

Obsługiwane przez LUQAM znormalizowane systemy zarządzania to: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO/TS 16949, AQAP, ISO 13485, ISO 27001, ISO 17025, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC.

OUTSOURCING AUDITÓW WEWNĘTRZNYCH

Audit wewnętrzny

WSPARCIE PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA / MENADŻERA JAKOŚCI

Wsparcie

Konsultanci LUQAM mają możliwość realizowania w cyklicznym trybie auditów wewnętrznych w ramach systemu zarządzania wdrożonego u klienta. Auditorzy wewnętrzni posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację auditów wewnętrznych zgodnie z wymaganiami danej normy, ale także maksymalizując wartość dodaną dla klienta.

 

Obsługiwane przez LUQAM znormalizowane systemy zarządzania to: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO/TS 16949, AQAP, ISO 13945, ISO 27001, ISO 17025, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC.

Konsultant pełni rolę mentora, który wspiera powołanego w organizacji Pełnomocnika ds. systemu zarządzania / Menadżera jakości. Konsultant nie narzuca rozwiązań, jednak w ramach wizyt w firmie klienta i pracy zdalnej doradza w kwestiach skutecznego i efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania.

 

Obsługiwane przez LUQAM znormalizowane systemy zarządzania to: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PN-N 18001, ISO/TS 16949, AQAP, ISO 13945, ISO 27001, ISO 17025, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC.

 

Outsourcing w każdej formie może trwać od kilku do kilkuset dni w roku i angażować jednego lub wielu konsultantów LUQAM.

 

KONTAKT