audyt i optymalizacja

Mapowanie strumienia wartości w organizacji

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/aś się, jak zoptymalizować kluczowe procesy w organizacji, zidentyfikować obszary, których efektywność jest najniższa lub osiągnąć większą wartość dla Klientów?

Mapowanie strumienia wartości (w skrócie VSM) jest rozwiązaniem, które pozwala organizacjom, wnikliwie analizować i doskonalić wykonywane operacje, w efekcie prowadząc do zwiększenia produktywności, poprawy satysfakcji Klientów i zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Luqam oferuje swoim Klientom kompleksową usługę mapowania strumienia wartości, która pomoże w pełni zrozumieć i zoptymalizować procesy w organizacji. Doświadczony zespół Ekspertów pomaga w przeanalizowaniu, zidentyfikowaniu i wizualizowaniu kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. Po przeprowadzonej analizie, zdobędziesz wiedzę na temat przepływu wartości przez różne obszary działalności.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Porozmawiaj z Ekspertem o szczegółach oferty

Na czym polega analiza VSM?

Mapowanie strumienia wartości (VSM) oraz analiza przepływu to najważniejsze narzędzia optymalizacyjne służące do zebrania danych na temat procesu oraz przygotowania jego planu poprawy.

VSM bazuje na analizie strumienia wartości w organizacji. Czym jest ten strumień? To zbiór wszystkich działań i operacji koniecznych do wykonania produktu zgodnie z wymaganiami Klienta od momentu wpłynięcia surowca, do firmy do momentu wysyłki wyrobu gotowego. Celem VSM jest wykonywanie mapowania tego przepływu i stworzenie mapy stanu obecnego oraz mapy stanu przyszłego, jako propozycji rozwoju dla organizacji.

Mapowanie strumienia wartości wykonywanie jest na wybranej próbce produktowej. Celem przewodnim VSM jest skupienie się na dodawaniu wartości w procesie i jednoczesnej eliminacji strat, które go ograniczają lub blokują.

Wyniki mapowania przedstawiamy za pomocą zestawu symboli i oznaczeń.

Cechą charakterystyczną VSM jest określenie dwóch przepływów – przepływu surowca i jego przetwarzania oraz przepływu i przetwarzania informacji zarządczej.

Zakończenie analizy następuje poprzez przygotowanie przez zespół Ekspertów Luqam mapy stanu przyszłego. Po dogłębnej analizie i weryfikacji możliwości zmian w procesie decydujemy się na stworzenie nowego przepływu.

Nowa mapa prezentuje lepszy, bardziej optymalny przepływ i bardziej efektywne metody zarządzania informacją sterującą tym procesem. Pozwala to stworzyć plan działania, co gdzie i jak chcemy w naszej organizacji zmienić / ulepszyć. Parametrami typowymi dla map przepływu i strumienia jest tzw. wydajność procesu. Wyliczamy ją poprzez określenie stosunku czasu dodawania wartości do całego czasu przejścia, a następnie porównujemy pomiędzy sytuacją obecną i przyszłą, aby zobaczyć nasz wpływ na zwiększenie dodawania wartości.

VSM jest narzędziem idealnym do wglądu strategicznego i prezentacji całego procesu w formie uproszczonej, ale za to bardzo czytelnej. Jeżeli chcemy wykonać mapowanie bardzo dokładnie, ze wszystkimi szczegółami to tutaj bardziej może się sprawdzić analiza przepływu.

 

Na czym polega analiza przepływu?

Podczas analizy przepływu wykorzystujemy podobne zasady, jak w przypadku VSM. To co różni analizę przepływu od mapowania strumienia wartości to stosowany zapis symboli oraz szczegółowość analizy.

Analiza przepływu polega na wykonaniu przez zespół Ekspertów Luqam dogłębnej analizy procesu i stworzeniu dokładnej mapy przepływu i  przetwarzania surowca już bez przepływu informacji. Dodatkowo podczas analizy zbieramy informacje odnoście ocenianego przepływu kierując się filtrem QDCI (czyli Quality – Jakość, Cost – Koszt, Delivery – Terminowość, Involvment – Zaangażowanie).

Analizę przepływu, w zależności od potrzeb, można rozpocząć na dwa sposoby – od pobrania materiałów bazowych lub od wyrobu gotowego. Druga opcja jest bardziej skomplikowana i wymaga doświadczenia w realizacji działań optymalizacyjnych, jednak umożliwia bardziej holistyczne spojrzenie na proces oraz uwidocznienie problemów zarówno z przepływem, jak i związanych z kwestiami jakości. Ponadto, rozpoczęcie analizy od gotowego wyrobu umożliwia obserwację relacji zachodzących pomiędzy Klientem i Dostawcą oraz ukazuje problemy związane z zapasami.

 

Dlaczego warto zdecydować się na mapowanie strumienia wartości z Luqam?

Optymalizacja procesów

Poprzez wykonanie szczegółowej analizy procesów w organizacji zespół Ekspertów Luqam może wskazać konkretne działania usprawniające i możliwości optymalizacji, co bezpośrednio przekłada się na wzrost efektywności i wydajności procesów.

Identyfikacja marnotrawstwa

Mapowanie strumienia wartości pozwala precyzyjnie zidentyfikować straty – czyli operacje, które nie przynoszą wartości ani Klientom, ani organizacji.

Dobór odpowiednich narzędzi

Eksperci Luqam oprócz zaplanowania działań optymalizacyjnych, wskazują odpowiednie narzędzia, które pomagają zrealizować te zadania sprawniej.

Usprawnienie komunikacji

Analiza VSM pozwala lepiej zrozumieć relacje oraz zależności pomiędzy różnymi działami w przedsiębiorstwie, to prowadzi do lepszej koordynacji działań i zwiększenia współpracy pomiędzy pracownikami.

Ciągłe doskonalenie

Mapowanie strumienia wartości i analiza przepływu to narzędzia, które mają na celu wprowadzanie systematycznych ulepszeń, tak aby stale dążyć do zaspokojenia potrzeb Klientów i bycia konkurencyjnym na rynku.

Edukacja pracowników

Podczas realizacji projektu zespół pracowników Klienta uczestniczy aktywnie w procesie analizy, dzięki czemu usługę tę można potraktować jako szkolenie z zakresu „muda hunting”.

Zwiększenie konkurencyjności

Poprzez zoptymalizowanie procesów z Luqam dostarczysz swoim Klientom większą wartość, a Twoja organizacja zyska konkurencyjną przewagę na rynku.

Zrozumienie Klienta

Analiza VSM pozwala na głębsze zrozumienie perspektywy Klienta. Pomożemy Ci zidentyfikować i zrozumieć potrzeby Twoich klientów, co umożliwi dostarczanie bardziej dostosowanych i satysfakcjonujących rozwiązań.

Masz wątpliwości?

Nie trać więcej czasu na nieefektywne procesy, rozpocznij przygodę z doskonaleniem już dziś! Skorzystaj z usług Luqam i pozwól nam pomóc osiągnąć Ci sukces! Odezwij się do nas i umów się na bezpłatną konsultację z Ekspertami Luqam.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN