Projektowanie layoutów przestrzeni produkcyjnych

Proces projektowania layoutu hali produkcyjnej to kluczowy element tworzenia przestrzeni produkcyjnej. Przy projektach optymalizacyjnych celem projektu może być jak najkrótszy przepływ, zwiększenie mocy produkcyjnych, czy odzyskanie powierzchni produkcyjnej i magazynowej.

Realizujemy projekty tworzenia layoutu:

 • „od zera” dla nowej hali produkcyjnej oraz przy rozbudowie hali produkcyjnej,
 • przy przenoszeniu produkcji do nowej lokalizacji,
 • przy optymalizacji realizowanej w obecnej lokalizacji.
Projektowanie layoutu może obywać się w przypadku, gdy firma: buduje nową fabrykę, rozbudowuje zakład i kiedy reorganizuje układ maszyn i urządzeń na hali produkcyjnej

Zainteresowany? Umów się na rozmowę

Dlaczego warto optymalnie zaprojektować layout?

Optymalizacja transportu wewnętrznego

Logicznie zaprojektowany layout pozwala zoptymalizować transport wewnętrzny i poprawić płynność procesów logistycznych w firmie. Zaplanowanie dróg transportowych pozwala na zredukowanie zbędnych operacji transportowych i ograniczenie ilości transportów bez ładunku.

Efektywne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej i magazynowej

Dobrze zaprojektowany layout hali produkcyjnej pozwala na lepsze wykorzystanie powierzchni użytkowych, a co za tym idzie zwiększenie możliwości produkcyjnych i efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Efektywne wykorzystanie zasobów

Dane otrzymane w wyniku procesu projektowania stanowią wskazówkę dotyczącą optymalizacji layoutu fabryki i najlepszego wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwie – zarówno infrastrukturalnych, jak i ludzkich.

Optymalizacja procesów produkcyjnych

W przypadku rozbudowy hali produkcyjnej lub magazynowej, reorganizacji maszyn i linii produkcyjnych, czy przenoszenia produkcji do nowej lokalizacji, stworzenie layoutu pozwala na zaplanowanie przepływu procesów produkcyjnych w sposób bardziej efektywny.

Tworzenie layoutów w środowisku 3D

Oprócz klasycznych projektów tworzenia layoutu realizujemy także projekty symulacji layoutu w środowisku symulatora 3D. Modelowanie pozwala na dokładne (matematyczne i wizualne) odwzorowanie layoutu hali, efektem czego będzie stworzony model, na którym będzie można testować scenariusze i hipotezy optymalizacyjne. Model służy temu, by jeszcze przed rozpoczęciem produkcji stworzyć layout, który nie będzie wymagał poprawek związanych z nieuwzględnionymi parametrami, czy błędami. Dzięki niemu definiujemy anomalie i wąskie gardła, które mogłyby stać się problemem w przyszłości. Następnie możemy przystąpić do budowania sytuacji przyszłej.

Zrzut z filmu przedstawiający proces, jakim jest tworzenie layoutów oraz projektowanie procesów produkcyjnych

Symulacja layoutu i przepływu

Dzięki symulacji można przetestować wiele alternatywnych scenariuszy i rozwiązań, bez ingerencji w rzeczywisty system. Dzięki takim alternatywnym scenariuszom możliwe jest uzyskanie setek potencjalnych rozwiązań, z których wybieramy optymalne rozwiązanie danego problemu decyzyjnego w bardzo krótkim czasie. Jeśli zaś zdecydujemy się na wierne odwzorowanie wyglądu maszyn i produktów, layout 3D może to służyć jako świetny materiał prezentacyjny dla klientów.

W tego typu projektach jeszcze ważniejsze od profesjonalnego software’u jest doświadczenie oraz wiedza operacyjna i optymalizacyjna ekspertów realizujących projekt. Połączenie  modelu matematycznego z najlepszymi praktykami zarządzania produkcją jest kluczem do stworzenia layoutu, który stanie się wizytówką firmy.

Real Time Flow Analysis

Przy przenoszeniu produkcji do nowej lokalizacji lub przy optymalizacji w obecnej lokalizacji często stosowany jest automatyczny pomiar lokalizacji obiektów bazujący na technologii RTLS (Real Time Location System). Pomiar umożliwia m.in.:

 • wyznaczenie wąskich gardeł systemu produkcyjnego, które muszą zostać usunięte w nowym layoucie,
 • wskazywanie nieużywanych powierzchni, które potencjalnie mogą zostać odzyskane dla innych środków produkcji,
 • wskazanie potencjału zmiany ustawienia maszyn i urządzeń oraz optymalizacji transportu wewnętrznego,
 • monitorowanie cykli produkcyjnych, czasu przebywania pracowników i urządzań transportowych w danym obszarze w określonym czasie i automatyczne tworzenie map ciepła i wykresów spaghetti, co ma wpływ na decyzje dotyczące przepływu, a czasem także parku maszynowego i jego wydajności

Pomiary umożliwiają wyciąganie wniosków na temat doboru najlepszych rozwiązań logistycznych, wpływających na najlepsze możliwe wykorzystanie zasobów ludzkich i transportowych.

Dlaczego warto zaprojektować layout z Luqam?

Oszczędność czasu

Projektowanie layoutu fabryki to zazwyczaj proces, w którym nie ma czasu na „naukę na błędach”. Dzięki zaangażowaniu do realizacji projektu ekspertów z bogatym doświadczeniem zawodowym w obszarze optymalizacji i projektowania layoutów, a także nowoczesnych rozwiązań IT, Klient otrzymuje wiedzę i możliwości, którymi ze względu na niecodzienność projektu często sam nie dysponuje, co sprawia, że cały proces realizowany jest zgodnie ze sprawdzoną metodologią redukującą niepotrzebne działania i potencjalne błędy, które mogłyby go niepotrzebnie wydłużać.

Oszczędność pieniędzy

Dobrze zaprojektowany layout hali produkcyjnej pozwala na optymalne (również pod względem ograniczania niepotrzebnych kosztów) rozplanowanie przestrzeni produkcyjnej, zaprojektowanie procesów produkcyjnych, ale także eliminuje ryzyko błędów, które przy źle zaprojektowanym layoucie dostrzegane są już po fizycznym ustawieniu produkcji, a których eliminacja byłaby bardzo kosztowna lub wręcz niemożliwa.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN