Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

 

 

Studia podyplomowe - Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Silna pozycja i dynamiczny rozwój przemysłu spożywczego w Polsce sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Studia podyplomowe dostępne w ofercie LUQAM kształcą wysokiej klasy specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie w jednym z wielu podmiotów łańcucha żywnościowego.

Uczestnicy studiów podyplomowych poznają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz nabędą uprawnienia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego HACCP, Auditora Wewnętrznego ISO 9001 oraz Auditora Wewnętrznego w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO 17025.Poza dyplomem ukończenia studiów uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty wydawane przez akredytowaną jednostkę.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez osoby posiadające bogate doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną żywności, przedstawicieli jednostek certyfikujących, czy pracowników organów kontrolujących jakość żywności w Polsce. Program studiów podyplomowych cechuje zbilansowany układ treści teoretycznych i praktycznych. Wiedza, którą zdobędą uczestnicy obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak organizowanie procesu produkcji żywności, podstawy prawa żywnościowego, badania laboratoryjne żywności czy zarządzanie łańcuchem dostaw żywności. 

 

MJiBZ Cel   MJiBZ Adresaci

Cel studiów

Studia podyplomowe wyposażają absolwentów w konkretne umiejętności oraz przygotowują do podjęcia pracy w branży przemysłu żywnościowego. Do najważniejszych celów studiów można zaliczyć przygotowanie uczestników do:

 • pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemów Jakości (ISO 9001) oraz HACCP,
 • reprezentowania firmy w kontaktach z Auditorami Zewnętrznymi oraz przedstawicielami państwowych jednostek kontrolujących (np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • samodzielnego tworzenia systemów bezpieczeństwa i higieny żywności oraz nadzoru nad nimi,
 • sprawowania funkcji Pełnomocnika i Menadżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • pracy na stanowisku Kontrolera jakości.
 

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów zarządzania jakością i systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności,
 • pracownicy organizacji wchodzących w skład łańcucha żywnościowego np. sieci handlowych, laboratoriów badawczych, zakładów produkujących żywność, firm świadczących usługi żywieniowe lub cateringowe,
 • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla.

 

• PROGRAM •

 

PROGRAM

Proszę kliknąć w punkt, aby zobaczyć rozwnięcie.

I. Zarządzanie systemowe II. Bezpieczeństwo żywności
 1. Wymagania normy ISO 9001
 2. Risk Manager
 3. Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania*
 4. Branżowe systemy zarządzania i ich integracja*
 1. GHP, GMP, GLP, HACCP
 2. Wymagania normy ISO 22000
 3. Food Defence
 4. Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC
 5. Zarządzanie kryzysowe
III. Warsztaty i case studies IV. Doskonalenie systemu zarządzania
 1. Komunikacja w procesie auditu
 2. Projektowanie i budowa systemu HACCP - cas studies
 3. Projektowanie i budowa systemu ISO 22000 - case studies
 1. Lean Management i Problem Solving*
 2. Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących

* Zajęcia mogą zostać połączone na kierunkach Quality Excellence. Audytor Wiodący ISO 9001 oraz Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

 

 

• CERTYFIKATY •

 

CERTYFIKATY

Kończąc studia podyplomowe Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Uczelnia Łazarskiego lub Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania),
 • certyfikat "Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "Auditor wewnętrzny HACCP" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "Auditor wewnętrzny w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO 17025" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

DODATKOWO

 • Na życzenie uczestników zostaje zorganizowane spotkanie z przedstawicielem SwissCert Polska, w ramach którego zostanie przeanalizowana sylwetka auditorska uczestnika studiów, nadanie kodów auditorskich oraz rozmowa o kwalifikacji i ewentualnej, późniejszej pracy w charakterze auditora SwissCert.

 

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Absolwentka kierunku Biologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 3 kierunków studiów podyplomowych: Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Zarządzanie Projektami.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach z sektora produkcji żywności: Lisner oraz Nestle Polska. Pracowała na stanowiskach Specjalisty Zapewniania Jakości, Oficera Bezpieczeństwa BHP, Koordynatora Projektów. Obecnie pracuje na stanowisku Continuous Excellence Market Leader.

Uczestniczyła we wdrożeniu, utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz OHSAS 18001 w zakładzie Nestle. Jako auditorka jednostki certyfikującej brała udział w auditach trzeciej strony w firmach z różnych sektorów gospodarki (żywność, automotive, branża medyczna). Występowała również w auditach certyfikujących w roli eksperta technicznego.

Obecnie związana zawodowo z obszarem optymalizacji, narzędzi jakości i Lean Management. Specjalizuje się m.in. w 5S, Kaizen, Problem Solving, Visual Management, Hoshin Kanri. Koordynator ds. Ciągłego Doskonalenia w zakładzie produkcyjnym Nestle Ice Cream Sp. z o.o.

Trenerka i konsultantka LUQAM, auditorka w programie Liga Mistrzów 5S.

 

Trener 1

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania i Ochrony Środowiska. Od początku kariery związana z laboratoriami badawczymi. Swoje doświadczenie zdobywała na stanowisku kierowniczki laboratorium oraz specjalistki ds. jakości.

Od lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów HACCP i ISO 22000. Ze względu na duży zasób wiedzy z dziedziny mikrobiologii w sposób rzetelny prowadzi analizę zagrożeń ze wskazaniem środków nadzoru. Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu systemów funkcjonujących w sektorze spożywczym (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC). Uczestniczyła w kilkunastu szkoleniach z zakresu wymagań normy ISO 17025 oraz technik auditowania. Uzyskała pierwszą lokatę podczas egzaminu z zakresu "Auditor wewnętrzny". Jest auditorką Polskiego Centrum Akredytacji.

Konsultantka firmy LUQAM od 8 lat. W tym czasie uczestniczyła w wielu projektach konsultingowych u klientów firm sektora spożywczego, w tym wdrożeniach systemów, auditach, wsparciu pracowników działów jakości. Wykłada na studiach podyplomowych na kierunku "Zarządzanie jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy". Ma bardzo bogate doświadczenie w obszarze szkoleń studenckich - ponad 1000 przeszkolonych studentów i studentek w ramach szkoleń organizowanych przez LUQAM. Prowadzi w LUQAM następujące szkolenia: "Auditor Wewnętrzny HACCP", "Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000", "Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC", "Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących - ISO 17025", "Auditor wewnętrzny ISO 17025", "Warsztaty dla auditorów wewnętrznych ISO 17025".

 

Trener 2

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania (dyplom Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Ekonomicznej i Politechniki Krakowskiej), Zarządzania Przedsiębiorstwami (dyplom Uniwersytetu Lille I, Francja) oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi (dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Ma doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji na kierowniczych stanowiskach. Od ponad 10 lat trenerka z zakresu kompetencji miękkich. Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L’Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, Fagor Mastercook, Orlen. Zakres tematyczny szkoleń: skuteczna komunikacja, asertywność, profesjonalna obsługa klienta, techniki sprzedaży, negocjacje, trening dla trenerów/ek, narzędzia motywowania, ocena pracownicza, rekrutacja, umiejętności kierownicze (również mistrza/yni produkcji oraz lidera/ki utrzymania ruchu), leadership, rozwiązywanie problemów (z elementami Kaizen, PDCA), zarządzanie zespołem, zarządzanie przez cele, zarządzanie procesami.

Wdraża projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska.

Członkini Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Członkini Polskiego Integracyjnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej PTOAT.

Prowadzi w LUQAM szkolenia w ramach studiów podyplomowych oraz szkolenia dla wyższej kadry managerskiej.

 

Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

• OFERTA DLA FIRM •

 

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Pracownik zostanie kompleksowo przygotowany do pełnienia roli auditora, pełnomocnika i menadżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności.
 • Pracownik będzie przygotowany zarówno na audity certyfikujące jak i kontrole Sanepid.
 • Pracownik zostanie przeszkolony również z zagadnień specjalistycznych takich jak „Food Defence”, czy „Lean Management i Problem Solving".

 

OFERTA KORPORACYJNA (dla kierunku w Krakowie)

  Kwota brutto Rabat
Standardowa cena dla 1 uczestnika 3750 zł -
Cena przy zgłoszeniu 8 osób 2625 zł 30%
Cena przy zgłoszeniu 9 osób 2512,50 zł 33%
Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 2362,50 zł 37%

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wpłacić należność za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

Biuro rekrutacji:

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30 września!
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 3750 zł

Płatność w 2 ratach: 3900 zł (2 x 1950zł)

 

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 15% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy.

 

 • Dla 8 osób: 30% rabatu.
 • Dla 9 osób: 33% rabatu.
 • Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy

 

ZAPISZ SIĘ

 

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) i skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego,
 • wpłacić należność za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

Biuro rekrutacji:

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30 września!
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4900 zł

Płatność w 2 ratach: 5100 zł 

Płatność w 2 ratach: 5300 zł 

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego.
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

ZAPISZ SIĘ