Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Zarządzanie produkcją w praktyce

 

Studia podyplomowe - zarządzanie produkcją

 

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania procesem produkcyjnym (jego sterowaniem i optymalizowaniem). Słuchacze poznają narzędzia i mechanizmy, którymi będą mogli posługiwać się w codziennej pracy. Szczególny nacisk położono na powiązanie zagadnień związanych z zarządzaniem produkcją z jakością i logistyką. Słuchacze poznają podstawowe zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Uczestnicy aktywizowani są poprzez czynny udział w projektowaniu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w zarządzaniu (szczególnie w trakcie czterodniowej gry symulacyjnej). Dodatkowo ważnym atutem jest trening miękkich umiejętności menadżerskich.

 

 

CEL STUDIÓW

Uczestnicy studiów podyplomowych Zarządzanie produkcją w praktyce:

 • uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania produkcją,
 • przećwiczą poznane umiejętności w ramach gier symulacyjnych,
 • poszerzą wiedzę techniczną z zakresu World Class Manufacturing,
 • rozwiną swoje kompetencje przywódcze.
 

ADRESACI

Osoby pracujące w przedsiębiorstwie produkcyjnym na stanowiskach związanych z zarządzaniem operacyjnym i strategicznym oraz produkcją

 

 

• PROGRAM •

 

 

I. Zarządzanie produkcją

II. Zarządzanie zespołem

 1. Tworzenie wartości poprzez produkcję.
 2. Planowanie, sterowanie i poziomowanie produkcji.
 3. Statystyczne Sterowanie Procesem – SPC.
 4. Rozwiązania intralogistyczne w przedsiębiorstwie.
 5. Automatyzacja/produkcyjne rozwiązania informatyczne w przedsiębiorstwie.
 6. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu.
 7. Wyznaczanie i monitorowanie KPI.
 1. Zarządzanie osobowościami.
 2. Trening kompetencji przywódczych.

III. Gra symulacyjna

IV. Optymalizacja produkcji

 1. Gra symulacyjna "Fabryka".
 1. World Class Manufacturing
 2. Zarządzanie wydajnością i produktywnością
 3. Optymalizacja linii produkcyjnej – system Kanban.

 

 

• CERTYFIKATY •

 

Kończąc studia podyplomowe Zarządzanie Produkcją w Praktyce, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego),
 • certyfikat ukończenia 26-godzinnej gry symulacyjnej "Fabryka (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia „Trening kompetencji przywódczych (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia "Wold Class Manufacturing" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

 

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Muenster University of Applied Science. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania produkcją i optymalizacji procesów produkcyjnych prowadzone przez francuską grupę ICAM. Powiększył swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem produkcyjnym, kończąc studia podyplomowe „Zarządzanie i umiejętności managerskie z elementami coachingu”.

Ma doświadczenie związane zarówno z organizowaniem i planowaniem produkcji (na stanowisku Kierownika Produkcji w korporacji z branży automotive), jak i z optymalizacją produkcji i narzędziami Lean Management (na stanowisku Koordynatora ds. Optymalizacji Produkcji). Zdobył doświadczenie w uruchamianiu procesów produkcyjnych i organizacji stanowisk pracy w takich firmach jak Ford, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, PSA, Volvo, VW, Skoda, Seat, Mercedes czy Suzuki. Projektuje i wdraża systemy produkcyjne z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing (Visual Management, Kaizen, VSM, Kanban, SMED, 5S, Hoshin).

Konsultant, trener i auditor LUQAM. Koordynator programu „SMED Challenger”. Prowadzi szkolenia i konsultacje m.in. z zakresu organizacji produkcji, TPM, narzędzi jakości, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz reorganizacji layoutów hal produkcyjnych.

 

Trener 1

Dyrektor Projektów Optymalizacyjnych LUQAM, specjalista w zakresie zarządzania produkcją i Lean Manufacturing. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów dotyczących zarządzania produkcją i Lean Manufacturing w branży automotive (5S, SMED, TPM, Hoshin, analiza przepływu, VSM, Kanban, AQM, QCDM, Sequencer). Zarządzał zespołem trenerów z zakresu jakości.

Konsultant LUQAM od 5 lat. W tym czasie prowadził projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing oraz zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastoosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpital, urząd administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.).

Uczestniczył w licznych szkoleniach branżowych dotyczących Lean Manufacturing oraz szkoleniach dla trenerów. Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładów pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce oraz kilka szkoleń za granicą. Koordynator projektu Liga Mistrzów 5S, TPM Champion i OEE Management. Najprawdopodobniej najlepszy specjalista w zakresie systemu 5S w Polsce (kilkaset auditów i wdrożeń).

 

 Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

 

• OFERTA DLA FIRM •

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • W ramach zajęć pracownik zdobywa wiedzę, która może przynieść firmie realne zyski związane z oszczędnością czasu, pieniędzy, miejsca oraz poprawą satysfakcji klienta.
 • Udział w grze symulacyjnej pozwoli pracownikowi na przećwiczenie zdobytych kompetencji, co ułatwi wdrożenie ich w w firmie.
 • Możliwość transferu najlepszych praktyk od doświadczonych specjalistów.

 

OFERTA KORPORACYJNA  (dla kierunku w Krakowie)

  Kwota brutto Rabat
Standardowa cena dla 1 uczestnika 5650 zł -
Cena przy zgłoszeniu 7 osób 4237,50 zł 25%
Cena przy zgłoszeniu 8 osób 3955 zł 30%
Cena przy zgłoszeniu 9 osób 3785,50 zł 33%
Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 3559,50 zł 37%

 

 

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uiścić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105, pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Rekrutacja trwa do 30 września!

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu

Liczba zjazdów: 9/10

Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.00

 

 

Cena

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

 

 

Standardowe zniżki

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 15% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy. 

Rabaty nie sumują się.

 

 

Zasady zaliczenia

Test zaliczeniowy. 

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) i skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

Biuro rekrutacji:

 

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa, Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09!
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 9/10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

 

Cena

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5700 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900 zł)

 

 

 

Standardowe zniżki

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

ZAPISZ SIĘ