INFORMACJA O PROJEKCIE 

 

BENEFICJENT: LUQAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 30-644 Kraków, ul. Henryka Kamieńskiego 47 

 

PROJEKT NR: POIR.02.03.01-12-0043/18 

 

TYTUŁ PROJEKTU: ?Usługi proinnowacyjne na rzecz wdrożenia innowacji technologicznej w LUQAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa? 

 

OKRES REALIZACJI: 01.10.2019 r. ? 30.10.2020 r. 

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II ?Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I? Działanie 2.3 ?Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw? Poddziałanie 2.3.1 ?Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP? 

 

CELE PROJEKTU: 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnych usług w zakresie dwóch podstawowych obszarów działalności firmy tj. szkoleń oraz specjalistycznych usług doradczych w zakresie projektów optymalizacji procesów zachodzących w organizacjach. 

 

PLANOWANE EFEKTY: 

W związku z realizacją projektu firma spodziewa się niżej wymienionych efektów: 

1. Wprowadzenie innowacji produktowych w firmie LUQAM Sp. z o.o. Sp. K., 

2. Wdrożenie innowacji organizacyjnej i marketingowej, 

3. Poszerzenie rynków zbytu i oferty Spółki. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 656 060,00 PLN 

 

DOFINANSOWANIE Z UE: 784 450,00 PLN 

 

OSOBA DO KONTAKTU: ŁUKASZ EKIERT 

LUQAM Sp. z o.o. Sp. K. 

30-644 Kraków, ul. Henryka Kamieńskiego 47 

T: 12 296 49 31 projektue@luqam.com www.luqam.com 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II ?Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I? Działanie 2.3 ?Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw? Poddziałanie 2.3.1 ?Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 

 INFORMACJA O PROJEKCIE 

 

BENEFICJENT: LUQAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 30-644 Kraków, ul. Henryka Kamieńskiego 47 

 

PROJEKT NR: POIR.02.03.01-12-0043/18 

 

TYTUŁ PROJEKTU: ?Usługi proinnowacyjne na rzecz wdrożenia innowacji technologicznej w LUQAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa? 

 

OKRES REALIZACJI: 01.10.2019 r. ? 30.10.2020 r. 

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II ?Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I? Działanie 2.3 ?Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw? Poddziałanie 2.3.1 ?Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP? 

 

CELE PROJEKTU: 

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnych usług w zakresie dwóch podstawowych obszarów działalności firmy tj. szkoleń oraz specjalistycznych usług doradczych w zakresie projektów optymalizacji procesów zachodzących w organizacjach. 

 

PLANOWANE EFEKTY: 

W związku z realizacją projektu firma spodziewa się niżej wymienionych efektów: 

1. Wprowadzenie innowacji produktowych w firmie LUQAM Sp. z o.o. Sp. K., 

2. Wdrożenie innowacji organizacyjnej i marketingowej, 

3. Poszerzenie rynków zbytu i oferty Spółki. 

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 656 060,00 PLN 

 

DOFINANSOWANIE Z UE: 784 450,00 PLN 

 

OSOBA DO KONTAKTU: ŁUKASZ EKIERT 

LUQAM Sp. z o.o. Sp. K. 

30-644 Kraków, ul. Henryka Kamieńskiego 47 

T: 12 296 49 31 projektue@luqam.com www.luqam.com 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II ?Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I? Działanie 2.3 ?Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw? Poddziałanie 2.3.1 ?Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP 

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN