Wdrażanie narzędzi Lean Management

Program SMED Challenger

SMED Challenger to autorski program Luqam przeznaczony dla przedsiębiorstw, które chcą zmienić swoje procesy produkcyjne i w szybkim czasie zaobserwować wygenerowane oszczędności. Program SMED Challenger opiera się na koncepcji Single Minute Exchange of Die, której celem jest minimalizacja czasu potrzebnego na przestawienie maszyn w procesie produkcyjnym. W odróżnieniu od innych programów Lean Management SMED Challenger pozwala wprost wskazać oszczędność czasu, a tym samym pozwala na wzrost elastyczności i efektywności produkcji.

Program SMED rozpisany jest na minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. W tym okresie Klient korzysta ze wsparcia Ekspertów, którzy przeprowadzają warsztaty i konsultacje, po których wysyłane są profesjonalne raporty z rekomendacjami. W zależności od potrzeby Klienta systemowym wdrożeniem może być objęta 1, 2, 3 lub 4 maszyny.

Weź udział w programie i zrewolucjonizuj procesy przezbrojeń w swojej organizacji!

Chcesz poznać więcej szczegółów?

Dlaczego warto wziąć udział w programie SMED Challenger?

Skrócenie czasu przezbrojenia

Udział w programie pozwala dokładnie przeanalizować i zoptymalizować proces przezbrajania maszyn, co wpływa na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na wykonywanie tych czynności i zwiększenie elastyczności produkcji.

Eliminacja strat w procesie

Poprzez wdrożenie poszczególnych kroków SMED można zidentyfikować i wyeliminować czynności niedające wartości w procesie oraz zmniejszyć ilość odpadów. To przekłada się na zwiększenie oszczędności w firmie.

Doskonalenie procesów

Wsparcie Ekspertów ds. optymalizacji Luqam i dostęp do profesjonalnych szkoleń podczas udziału w programie pomaga nie tylko skrócić czas przezbrajania maszyny, ale także wspomaga proces ciągłego doskonalenia w całej organizacji.

Zwiększanie bezpieczeństwa

Dokładna analiza procesu wpływa również na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników dzięki usunięciu potencjalnych zagrożeń i niebezpieczeństw, na jakie narażony może zostać pracownik podczas procesu przezbrojenia.

Uczenie poprzez doświadczenie

Podczas spotkań w siedzibie Klienta pracownicy biorą udział w działaniach usprawniających i warsztatach szkoleniowych pod okiem Ekspertów Luqam.

Liczne efekty

Korzyści z udziału w programie dają wymierne efekty ekonomiczne, które można zaobserwować w krótkim czasie po wdrożeniu pierwszych działań usprawniających.

Podejmij wyzwanie SMED

Czasu przezbrojenia maszyny w Twojej firmie nie da się już skrócić? Przekonajmy się!

Zasady wyzwania SMED:

 • LUQAM wybiera maszynę i typ przezbrojenia.
 • LUQAM oferuje cel wyzwania np. redukcję czasu przezbrojenia na maszynie o 25% lub 15 minut.
 • KLIENT akceptuje wyzwanie.
 • LUQAM zobowiązuje się do przeprowadzenia dwudniowego warsztatu SMED na własny koszt jeżeli cel wyzwania nie zostanie osiągnięty.
 • KLIENT zgadza się na kontynuację wspólnych działań jeśli uda się osiągnąć cel ? w ramach projektu SMED Challenger.
Zasady wyzwania SMED

Jesteś gotowy na podjęcie wyzwania SMED?

Program Lean Management - SMED Challenger

Doświadczenie Ekspertów

W programie SMED Challenger sukces to przede wszystkim zrozumienie metodologii SMED i zjednoczenie działu produkcji wraz z działami wspomagającymi we wspólnym systemowym działaniu ku doskonaleniu procesu przezbrajania maszyn.

Wszyscy podążają tą sama drogą, są jedną grupą i w efekcie, stosując się do wskazówek, przeprowadzają proces przezbrojenia bezpiecznie, powtarzalnie i szybko. W efekcie program SMED Challenger pozwala na wypracowanie optymalnego modelu SMED w przedsiębiorstwie.

Dostęp do aplikacji

Klienci programu SMED Challenger otrzymują dostęp do autorskiej aplikacji Luqam, gdzie mogą monitorować postępy we wdrażaniu i doskonaleniu koncepcji SMED w swojej organizacji. W aplikacji jest możliwość pobierania raportów z wizyt oraz zapisywania pracowników na bezpłatne warsztaty i szkolenia organizowane przez Luqam. W aplikacji odpowiadamy także na najważniejsze pytania naszych Klientów.

Widok aplikacji dla Klientów programu SMED Challenger

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN